Açık Lise Hz. Muhammed’in Hayatı 2 Online Test 4

Açık Lise Hz. Muhammed’in Hayatı Dersi Testleri

Açık Öğretim Lisesi Hz. Muhammed’in Hayatı 2 Online Test 4

Soru 1

Hz. Muhammed (sav.)’in, gönderdiği askeri bir kuvvetin başına azatlı kölelerden Zeyd’in oğlu Üsame’yi komutan olarak ataması O’nun daha çok hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

A
Sabırlı ve cesaretli olma
B
Merhametli ve şefkatli olma
C
Yumuşak huylu ve anlayışlı olma
D
Görev dağılımında liyakate önem verme
Soru 2

“…Hiç kimsenin başkası üzerinde bir üstünlüğü yoktur.”

Bu hadis aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmaktadır?

A
Eşitlik
B
Özgürlük
C
Tevekkül
D
Sorumluluk
Soru 3

Peygamberimizin oğlu İbrahim’in vefat ettiği gün güneş tutulması yaşanmıştı. Halktan bazıları güneş tutulmasının İbrahim’in vefatı nedeniyle olduğunu söylüyorlardı. Bunu duyan Hz. Peygamber; “Ay ve Güneş, Allah’ın ayetlerinden sadece iki ayettir. Bunlar birinin ölümü veya doğumu için tutulmazlar…” buyurmuştur.

Bu olayda aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A
Bazılarının Ay ve Güneş tutulmasını farklı yorumladıklarına
B
Hz. Peygamberin oğlu İbrahim’in de Allah’ın kulu olduğuna
C
Ay ve Güneş’in insanların hizmetine verildiğine
D
Ay ve Güneş tutulmasından ibretler alınması gerektiğine
Soru 4

- Allah’a kul olma açısından herkes eşittir.

- Peygamberler de diğer insanlar gibi Allah’a ibadet etmekle görevlidirler.

- Dini sorumlulukları yerine getirme açısından kimsenin ayrıcalığı yoktur.

Verilen bilgilerden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Din insanlara görevler yüklemektedir.
B
Allah Peygamberlere de sorumluluk yüklemiştir.
C
Allah’a kullukta kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur.
D
Allah’a kul olan kişi O’nun emirlerini yerine getirmelidir.
Soru 5

Peygamberimizin bulunduğu ortama dışarıdan katılan kişiler, onu tanıyamıyorlar, “Hanginiz Muhammed?” ya da “Kavmin efendisi hanginiz?” diye sormak zorunda kalıyorlardı.

Bu durum Peygamberimizin hangi özelliğini göstermektedir?

A
Cesaretini
B
Mütevazılığını
C
İnsana değer vermesini
D
İbadetlerine özen göstermesini
Soru 6

- Hz. Muhammed (sav.)’e “Muhammedü’l-Emin” denilmesi

- “Kâbe hakemliği” yaptığında kimsenin itiraz etmemesi

Verilen bilgiler Peygamberimizin hangi özelliğini göstermektedir?

A
Güvenilir ve adil olması
B
Cesaretli ve kararlı olması
C
Sabırlı ve hoşgörülü olması
D
Merhametli ve affedici olması
Soru 7

“Akıl akıldan üstündür.”

Bu atasözü aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmaktadır?

A
Takvâya
B
İstişareye
C
Tefekküre
D
Tevekküle
Soru 8

“Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun…” (Nisâ suresi, 135. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A
Hoşgörülü olmak
B
Yalandan kaçınmak
C
Adaletli davranmak
D
Doğruluktan ayrılmamak
Soru 9

“Her kim yalnız Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa elinin değdiği her saç teli hatırına sayısız sevap kazanır. Kim yetim kalmış bir kız veya erkek çocuğu yanına alıp iyilik ve güzellikle bakarsa ben ve o cennette şu iki parmak gibi yan yanayız.”

Bu hadisten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

A
Yetimleri koruyup kollamak gerekir.
B
Yapılan işlerde Allah rızası gözetilmelidir.
C
Yetimlere sahip çıkanlar mükâfatını göreceklerdir.
D
Takva bakımından insanların en üstünü yetime sahip çıkanlardır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin tavsiye ettiği bir davranıştır?

A
Kendini beğenme
B
İnsanları kıskanma
C
Alçakgönüllü olma
D
Cömertlikten kaçınma
Soru 11

Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?

A
“Onlar, kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler.” (İnsan suresi, 8. ayet)
B
“Onların (zenginlerin) mallarında, muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır.” (Zâriyât suresi, 19. ayet)
C
“İşte o, yetimi itip kakar; yoksulu doyurmaya teşvik etmez.” (Mâun suresi, 2-3. ayetler)
D
“Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah’ı anmaktan alıkoymasın…” (Münâfikûn suresi, 9. ayet)
Soru 12

“Zenginlerin davet edilip fakirlerin çağrılmadığı düğün yemeği ne fena bir yemektir.”

Bu hadiste aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?

A
Fakirleri koruyup kollamaya
B
Nikâhı insanlara duyurmaya
C
Düğünlere herkesi davet etmeye
D
Düğünlerde yemek ikram etmeye
Soru 13

Peygamber Efendimize ilk vahiy geldiğinde telaş ile eve gelip durumu Hz. Hatice’ye anlatmış ve Hz. Hatice ona; “Üzülme, sen fakiri doyurur ve akrabaya yardım edersin. Allah, seni utandırmaz!” demişti.

Bu olayda Hz. Hatice, Peygamberimizin hangi yönüne değinmemiştir?

A
Akrabalarla ilişkilerine
B
Fakirleri korumasına
C
Cesaretli kişiliğine
D
Cömert oluşuna
Soru 14

Hz. Muhammed (sav.)’in Mekke Dönemi’nde mağdur insanlara yardım etmek, haksızlığa uğrayanların haklarını korumak amacıyla katıldığı teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dârun-Nedve
B
Hılfu’l-Fudul
C
Dârul Erkam
D
Ashâb-ı Suffa
Soru 15

“Üzerinde bir din kardeşinin kendisine yahut malına tecavüzden doğmuş bir hak bulunan kimse, dinar ve dirhem bulunmayacak kıyamet gününden evvel, bugün dünyada mazlumdan o hakkı bağışlamasını istesin…”

Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A
Kul hakkı
B
Yetime yardım
C
Mağdura yardım
D
Kimsesizleri gözetme
Soru 16

“O vakit Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın! Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi…” (Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)

Bu ayette Peygamberimizin aşağıdaki yönlerinden hangisine değinilmektedir?

A
Merhametli ve hoşgörülü olma
B
Öksüz ve yetimlere sahip çıkma
C
Doğru sözlü ve güvenilir olma
D
İnsanlara eşit davranma
Soru 17

Hendek Savaşı öncesinde yapılan istişarede, Medine’yi savunmak için şehrin etrafına hendek kazılması fikrini dile getiren sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muaz bin Cebel
B
Selman-ı Farisi
C
Ali bin Ebi Talip
D
Bilal-i Habeşi
Soru 18

“İki kişi arasında hüküm vermen için seni hakem tayin ederlerse birini dinler dinlemez hüküm verme; ikincisini de dinledikten sonra nasıl hüküm vereceğini daha iyi anlarsın.”

Aşağıdakilerden hangisi bu hadiste tavsiye edilen davranışlardan biri değildir?

A
Tarafları iyice dinlemek
B
Hüküm verirken acele etmemek
C
Yalan şahitlik yapmaktan kaçınmak
D
Hüküm verirken önyargılı olmamak
Soru 19

İstişare ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A
Herkesle istişare yapılabilir.
B
İstişare edilecek kişi güvenilir olmalıdır.
C
İstişare özgür düşüncenin gelişmesine engeldir.
D
İstişare edilen kişinin her söylediği doğru kabul edilmelidir.
Soru 20

Aşağıdaki ayetlerden hangisi istişare ile ilgili değildir?

A
“… Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun.” (Nahl suresi, 43. ayet)
B
“… Onların işleri aralarında danışma iledir…” (Şûrâ suresi, 38. ayet)
C
“… Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bir bilen vardır.” (Yûsuf suresi, 76. ayet)
D
“Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun…” (Maide suresi, 8. ayet)
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön


AÖL Hz. Muhammed’in Hayatı 2 Online Test 1


AÖL Hz. Muhammed’in Hayatı 2 Online Test 2


AÖL Hz. Muhammed’in Hayatı 2 Online Test 3


AÖL Hz. Muhammed’in Hayatı 2 Online Test 4


Açık Lise Hz. Muhammed’in Hayatı Dersi Testleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 5 Mart 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın