AÖL Ekonomi 1 Online Test 3

Açık Öğretim Lisesi Seçmeli Dersler Online Testleri

AÖL Ekonomi 1 Online Test 3

AÖL Ekonomi 1 Online Test 3

Soru 1

Ekonominin tanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 
A
İnsanların ihtiyaçları sınırlıdır.
B
Ekonominin temeli bolluk olayıdır.
C
İhtiyaçlar mallardan çok daha fazladır
D
İhtiyaçları karşılayan araçlar (mallar) sınırsızdır.
Soru 2

“Doğruluğu tartışmasız kabul edilen bazı temel varsayımlardan hareket ederek bunların tek olaylara uygulanmasıdır.”

Verilen tanım ekonomi biliminde hangi yöntemle ilgilidir?

A
Tümevarım yöntemi
B
Tümdengelim yöntemi
C
Karma yöntem
D
Tartışma yöntem
Soru 3

Bir toplumda belirli bir sürede üretilen malların üretime katkıda bulunan etkenlerin sahipleri arasında dağılımını ifade eden klasik sınıflama türü aşağıdakilerden hangisidir?

  
A
Üretim
B
Değişim
C
İnkisam
D
Tüketim
3 numaralı soru için açıklama 
İnkisam= Bölüşüm (paylaşım).
Soru 4

Girişimcinin üretim faaliyetine katılmasının karşılığı olarak elde ettiği gelire ne ad verilir?

 
A
Kâr
B
Faiz
C
Ücret
D
Maaş
Soru 5

Çalışmak isteyen herkese iş alanı sağlanması, var olan kaynakların tam ve etkili şekilde kullanılması, ekonomi politikasının başlıca hedeflerinden hangisi ile ilgilidir?

  
A
Tam istihdam
B
Ekonomik denge
C
Hakça gelir dağılımı
D
Ekonomik büyüme ve kalkınma
Soru 6

Sanayide kumaşın hazır elbise hâline getirilerek faydasının arttırılması aşağıda verilen üretim faaliyetlerinden hangisi ile ilgilidir?

A
Şekil faydası yaratan üretim faaliyetleri
B
Mekân faydası yaratan üretim faaliyetleri
C
Zaman faydası meydana getiren üretim faaliyetleri
D
Mülkiyet faydası meydana getiren üretim faaliyetleri
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kültürel mal olarak kabul edilir?

 
A
Televizyon
B
Otomobil
C
Konut
D
Ekmek
Soru 8

Malların ihtiyaçları karşılama imkânı aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A
Fayda
B
Servet
C
Değer
D
Mal
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi bazı ihtiyaçlar arasında ikame olayının gelişmesine bir örnek olarak gösterilemez?

    
A
Arpa ve çavdar karışımı ekmeğin, buğday ekmeğinin yerini alması
B
Pekmezin, şekerin yerine konması
C
Sentetik kumaşların, yünün ve pamuğun yerini alması
D
Et, sebze ve süt ihtiyaçlarının, şeker ihtiyacının yerine geçmesi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi üretimin başlıca faktörlerinden değildir?

A
Sermaye
B
Girişimci
C
Piyasa
D
İş gücü
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi rekabetin olumsuz yönlerinden biridir?

     
A
İşletmelerin gelişmesine katkı sağlaması
B
Bazen kalitenin düşmesine neden olması
C
Yeni üretim yöntemlerini geliştirmesi
D
Fiyatların düşmesine neden olması
Soru 12

Üretim miktarına göre belirlenen ücrete ne denir?

      
A
Zamana göre ücret
B
Parça başına ücret
C
Gerçek ücret
D
Ayni ücret
Soru 13

Bir madenin değişik alanlarda farklı maliyetle çıkarılıp aynı fiyatla satılması hangi rantı oluşturur?

    
A
Şehir rantını
B
Mevki rantını
C
Maden rantını
D
Toprak rantını
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi vasıfsız emeğe bir örnektir?

 
A
Mobilyacılık
B
Terzilik
C
Temizlikçilik
D
Kunduracılık
Soru 15

I- Faiz

II- Bağış

III- Rant

IV- Miras

V- Ücret

Gelirin özelliklerine göre yukarıdakilerden hangisi/hangileri ekonomide gelir kabul edilir?

A
Yalnız V
B
II - IV
C
I - II - IV
D
I - III - V
Soru 16

 Üretime toprağı ile katılan bir insanın, elde edilen gelirden aldığı paya ne ad verilir?

 
A
Rant
B
Ücret
C
Faiz
D
Kâr
Soru 17

İnsanların mal ve hizmet üretiminde kullandıkları zihinsel ve bedensel faaliyetlere ne ad verilir?

  
A
Emek
B
Sermaye
C
Tüketim
D
Üretim
Soru 18

Aşağıdaki bankalardan hangisi kâğıt para basma yetkisine sahiptir?

     
A
Halk Bankası
B
Ziraat Bankası
C
Merkez Bankası
D
Vakıflar Bankası
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun nedenlerinden biridir?

     
A
Mal ve hizmet üretiminin artması
B
Ürün maliyetlerinin azalması
C
Dolaşımdaki para miktarının artması
D
Faiz oranlarının düşmesi
Soru 20

Özel sektörün yetersiz kalması sonucu ekonomik alanda Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanan Atatürk ilkesi hangisidir?

 
A
Halkçılık
B
Milliyetçilik
C
İnkılapçılık
D
Devletçilik
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

AÖL Ekonomi Dersi Online Testleri

AÖL Ekonomi 1 Online Test 1

AÖL Ekonomi 1 Online Test 2

AÖL Ekonomi 1 Online Test 3

AÖL Ekonomi 2 Online Test 1

AÖL Ekonomi 2 Online Test 2

Açık Lise Seçmeli Dersler Online Testleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 30 Kasım 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


AÖL Ekonomi 1 Online Test 3 (2 Yorum)

    • Tunay, “İnkisam” = Bölüşüm (paylaşım) demektir. Doğru cevap İnkısam. Üretim faaliyeti sonucu ortaya çıkan ürün veya ekonomik faaliyet sonucu elde edilen karın, üretimin unsuru olan emek (işçi), sermaye (sermayedar), doğal kaynaklar (rantiye) ve girişimci arasında paylaştırılmasını ifade eder. İşçi emeğinin karşılığı ücret (maaş) alır. Sermayedar, verdiği sermaye karşılığı faiz alır. Doğal kaynaklara veya işyerinin binasına sahip olan rantiye kira (veya rant geliri) alır. Girişimci (işletmeyi kuran müteşebbis) en sonunda kar (işletme zarar etmişse de zarar) olarak kendisine kalanı alır. Üretimin Temel Unsurları konusunu kitaptan okumanı tavsiye ederim.