AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Test 3

Açık Öğretim Lisesi Seçmeli Dersler Online Testleri

Açık Lisesi Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Test 3

Açık Lise Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Test 3

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özellikleri arasında yer almaz?

A
Dokunulmaz olması
B
Vazgeçilmez olması
C
Devredilmez olması
D
Irk ayrımı gözetmesi
Soru 2

Aşağıdaki haklardan hangisi kişinin siyasal gücün kullanımına katılmasını sağlar?

A
Yaşama hakkı
B
İsteme hakları
C
Katılma hakkı
D
Koruyucu haklar
Soru 3

• Herkesin yasalar karşısında eşit sayılması

• Benzer suçlara benzer cezaların verilmesi

• Vatandaşların ‘’nimette ve külfette’’ eşit olmaları

Bu uygulamalar bir devlette aşağıdakilerden hangisinin var olduğunu gösterir?

A
Adaletin
B
Ayrımcılığın
C
Sınırsız özgürlüğün
D
Baskıcı yönetim anlayışının
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin gereklerine ters düşer?

A
Suç ve cezaların yasalara dayanması
B
Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması
C
Devletin eylemlerinin hukuk kurallarına bağlı olması
D
İdari makamların mali açıdan sorumluluğunun olmaması
Soru 5

Sosyal devlet; vatandaşların sosyal durumlarıyla, refahlarıyla ilgilenen, onlara asgari bir yaşam tarzı sağlamayı kendine ödev edinen devlettir.

Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal devlet olmasıyla ilgilidir?

A
Mahkemelerin herkese açık olması
B
Şehit ve gazi ailelerine maaş bağlanması
C
Kuvvetler ayrılığı ilkesinin uygulanması
D
Vatandaşlara din ve vicdan hürriyetinin sağlanması
Soru 6

• TBMM’nin en etkili denetim mekanizmasıdır.

• Bir siyasi parti grubu adına veya en az yirmi milletvekilinin imzasıyla verilir.

Yukarıda TBMM’nin hangi denetim mekanizmasından söz edilmiştir?

A
Soru
B
Gensoru
C
Genel görüşme
D
Meclis araştırması
Soru 7

Bir toplumda demokrasinin idealine uygun biçimde yaşanabilmesi için, Anayasa ve diğer hukuk kurallarının varlığı yeterli değildir. Toplumun sahip olduğu dinamiklerin bunda çok büyük etkisi vardır. İdeal bir demokrasi, belli bir toplumsal ve kültürel yeterliliği gerektirir.

Aşağıdakilerden hangisi toplumun sahip olması gereken bu yeterliliklerden değildir?

A
Eleştiriye kapalı olma
B
Farklılıklara hoşgörüyle yaklaşma
C
Başkalarının haklarına saygılı olma
D
Haklarını koruma bilicine sahip olma
Soru 8

Anayasa’dan “Devletin dini İslam’dır.” ibaresinin çıkartılarak, laikliğin devletin nitelikleri arasına girmesi hangi anayasa döneminde gerçekleşmiştir?

A
1921
B
1924
C
1961
D
1982
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi siyasi partilerin işlevlerinden değildir?

A
Halk ile iktidar arasında aracılık yaparlar.
B
İktidarın başına buyruk davranmasını engellerler.
C
Kanunların Anayasaya uygunluğunu denetlerler.
D
Halkın ülke sorunlarına duyarlılık kazanmasını sağlarlar.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin çoğulculuk ilkesiyle çelişir?

A
Birden fazla siyasi partinin varlığı
B
Sivil toplum örgütlerinin kurulması
C
Farklı kültürlerin baskı altında tutulması
D
Azınlıkta kalanların da haklı isteklerinin göz önüne alınması
Soru 11

Osmanlı Devleti’nde padişahın yetkilerini sınırlayan ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sened-i İttifak
B
Kanun-i Esasi
C
Islahat Fermanı
D
Gülhane Hatt-ı Hümayunu
Soru 12

Bir devletin sağlığa, eğitime istihdam oluşturacak yeterli kaynak ayıramaması, insanların bazı temel haklarının gerçekleşmesini engeller.

Yukarıda insan haklarının gerçekleştirilmesinde karşılaşılan hangi sorundan söz edilmiştir?

A
Geleneklerden kaynaklanan engellerden
B
Eğitimsizliğin yol açtığı hoşgörüsüzlükten
C
Devletin ekonomik olanaklarının yetersizliğinden
D
Bazı çevrelerin temel hak ve hürriyetleri kötüye kullanmasından
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunması amacıyla Birleşmiş Millet Örgütü bünyesinde oluşturulan komitelerden değildir?

A
Bakanlar Komitesi
B
Çocuk Hakları Komitesi
C
İşkenceye Karşı Komite
D
Apartheid’a Karşı Grup
Soru 14

I. Üye devletlerden seçilen yargıçlardan oluşur.

II. Mahkemenin yaptırımı tazminat ödenmesi şeklindedir.

III. Mahkemeye başvuru için, iç hukuk yollarının tüketilmiş olması gerekir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili verilen bu bilgilerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I,II ve III
Soru 15

• 1961’de Londra’da kurulmuştur.

• Uluslararası alanda faaliyet gösterir.

• Düşünce suçluları ile siyasi suçluların serbest kalması için çalışır.

Bu bilgiler aşağıdaki sivil toplum kuruluşlarından hangisine aittir?

A
Mazlumder
B
Green Peace
C
Uluslararası Af Örgütü
D
Uluslararası Kızılhaç Komitesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunmasında karşılaşılan sorunlardan değildir?

A
Savaşların ve iç çatışmaların yaşanması
B
Teknolojik gelişmelerin kontrolsüz kullanımı
C
Gelişmemiş ülkelerde görülen hızlı nüfus artışı
D
İnsan hakları eğitimine verilen önemin artması
Soru 17

Aydınlanma; bireylerin ya da toplumların günlük yaşamı düzenleyen kuralları, devletin işleyişine ilişkin yapıları akla, özgür düşünceye, eleştiri ve sorgulamaya dayanarak oluşturmalarıdır.

Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma uygun bir davranıştır?

A
Aklı kendine rehber edinme
B
Olayları dinin doğrularına dayanarak yorumlama
C
Olayları gerçek üstü olgularla açıklamaya çalışma
D
Toplumca kabul edilen şeyleri düşünmeden benimseme
Soru 18

Bir ülkede yaşayan, bir devlete vatandaşlık bağıyla bağlı, kendini o ülkenin kaderine bağlamış insanlardan oluşan bütüne ne ad verilir?

A
Hükümet
B
Devlet
C
Birey
D
Halk
Soru 19

Ekonomide büyük atılımlar gerçekleştirilmesi amacıyla Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulamaya konulan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Laiklik
B
Milliyetçilik
C
Devletçilik
D
Cumhuriyetçilik
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İnkılabının amacına ters düşer?

A
İlim ve fennin gösterdiği yolda ilerlemek
B
Değişime kapalı bir toplum yapısı oluşturmak
C
Çağın gereklerine uygun kurum ve kurallar oluşturmak
D
Çağdaş medeniyetler seviyesini yakalama gayretinde olmak
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Açık Öğretim Lisesi Seçmeli Dersler Online Testleri


AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi Online Testleri

AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Test 1

AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Test 2

AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Test 3

AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Test 1

AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Test 2

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 28 Mayıs 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın