Açık Lise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 2 Online Test 1

[no_toc]

Açık Lise İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testleri

Açık Lise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 2 Test 1

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kuruluşuna öncülük eden devlet adamlarından biri değildir?

A
A) Rauf Orbay
B
B) İsmet İnönü
C
C) Kâzım Karabekir
D
D) Ali Fuat Cebesoy
1 numaralı soru için açıklama 
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (Güncel Türkçesi: İlerici Cumhuriyet Partisi) Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk muhalefet partisidir. Mustafa Kemal Paşa'nın eski silah ve dava arkadaşları olan Kâzım Karabekir, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele ve Adnan Adıvar’ın öncülüğünde 17 Kasım 1924’te kurulmuştur. Parti tüzüğünde cumhuriyet ilkesinin, liberalizmin ve demokrasinin benimsendiği belirtilirken aynı zamanda dini inançlara da saygılı olunduğu açıklanmıştır (Mustafa Kemal Nutuk'ta bu durumu "dini siyasi çıkarlara alet etmek" olarak yorumlamıştır.). Rauf Orbay'ın parti kurulmadan önce cumhuriyet ile ilgili eleştirileri ve parti kurulduktan kısa bir süre sonra bazı rejim muhaliflerinin parti etrafında toplanması ile beraber dini duyguların propaganda olarak kullanıldığı Şeyh Said İsyanı'nın patlak vermesi sonucunda parti kapatılmıştır. Daha sonra Mustafa Kemal'e düzenlenen İzmir Suikastı olayından TCF kurucularının bir bölümü yargılanmıştır.Amasya Tamimi ile Kurtuluş Savaşı'nı başlatan beş veya yedi kişilik kadronun Mustafa Kemal ve İsmet İnönü hariç tüm üyeleri, Terakkiperver Fırka'nın kurucu ve liderleri arasında yer almıştır.
Soru 2

Çok partili hayata geçiş dönemi sırasında kurulan siyasi partilerin ekonomi alanında uygulayacaklarını duyurdukları programları, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisine ters düşmüştür?

A
Laiklik
B
Milliyetçilik
C
Devletçilik
D
Cumhuriyetçilik
Soru 3

17 Şubat 1926 tarihi, aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A
A) Türk Medeni Kanunu’nun kabulüyle
B
B) Türk Dil Kurumunun kurulmasıyla
C
C) Medreselerin kapatılmasıyla
D
D) TBMM’nin açılmasıyla
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, harflerde yeniliğe gidilmesinin nedenlerinden biri değildir?

A
A) Arap harflerinin öğreniminin zorluğu
B
B) Okuryazar oranının artırılmak istenmesi
C
C) Arap harflerinin Türkçe’nin ses uyumuna uymayışı
D
D) Arapça’nın bilim dalı olmasını engelleme düşüncesi
Soru 5

Atatürk, Kastamonu gezisi sırasında aşağıdaki inkılaplardan hangisinin yapılacağına dair işaretler vermiştir?

A
Harf
B
Şapka
C
Takvim
D
Ölçü - Tartı
Soru 6

Türkiye’de hangi yıldan itibaren planlı kalkınma politikası izlenmeye başlanmıştır?

A
1923
B
1927
C
1931
D
1934
6 numaralı soru için açıklama 
Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı, Türkiye`nin kalkınması ve sanayi altyapısını geliştirmesi için 1934 yılında yürürlüğe girmiştir.
Soru 7

Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması, Atatürk’ün hangi ilkesi doğrultusunda yapılan bir yeniliktir?

A
Laiklik
B
Halkçılık
C
Milliyetçilik
D
Cumhuriyetçilik
7 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı Devleti'nin kapitülasyonlar çerçevesinde yabancı ülke gemilerine tanıdığı kabotaj ayrıcalığı Lozan Barış Antlaşması'yla 1923 yılında kaldırıldı. Kabotaj Kanunu 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girdi. Bu yasaya göre; akarsularda, göllerde, Marmara denizi ile boğazlarda, bütün kara sularında ve bunlar içinde kalan körfez, liman, koy ve benzeri yerlerde, makine, yelken ve kürekle hareket eden araçları bulundurma; bunlarla mal ve yolcu taşıma hakkı Türk yurttaşlarına verildi. Ayrıca; dalgıçlık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, tayfalık ve benzeri mesleklerin Türk yurttaşlarınca yerine getirilebileceği belirtildi. Yabancı gemilerin yalnız Türk limanlarıyla yabancı ülkelerin limanları arasında insan ve yük taşıyabileceği kabul edildi.
Soru 8

Türkiye Selçuklu Devleti’nin zayıflamasıyla Ege Denizi’ndeki Türk denizciliğinin yeniden güç kazanmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmuştur?

A
A) Osmanlılar tarafından Kıbrıs Adası’nın fethinin
B
B) Batı Anadolu’da Türk beyliklerinin kurulmasının
C
C) Memlük Devleti’nin yıkılmasının
D
D) İstanbul’un fethinin
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü düşüncede millî dış politikanın ilkelerinden değildir?

A
A) Dünyadaki gelişmeleri göz önünde tutmak
B
B) Millî sınırlarımız içinde kalmak
C
C) Gerçekleştiremeyeceğimiz emeller peşinde koşmamak
D
D) Millî politikayı yürütürken liderin görüşünü dikkate almak
Soru 10

İstanbul’daki Rumlar ile Batı Trakya’daki Türkler dışında, Türkiye’de yaşayan Rumlarla Yunanistan’daki Türklerin, aşağıdakilerden hangisine göre yer değiştirmeleri kabul edilmiştir?

A
A) Misakımillîye
B
B) Balkan Antantı’na
C
C) Teşkilât-ı Esasiye’ye
D
D) Lozan Barış Antlaşması’na
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Geri dön
Açık Lise (142) T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2 Testleri

Açık Lise (142) T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2 Testi (Temmuz 2019)

Açık Lise (142) T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2 Testi (Nisan 2019)

AÖL (142) T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2 Testi (Aralık 2018)

Açık Lise (142) T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2 Testi (Temmuz 2018)

Açık Lise (142) T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2 Testi (Mart 2018)

Açık Lise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 2 Online Test 6

Açık Lise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 2 Online Test 5

Açık Lise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 2 Online Test 4

Açık Lise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 2 Online Test 3

Açık Lise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 2 Online Test 2

Açık Lise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 2 Online Test 1

 

Açık Lise İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 29 Kasım 2015

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Açık Lise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 2 Online Test 1 (5 Yorum)

  1. inkılap2 test 1 de 6.sorunun cevabı ile İnkîlap 2 test 3’te 8’inci sorunun cevabı çelişiyor olabilir mi?

    • Nergis Hanım kontrol ettik, o iki sorunun cevabı da orijinaline (Mayıs 2015 ve Ocak 2016 sınavlarına) uygun ve doğru. Zaten sorular birbirinin aynı değil, birbirini tamamlayan sorular. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı kabul ediliyor ve sonraki yıl itibariyle planlı kalkınma dönemi başlıyor. Özellikle iktisadi planlar ve bütçe gibi mali konular en az bir yıl önce planlanır ve ertesi yıl itibariyle uygulanmaya başlar.

    • Anlamadım: 2017 Ocak’ta gireceğiniz sınavın sorularını mı istiyorsunuz? Haziran 2016 da var. geçmiş yıllardan da var.