AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Test 1

Açık Öğretim Lisesi Seçmeli Dersler Online Testleri

AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Test 1

AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Test 1

Soru 1

Belli bir hukuk düzeni içerisinde, hukuk kurallarının kişilere belli yönde davranmaya izin vermesi, belli şeyleri istemeye yetkili kılması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

A
Hak
B
Görev
C
Eşitlik
D
Özgürlük
Soru 2

’’Kişinin siyasal gücün kullanılmasına katılmasını sağlayan haklara katılma hakları denir.’’

Aşağıdakilerden hangisi katılma haklarındandır?

A
Grev hakkı
B
Basın özgürlüğü
C
Sendika kurma hakkı
D
Kamu hizmetlerine girme hakkı
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi adaletle ilgili söylendiğinde yanlış olur?

A
Benzer suçlara benzer cezaların verilmesi
B
Herkesin yasalar karşısında eşit sayılması
C
Devleti yönetenlere ayrıcalıklı davranılması
D
Vatandaşların ‘’nimette ve külfette’’ eşit olmaları
Soru 4

• Kuvvetler ayrımı

• Demokratik rejim

• Kanun önünde eşitlik

• İdarenin hukuka bağlığı

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin gereklerindendir?

A
Totaliter devlet
B
Hukuk devleti
C
Sosyal devlet
D
Yasa devleti
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet anlayışının gereklerindendir?

A
A) Kanun önünde eşitlik
B
B) İnanç ve ibadet özgürlüğü
C
C) Mahkemelerin bağımsızlığı
D
D) Ekonomik büyüme ve kalkınma
Soru 6

Yargı organının yasama organını denetlemesi aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşir?

A
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
B
Anayasa Mahkemesi
C
Yargıtay
D
Meclis
6 numaralı soru için açıklama 
Yasama Organı olarak T.B.M.M. (Meclis)in çıkarttığı yasaları yargı organı olarak denetleme işini Anayasa Mahkemesi yapar. HSYK, hakim ve savcıların özlük hakları ve atamaları ile ilgili kararlar verir, ilgili davalara ve şikayetlere bakar. Yargıtay, adli yargı mahkemelerinin üst mahkemesidir, yargı organlarının verdiği kararlarla ilgili itirazları (temyiz) inceler.
Soru 7

1921 Anayasasının temel özelliği aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 
A
Kuvvetler birliği esasına dayanması
B
Kuvvetler ayrılığı ilkesini benimsemesi
C
Temel hakların güvenceye kavuşturulması
D
İnsan haklarına dayalı devlet anlayışını benimsemesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi demokratik siyasal sistemin temel ilkelerindendir?

 
A
Temsil esasına dayanması
B
Kuvvetler birliğini esas alması
C
Devleti başlı başına bir amaç olarak görmesi
D
Hükümetin siyasal gücünün hiçbir şekilde sınırlandırılmaması
Soru 9

Türkiye’de seçe ve seçilme yaşısıasıla aşağıdakilerden hangisidir?

 
A
18-18
B
18-20
C
18-25
D
20-30
9 numaralı soru için açıklama 
Seçme (oy kullanma) yaşı 18: Seçilme (milletvekilliği ve belediye başkanlığı v.b. için aday olma) yaşı 25.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin çoğulculuk ilkesiyle çelişir?

 
A
Kültürel tekelciliği dışlaması
B
Birden fazla siyasi partinin olması
C
Hoşgörü ve farklılıklara saygılı olunması
D
Azınlıkta kalanların haklı talep ve isteklerinin göz ardı edilmesi
10 numaralı soru için açıklama 
Çoğulculuk ilkesi, azınlık haklarının yok sayılması ile çelişir. Çoğulcu demokrasi (nispi demokrasi), çoğunluğun mutlak hakimiyetini reddeden, azınlıktakilerin siyasal ve kültürel haklarının kabul edilmesi gerektiğini ve azınlığın da bir gün çoğunluk olabilme hakkının verilmesini savunan demokrasi anlayışıdır.
Soru 11

İlk Osmanlı anayasası özelliğini taşır.

Bu Anayasa ile ‘’meclisi Umumi’’ adında bir meclis kurulmuşur.

‘’Meclis-i Ayan’’ ve ‘’Meclis-i Mebusan" adında iki meclisten oluşur.

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin temel özelliklerindendir?

 
A
1924 Anayasası
B
1921 Anayasası
C
1908 II. Meşrutiyet
D
1876 Kanuni Esasi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi demokrasi ve insan haklarının gerçekleştirilmesinde karşılaşılan engellerdendir?

 
A
Toplumda hoşgörüsüzlüğün artması.
B
Torpil ve adam kayırmacılığın azalması
C
Kamu düzeni ve temel haklar arasındaki dengenin kurulması.
D
Devletin eğitim, sağlık ve yatırımlara yeterli kaynak aktarması.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Millet Örgütü bünyesinde bulunan komite ve kuruluşlardandır?

 
A
Avrupa Konseyi
B
Apartheid’a Karşı Grup
C
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
D
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
Soru 14

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
A
Mahkemenin aracılığı ile taraflar arasında dostça çözüm süreci başlatılabilir.
B
Mahkemeye başvuru için iç hukuk yollarının tüketilmiş olması gerekir.
C
Mahkemenin yaptırımı hapis cezası şeklindedir.
D
Üye devletlerden seçilen yargıçlardan oluşur.
Soru 15

Çevre kirliliğinin önlenmesi için uluslararası düzeyde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

 
A
Uluslararası PEN kulübü
B
Türk Demokrasi Vakfı
C
Green Peace
D
Mazlumder
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunması konusunda karşılaşılan sorunlardandır?

 
A
Uluslararası terör
B
Bölgeler arası dengeli kalkınma
C
Bilim ve teknolojinin dengeli kullanımı
D
Hukuk kurallarının toplumsal değişime anında cevap vermesi.
Soru 17

15. yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkan, Antik çağı eleştirici ve sorgulayıcı tutumuna yönelen anlamı yeniden doğuş olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
A
İnkılap
B
Devrim
C
Rönesans
D
Reform
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İnkılabının amaçlarından değildir?

 
A
Barışın kalıcılığını sağlamak
B
Federal bir devlet yapısı oluşturmak
C
Halk egemenliğine dayalı bir sistem kurmak
D
Vatanın bağımsızlığı ve Milletin özgürlüğünü gerçekleştirmek
Soru 19

Birlikte yaşama duygusu zayıf olan toplumlarda aşağıdakilerden hangisi görülmez?

 
A
Ülkeyi başarıya ulaştırma çabasının azalması
B
İç savaş çıkma ihtimalinin artması
C
İnsan hakları ihlallerinin artması
D
Hoşgörünün artması
Soru 20

Çağdaş medeniyetler seviyesini yakalamak

Kuru kuruya taklitçilik yapmamak

Çağın gereklerine uygun kurum ve kuralları oluşturmak

Verilen özellikler aşağıdaki ilkelerden öncelikle hangisinin temel amaçlarındandır?

 
A
Laiklik
B
İnkılapçılık
C
Milliyetçilik
D
Cumhuriyetçilik
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön


AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi Online Testleri

AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Test 1

AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Test 2

AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Test 1

AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Test 2

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 23 Şubat 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Test 1 (16 Yorum)

 1. Selamün aleyküm, öncelikle belirtmek isterim ki AÖL’ye yeni girdim, ilk sınavdan 33 aldım, ikinci dönem sınavı için hazırlık yapıyorum. Gurbetçi olmamdan dolayı azıcık acemiliğim var ve bazı konularda bilgiye muhtacım. Sorularım şudur : Acaba üniversite sınavına girebilmek için gereken kredi sayısı kaçtır? Istenilen kredi sayısı alındıktan sonra eğer sınava hazırsak ne zaman girebiliriz? Ayrıca, istediğim dersleri seçebilmek için 4. dönemde olup 3 dönemlik zorunlu dersleri başarıyla geçmiş olmam yeterli midir? Saygılar.

  • Aleyküm selam:
   2018 YKS Kılavuzu Yayınlandı, Başvurular 1-21 Mart 2018 tarihleri arasında.

   Toplam krediniz 100’ün üzerinde, toplam döneminiz de 7’nin üzerinde ise YKS’ye başvurabilirsiniz. AÖL bu konuda “Açık Öğretim Lisesine kayıtlı mezun olabilecek her öğrenci üniversite sınavlarına başvurabilir.” diyor.
   İstediğin dersleri seçmek için ders seçimini kendin gününde (kayıt yenileme tarihinde) yapmalısın. Ancak ortak (zorunlu) derslerde isteğe bakılmaz; her dönem (1-8) ortak yani zorunlu dersler vardır ve öncelikle onları seçip sonra seçmeli derslerden seçebilirsin.

 2. Aöl yi bitirmememe 16 kredi kaldı. Bu yıl yapılacak olan yks sınawına girebilirmiyim ? Eğer girer we kazanırsam kredimi tamamlamadığım için o sınaw geçerli olur mu ? Son olaraktan Kazandım yks sınawını bu yıl kredimi bitirirsem üni. gidebilirmiyim ?

  • Yıl sonuna kadar öünüde Mart, Temmuz (3. dönem) ve iki artı sınav daha var. Bitiremez misin? Bu tür boş endişeleri bir kenara bırakıp sıkı çalış

 3. şimd benim dün dedim gibi 130 kredim var maöl ye geçmek ve yks ye girme arasında kararsız kaldım hangisini yaapmak daha mantıklı

  • Aynı anda her ikisini de yapabilirsin. Yani eğer istediğin bir bölüm ise MAÖL’e devam et ve aynı anda YKS’ye de gir. Mezun olamazsan YKS’ye girmek sana sana sadece başvuru ücretini kaybettirir. Hem mezun olup hem üniversiteyi kazanma ihtimalin de var. (Ancak ben hem Maöl’de okuyup hem de YKS’ye hazırlanamam diyorsan, yine Maöl’deki bölümüne göre kendin karar ver. Bölümün neydi? Bölüm sana istediğin bir mesleğin diplomasını mı kazandıracak?)

   • alan yok benim düz okuyorum ondan hai, diplomayı almısken bi bölümden mezun olayim enazından diyorum ama yks yede fazla bi vakt yok ondn dolayı kararsızzım

    • mesela şimdi ddüzde n imamhatib geçtim hem fark dersleri bitirip hem yks ye girebilirmiyim veyahut ilahiyat ön lisans düşünüyorum onu okurken aynı anda imamhatip fark derslride verebilirmiyim

     • Açık İmam Hatip de bir lise ve bir liseden mezun olmadan üniversiteye kesin kayıt yaptıramazsın, aynı anda hem lise hem üniversite öğrencisi olamazsın. Yani üniversiteye başlayıp da liseden fark derslerini sonradan verme şeklinde bir uygulama bildiğim kadarıyla yok.

    • Düz açık liseden şimdi maöle geçeyim dersen 3 sene daha okuman gerekir. Buna göre sen karar ver.

  • Geçen yıllarda 2 ek sınav yapıldı. Geçen yıl (2017) bir ek sınav yapıldı, ancak Aralık 2017’deki sınavla mezun olanların da üniversite için diplomaları yetiştirildi. Bu yıl ne olur tam bilmiyoruz. Ancak bir şekilde bu yıl içinde Temmuz’daki 3. dönem sınavından sonra en az iki sınav daha yapılır.

  • Önünüzde (17-18 Mart sınavından sonra) 7-8 Temmuz’da 3. dönem sınavı; muhtemelen Ağustos Eylül’de Ek sınav ve en geç Aralık 2018’de bir sınav daha olur. Önemli olan en geç Aralık ayında mezun olabilmek. İnşallah olursunuz herhalde.