Açık Lise Hz. Muhammed’in Hayatı 4 Online Test 2

Açık Lise Hz. Muhammed’in Hayatı Dersi Testleri

Açık Lise Hz. Muhammed’in Hayatı 4 Online Test 2

Soru 1

Aşağıdaki ayetlerden hangisi inanç ve ibadet özgürlüğü ile ilgili değildir?

A
“Dinde zorlama yoktur, artık hak ile batıl iyice ayrılmıştır…’’ (Bakara suresi, 256. ayet)
B
“Rabbimiz! Bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver, bizi ateşin azabından koru!...’’ (Bakara suresi, 201. ayet)
C
“De ki: Hakikat Rabbinizdendir. Artık dileyen İman etsin, dileyen inkâr etsin…’’ (Kehf suresi, 29. ayet)
D
“Ey Muhammed! Sen öğüt ver çünkü sen ancak öğüt vericisin. Onların üzerine zorlayıcı değilsin.’’ (Ğâşiye suresi, 21- 22. ayetler)
Soru 2

Hz. Peygamber Yemen’de yaşayan Necran Hristiyanlarını mescitte karşılamış ve görüş alışverişinde bulunduktan sonra, onların ibadetlerini Mescid-i Nebevide yapmalarına müsaade etmiştir.

Peygamberimizin bu tutumu O’nun hangi özelliğine örnektir?

A
Adalete olan bağlılığına
B
İstişareye verdiği öneme
C
İnsanlara olan merhametine
D
İbadet özgürlüğüne olan saygısına
Soru 3

Hz. Muhammed (sav.) hayatının her döneminde çalışmış ve çalışmayı da teşvik etmiştir. Herkesin hayatının idamesi için çalışmasına müsaade edilmesini ve emeğinin karşılığının verilmesini istemiştir.

Bu metinde Hz. Muhammed (sav.)’in temel hak olarak gördüğü konu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekonomik Özgürlük
B
Seyahat Özgürlüğü
C
İnanç Özgürlüğü
D
İfade Özgürlüğü
Soru 4

Kişinin, bir başkasına zarar vermeden düşündüğünü ve dilediğini yapabilmesine ne denir?

A
Hak
B
Hukuk
C
Özgürlük
D
Din
Soru 5

Temel haklar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Vazgeçilemez, devredilemez ve dokunulmazdır.
B
Genel olarak anayasa ve yasalarla belirlenmiştir.
C
Özgürlüklerin kullanılabilmesi için kişilere verilen yetkilerdir.
D
Bireylerin toplumsal konumuna göre değişiklik gösterir.
Soru 6

“Bir Müslümanın bir başkasının evinin içini gözetlemesi helal değildir. Böyle yapan günah işlemiş olur.”

Verilen hadis aşağıdaki haklardan hangisi ile ilgilidir?

A
Özel teşebbüs
B
Özel hayatın gizliliği
C
Özel mülkiyet edinme
D
Düşünce ve ifade özgürlüğü
Soru 7

Özgürlüklerin kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Temel özgürlükler insanın ayrılmaz bir parçasıdır.
B
Özgürlükleri teminat altına almak, devletin görevidir.
C
Özgürlükler ancak çoğunluğun arzularına uygun olarak kullanılabilir.
D
Özgürlükleri kullanma konusunda hiçbir vatandaşa ayrıcalık tanınamaz.
Soru 8

İslam dinine göre aşağıdakilerden hangisi özgürlük olarak değerlendirilemez?

A
Çocukları zararlı alışkanlıklara teşvik etmek
B
Gençlerin meslek seçimlerine rehberlik etmek
C
Farklı inançlara sahip insanların ibadetlerini engellememek
D
Kendisi gibi düşünmeyen insanların fikirlerine saygı göstermek
Soru 9

“…Muhakkak ki Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır.’’ (Hucurât suresi, 13. ayet)

Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A
Kullukta kadın ve erkeğin eşit olduğu
B
Eşlerin birbirleri üzerinde hakları olduğu
C
Allah’ın emirlerine uyulması gerektiği
D
Her şeyin Allah’ın bilgisi dâhilinde olduğu
Soru 10

İslam’da kadının yeri ve değeri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Kullukta erkek ile aynı haklara sahiptir.
B
Her türlü saygı ve sevgiye layık görülmüştür.
C
Sosyal hayatta aktif rol almaları yasaklanmıştır.
D
Ekonomik hak ve özgürlükleri güvence altına alınmıştır.
Soru 11

Hz. Peygamber geceleri namaz kılarken kıble tarafında uyuyan Hz. Aişe’yi uyandırmamaya özen gösterirdi. Sefere çıkarken en son Hz. Fatıma ile vedalaşır ve dönerken de önce onun evine gidip hal hatırını sorardı.

Bu metinden Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

A
Aile fertlerine değer verdiği
B
Özel yaşamın gizliliğine saygı duyduğu
C
İbadet ederken başkalarını rahatsız etmediği
D
Aile bireylerinin durumlarıyla yakından ilgilendiği
Soru 12

İslam’a göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kadın ve erkek aynı özden yaratılmıştır.
B
Kadına sadece annelik rolü layık görülmüştür.
C
Eşler birbirlerinin günahlarından sorumludurlar.
D
Kadın ve erkeğe aynı sorumluluklar yüklenmiştir.
Soru 13

Kadınlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.) tarafından yasaklanmıştır?

A
İstekleri dışında evlendirilmeleri
B
Cemaatle namaz kılmaları
C
İstişareye katılmaları
D
İlim tahsil etmeleri
Soru 14

Hz. Peygamber eş seçiminde aşağıdaki kıstaslardan hangisini tavsiye etmiştir?

A
Güzellik
B
Zenginlik
C
Dindarlık
D
Asalet
Soru 15

Hz. Peygamber: “Her kim ergenlik çağına kadar iki kız çocuğunun bakımını, nafakasını, terbiye ve yetiştirilmesini üzerine alıp gereğini yerine getirirse o kimse kıyamet gününde (parmaklarını birbirine kavuşturarak) benimle böyle beraber olacaktır.’’ buyurmuştur.

Bu hadiste Peygamber Efendimiz aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

A
Ebeveynlerin ergenlik çağından sonra çocuklarına bakmak zorunda olmadıklarını
B
Kız çocuklarına sahip çıkılıp güzel bir şekilde eğitilmesini
C
Hesabı verilemeyecek davranışlardan kaçınılmasını
D
Cennette Peygamber ile beraber olmanın şartlarını
Soru 16

“O müminler öyle kimselerdir ki eğer kendilerine yeryüzünde bir iktidar verirsek namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler, marufu (iyi ve güzel şeyleri) emrederler, münkerden (kötü ve çirkin olan şeylerden) vazgeçirmeye çalışırlar…’’ (Hac suresi, 41. ayet)

Bu ayette yöneticilerin sahip olması gereken özelliklerden hangisine değinilmemiştir?

A
Liyakate önem verme
B
İbadetleri yerine getirme
C
İnsanları doğruluğa sevk etme
D
Kötülüğe engel olmaya çalışma
Soru 17

“Allah size, mutlaka emaneti ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder…’’ ( Nisa suresi, 58. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangileri emredilmektedir?

A
Bağlılık ve itaat
B
Sabır ve tevekkül
C
Sadakat ve emanet
D
Hakkaniyet ve liyakat
Soru 18

“Yöneticilerinizin en hayırlısı sizi seven ve sizin tarafınızdan da sevilen, size dua eden sizin de kendisine dua ettiğiniz kimsedir. En kötüsü ise halkını aşağılayıp sevmeyen ve halkı tarafından sevilmeyen, halkına lanet eden ve halkı tarafından lanetlenen kimsedir.’’

Bu hadisten yöneticiler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A
Halkın iyiliğini istemelidirler.
B
Kibir ve gurura kapılmamalıdırlar.
C
Halkın isteklerine kulak vermelidirler.
D
Halkın her isteğini yerine getirmelidirler.
Soru 19

Hz. Peygamber atadığı yöneticilerde aşağıdaki özelliklerden hangisinin bulunmasına önem vermemiştir?

A
Zengin ve varlıklı olmasına
B
Sorumluluk sahibi olmasına
C
İstişareye önem vermesine
D
Liyakatli olmasına
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi yönetilenlerin sorumluluklarından biri değildir?

A
İnsan haklarına saygılı olmak
B
Kamu mallarına zarar vermemek
C
Yöneticinin bütün kararlarına itaat etmek
D
Huzuru bozucu davranışlardan uzak durmak
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Açık Lise Hz. Muhammed’in Hayatı Dersi Testleri


AÖL Hz. Muhammed’in Hayatı 1 Online Testi 1


AÖL Hz. Muhammed’in Hayatı 1 Online Testi 2


AÖL Hz. Muhammed’in Hayatı 2 Online Test 1


AÖL Hz. Muhammed’in Hayatı 2 Online Test 2


AÖL Hz. Muhammed’in Hayatı 2 Online Test 3


AÖL Hz. Muhammed’in Hayatı 2 Online Test 4


AÖL Hz. Muhammed’in Hayatı 3 Online Test 1


AÖL Hz. Muhammed’in Hayatı 3 Online Test 2


AÖL Hz. Muhammed’in Hayatı 4 Online Test 1


AÖL Hz. Muhammed’in Hayatı 4 Online Test 2

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 25 Mart 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın