Şiir Türünün Genel Özellikleri ve Temel Kavramları-1