AÖL Ekonomi 1 Online Test 4

Açık Öğretim Lisesi Seçmeli Dersler Online Testleri

AÖL Ekonomi 1 Online Test 4

AÖL Ekonomi 1 Online Test 4

Soru 1

Ekonomide fiyat artış hızının yavaşlatılması, fiyatlarda az çok uzun bir süre içinde büyük oranlı değişmelerin önlenmesi, aşağıda verilen ekonomi politikasının başlıca hedeflerinden hangisiyle ilgilidir?

A
Tam İstihdam
B
Ekonomik Denge
C
Hakça Gelir Dağılımı
D
Ekonomik Büyüme ve Kalkınma
Soru 2

Devletin, bazı malların ithal ve ihracını yasaklayan önlemleri, ekonomi politikasının hangi vasıtaları olarak adlandırılır?

A
Yönlendirici
B
Nicelik Belirleyen
C
Nitelik Belirleyen
D
Emredici
Soru 3

Aşağıda verilen açıklamalardan hangisi tümdengelimin yetersizliklerinden biri değildir?

A
Olaylarla olan ilgimiz kesilebilir.
B
Bizi gözlemden yoksun bırakabilir.
C
Somut şartlar üzerinden olayları inceler.
D
Gerçeğe uygunluk kontrolü yapmamıza engel olabilir.
Soru 4

İnsanların siyah-beyaz televizyonyerine renkli televizyonu  seçmeleri aşağıda verilen ihtiyaç yasalarından hangisine bir örnek teşkil eder?

A
İhtiyaçların miktarı sınırsızdır.
B
İhtiyaçlar birbirine rakiptir.
C
Bazı ihtiyaçların kapasiteleri sınırlıdır.
D
İhtiyaçlar değişmektedir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi kültürel mal olarak kabul edilir?

A
Su
B
Elbise
C
Ekmek
D
Televizyon
Soru 6

Servet ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Servet görecelidir.
B
Servet bir miktardır.
C
Toplam olarak ifade edilir.
D
Servetin göstergesi sadece paradır.
Soru 7

Aşağıda verilenlerden hangisi “Üretim Değer Meydana Getirmektir” görüşüne aykırı bir açıklamadır?

A
Faaliyet süresince malın şekli değişir.
B
Madde yerine başka bir madde geçer.
C
Eski maddelerin değerleri daha büyük olur.
D
Faaliyet sonunda malın değeri artar.
Soru 8

Pamuğun yeterli ölçüde üretildiği bölge ve ülkelerde tekstil endüstrisi de gelişir.

Verilen açıklama, hangi üretim faktörünün etkisi ile ilgilidir?

A
Doğa
B
Emek
C
Sermaye
D
Girişimci
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi birinci enerji kaynakları arasında yer almaz?

A
Doğal gaz
B
Biogaz
C
Nükleer enerji
D
Rüzgar enerjisi
Soru 10

Aşağıdaki açıklamaların hangisinde bir emek vardır?

A
Dağ sporu yapmak
B
Otomobil kullanmak
C
Bir şoförün faaliyetleri
D
Zevk için kürek çekmek
Soru 11

Kanunla oluşturulan tekele ne ad verilir?

A
Özel tekel
B
İdari tekel
C
Yasal tekel
D
Fiili tekel
Soru 12

Maden rantını ortaya çıkaran asıl etken aşağıdakilerden hangisidir?

A
Büyüklük
B
Kalite
C
Fiyat
D
Maliyet
Soru 13

Faiz oranlarının yüksek olması durumunda aşağıdakilerden hangisinin görülme olasılığı artar?

A
Ekonomik gelişmenin hızlanması
B
İş alanlarının artması
C
Yatırımların kısılması
D
İşsizliğin azalması
Soru 14

Türkiye’de millî gelir hesaplamaları 1927 yılında hangi yöntemle başlamıştır?

A
Harcama
B
Tahmini
C
Üretim
D
Gelir
Soru 15

Kişilerin millî gelirin oluşumuna katılmasının karşılığı olarak aldığı ve ekonomik gücünü artırdığı para veya para ile ifade edilebilen değerlere ne denir?

A
Gelir
B
Ücret
C
Rant
D
Kâr
Soru 16

I- Ücret

II- Rant

III- Faiz

IV- Kâr

Yukarıdakilerden hangileri millî geliri oluşturan gelirlerdendir?

A
I ve IV
B
II ve III
C
I, II ve IV
D
I, II, III ve IV
Soru 17

Aşağıdaki tanımlardan hangisi mübadeleyi ifade etmektedir?

A
Malların insanlar arasında el değiştirmesidir.
B
Mal ve hizmetlerin elde edilmesi faaliyetidir.
C
İhtiyaçların karşılanması için malların tüketilmesidir.
D
Üretim faaliyeti sonucu elde edilen gelirin dağıtımıdır.
Soru 18

Hazine bonosu ya da tahvilinin üzerinde yazan faiz oranına ne denir?

A
Serbest faiz
B
Nominal faiz
C
Yasal faiz
D
Reel faiz
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi ödemeler dengesinde yer alan değerlerden biri değildir?

A
Kamu giderleri
B
İhracat gelirleri
C
Turizm gelirleri
D
İthalat giderleri
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun nedenlerinden biridir?

A
Faiz oranlarının düşmesi
B
Ürün maliyetlerinin azalması
C
Dolaşımdaki para miktarının artması
D
Mal ve hizmet üretiminin artması
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

AÖL Ekonomi Dersi Online Testleri

AÖL Ekonomi 1 Online Test 1

AÖL Ekonomi 1 Online Test 2

AÖL Ekonomi 1 Online Test 3

AÖL Ekonomi 2 Online Test 1

AÖL Ekonomi 2 Online Test 2

Açık Lise Seçmeli Dersler Online Testleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 12 Şubat 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın