AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Test 2

Açık Öğretim Lisesi Seçmeli Dersler Online Testleri

AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Test 2

AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Test 2

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özelliklerinden değildir?

A
Vazgeçilebilir olması
B
Doğuştan kazanılması
C
Dokunulmaz olması
D
Devredilemez olması
Soru 2

T.C. Anayasası’nda yer alan “Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.” ifadesiyle hangi hak anayasal güvenceye kavuşturulmuştur?

 
A
Sağlık hakkı
B
Eğitim hakkı
C
Dilekçe hakkı
D
Yaşama hakkı
Soru 3

Normlar hiyerarşisine göre “kanunlar” kaynağını, dayandığı ilkeleri aşağıdakilerden hangisinden alır?

A
Tüzüklerden
B
Genelgelerden
C
Anayasadan
D
Yönetmeliklerden
Soru 4

Devletin varlığı için zorunlu olan, ortak bir amaçla bir araya gelmiş, belli bir yerde yaşayan insanları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ülke
B
Halk
C
Egemenlik
D
Eşitlik
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti olmanın öncelikli gereklerindendir?

A
Demokratik rejim
B
Sosyal güvenlik
C
Gelir adaleti
D
Ekonomik büyüme ve kalkınma
Soru 6

Ülkemizde kanunların Anayasa’ya uygunluğunu denetleyen yüksek mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu
B
Anayasa Mahkemesi
C
Yargıtay
D
Sayıştay
Soru 7

“Demokrasi” kavramının sözcük anlamı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A
İktisat
B
Ayrıcalık
C
Azınlık
D
Halk iktidarı
Soru 8

Aşağıdaki kişilerden hangisi genel seçimlerde oy kullanamaz?

A
Askeri öğrenciler
B
Cumhurbaşkanı
C
Ev kadınları
D
Öğretmenler
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi “hukukun üstünlüğü’’ ilkesiyle bağdaşmaz?

A
Temel hak ve özgürlüklerin anayasal güvenceye kavuşturulması
B
Yasaların yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlaması
C
Yargının yürütmeye bağlanması
D
Kişilerin hukuk önünde eşit olmaları
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi çoğulcu demokrasinin gereklerindendir?

A
Hiç kimseyi başkası gibi düşünmeye zorlamaması
B
Bireylerin sivil toplum örgütlerine katılımlarının engellenmesi
C
Toplumda sadece çoğunluğun istek ve beklentilerinin dikkate alınması
D
Tek tip toplum oluşturma gayreti içinde olunması
Soru 11

Batılı devletlerin baskı ve dayatmalarıyla 1856’da kabul edilen, gayrimüslimlerle Müslümanlar arasında belli konularda farklılığı ortadan kaldıran uygulama aşağıdakilerden hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir?

A
Sened-i İttifak
B
Islahat Fermanı
C
Nizam-ı Cedit
D
Birinci Meşrutiyet
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasasının özelliklerindendir?

A
İnsan haklarına saygılı devlet anlayışını benimsemesi
B
İnsan haklarına dayalı devlet anlayışını benimsemesi
C
Güçler birliği ilkesine dayanması
D
Hak ve özgürlüklere yer verilmesi
Soru 13

İnsan hakları eğitimi almış kişilerden aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenmez?

A
Çevreyi koruması
B
Yasalara uygun davranması
C
Hak ihlâllerinde demokratik çözüm yollarına başvurması
D
Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde ayrıcalık yapması
Soru 14

Birleşmiş Milletler örgütü hangi yıl kurulmuştur?

A
1938
B
1945
C
1950
D
1957
Soru 15

Çevre kirliliğinin önlenmesi için dünyada faaliyet gösteren uluslararası sivil toplum kuruluşu hangisidir?

A
Uluslararası Af Örgütü
B
Türk Demokrasi Vakfı
C
Green Peace Örgütü
D
Uluslararası PEN Kulübü
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi, insan haklarının korunmasına engel oluşturur?

A
Hızlı toplumsal değişmelerin olumsuz etkilerinin önlenmesi
B
Bilim alanındaki gelişmelerin kontrollü kullanımı
C
Bölgeler arası kalkınmışlık farklarının giderilmesi
D
Uluslararası terörün artması
Soru 17

Bir toplumda toplumsal yapının bütününe dokunmaksızın eskiyen, güncelliğini kaybeden, toplumun ihtiyaçlarına cevap veremeyen kurum ve kuralların düzeltilmesine ve iyileştirilmesine ne ad verilir?

A
Reform
B
İnkılap
C
Geleneksellik
D
Pozitivizm
Soru 18

Fransız düşünür O. Comte’a göre insanlar, pozitif evrede olayları ve doğayı aşağıdakilerden hangisiyle anlamaya çalışmışlardır?

A
Dini inançlarla
B
Gerçek üstü olgularla
C
Akıl ve deneyle
D
Toplumdaki yanlış değer yargılarıyla
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet yönetiminin özelliklerinden değildir?

A
Egemenliğin halka ait olması
B
İnsan haklarına önem vermesi
C
Özgür düşünceye önem verilmesi
D
Toplumda sınıf ayrıcalıklarının teşvik edilmesi
Soru 20

Yanlış bilinenleri yıkıp yeniden inşa eden Yunus Emre’nin zihinde ve gönüllerde yaptığı yenilik aşağıdaki ilkelerden hangisine karşılık gelir?

A
Milliyetçilik
B
İnkılapçılık
C
Halkçılık
D
Devletçilik
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön


AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi Online Testleri

AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Test 1

AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Test 2

AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Test 1

AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Test 2

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 27 Aralık 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın