Açık Lise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 2 Online Test 3

[no_toc]

Açık Lise İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testleri

Açık Lise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 2 Online Test 3

Soru 1

Saltanatın ve halifeliğin kaldırılmasının temel amacı, aşağıdakilerden hangisidir?

  
A
Cumhuriyeti ilan etmek
B
Çok partili yapıya geçmek
C
Devlet düzenini laikleştirmek
D
Osmanlı hanedanını yurt dışına çıkarmak
Soru 2

Mustafa Kemal Paşa’yı cumhurbaşkanlığına, aşağıdakilerden hangisi seçmiştir?

  
A
TBMM
B
Bakanlar Kurulu
C
Türk Silahlı Kuvvetleri
D
Halk oylamasına katılan Türk halkı
Soru 3

Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleşen olaylardan bazıları şunlardır:

  • Menemen Olayı

  • İzmir Suikastı

  • Şeyh Saitİsyanı

Bu olayların ortak özelliği için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Dinî hareketler olmaları
B
İnkılaplara karşı olmaları
C
Çok partili demokratik yaşama karşı olmaları
D
Halkın çoğunluğu tarafından desteklenmeleri
Soru 4

Şeyh Sait Ayaklanması, aşağıdaki durumlardan hangisine yol açmıştır?

  
A
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılmasına
B
Menemen Olayı’nın ortaya çıkmasına
C
Tekke ve zaviyelerin kapatılmasına
D
Halifeliğin kaldırılmasına
Soru 5

Aşağıda, inkılaplar sonucunda kapatılan kurumlarla yerlerine yeni açılan modern kurumlar eşleştirilmiştir.

Bu eşleştirmelerden hangileri yanlıştır?

  1. Şer’iye Vekâleti →Diyanet İşleriBaşkanlığı

  2. Düyunuumumiye İdaresi → Türk Tarih Kurumu

  3. Darülfünun → Türk Dil Kurumu

  4. Erkan-ı Harbiye Vekâleti→ Genelkurmay Başkanlığı

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, III ve IV
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisiyle, farklı okullarda yetişen genç kuşaklar arasındaki kültürel çatışma ortadan kaldırılmak istenmiştir?

  
A
Şapka Kanunu’yla
B
Tevhid-i Tedrisat Kanunu’yla
C
Soyadı Kanunu’nun kabulüyle
D
Tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla
Soru 7

Aşağıdaki inkılaplardan hangisinin uluslararası ekonomik ilişkilere kolaylık getirdiği söylenemez?

  
A
Çok partili yaşama geçilmesi
B
Miladi takvimin kabul edilmesi
C
Ölçü birimlerinin değiştirilmesi
D
Hafta tatilinin cumadan pazara alınması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Şer’i Hukuk Sisteminin dayandığı kaynaklarından değildir?

  
A
Kitap
B
Sünnet
C
Kıyas
D
Kelam
8 numaralı soru için açıklama 
Kelam (veya İlm-i Kelam) akaidle (inançla, imanla) ilgili konuları ele alan islami ilimlerden birisidir. Hukukla ilgili İslami İlim Fıkıh'tır. Şeriat (kelime anlamı olarak "hukuk düzeni" demektir) genel olarak İslam Hukuku'nu ifade eder. Şeriatın temel kaynakları Kur'an, Sünnet ve Kıyas'tır. Aynı kaynaklar Kelam İlminin de kaynaklarıdır. (Kaynak: Hüküm verirken, bir sonuç çıkartırken dayanılan temel ilke-eser-düsturları ifade eder.)
Soru 9
Ülkemizde devlet eliyle temel sanayinin kurulması için hangi yıl “Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı” hazırlanarak kabul edilmiştir?  
A
1934
B
1933
C
1931
D
1929
Soru 10

İzmir İktisat Kongresi’nin yapılış amacı, aşağıdakilerden hangisidir?

  
A
Türkiye’nin teknolojik düzeyini belirlemek
B
Türkiye’nin konut politikalarını belirlemek
C
Ülkede yapılacak yatırımları planlayarak koordine etmek
D
Türk ekonomisi hakkında bilgi edinip, izlenecek politikaları saptamak
Soru 11
Atatürk’ün “…Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.sözüne hizmet eden kurum, aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Türk Dil Kurumu
B
Türk Tarih Kurumu
C
Türkiye İş Kurumu
D
Millî İstihbarat Teşkilatı
Soru 12

Hava gösterileri yapan “Türk Yıldızları”, aşağıdaki kuvvet komutanlıklarından hangisine bağlıdır?

  
A
Hava
B
Kara
C
Deniz
D
Jandarma
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin Milletler Cemiyetine katılmakta geç kalmasının nedenlerinden değildir?

  
A
Milletler Cemiyetinin İngiltere’nin kontrolünde faaliyet göstermesi
B
Versay Antlaşması ile kurulan savaş sonrası düzenin korunmak istenmesi
C
Sadabat Paktı ve Balkan Antantı gibi uluslararası örgütlere katılmış olması
D
Sovyetler Birliği’nin Milletler Cemiyetine olumsuz bakması nedeniyle iyi komşuluk ilişkilerinin zedelenmesinin istenmemesi
Soru 14

Aşağıdaki devletlerden hangisi Balkan ülkesi olmasına rağmen Balkan Antantı’na katılmamıştır?

  
A
Romanya
B
Yugoslavya
C
Yunanistan
D
Bulgaristan
Soru 15

Atatürk ilkeleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin nitelikleri olarak hangi yıl anayasamıza girmiştir?

  
A
1923
B
1928
C
1937
D
1941
Soru 16

Atatürk’ün aşağıdaki ilkelerinden hangisi, içinde bulunduğu milleti içtenlikle sevmeyi, çağdaş bir toplum olarak yüceltmeyi ve onun uğrunda hiçbir fedakârlıktan kaçınmamayı gerektirir?

  
A
Laiklik
B
Cumhuriyetçilik
C
Devletçilik
D
Milliyetçilik
Soru 17

Atatürkçü düşünce sistemindeki en önemli millî güç unsuru, aşağıdakilerden hangisidir?

  
A
Siyasi güç
B
Askerî güç
C
Ekonomik güç
D
Sosyo-kültürel güç
Soru 18

İsmet İnönü ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

İsmet İnönü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin; 
A
İlk Genelkurmay Başkanı, ikinci cumhurbaşkanıdır.
B
İlk Meclis Başkanı, ikinci cumhurbaşkanıdır.
C
İlk başbakanı, ikinci cumhurbaşkanıdır.
D
İlk başbakanı, ilk cumhurbaşkanıdır.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi II.Dünya Savaşı sırasında yapılan konferanslardan değildir?

  
A
Yalta
B
Adana
C
Colombo
D
Tahran
Soru 20

II. Dünya Savaşı’nda Japonya’nın yenilmesinden sonra Doğu Asya’da meydana gelen boşluğu, aşağıdaki ülkelerden hangisi doldurmuştur?

  
A
Kore
B
Çin
C
Moğolistan
D
Hindistan
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön
Açık Lise (142) T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2 Testleri

Açık Lise (142) T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2 Testi (Temmuz 2019)

Açık Lise (142) T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2 Testi (Nisan 2019)

AÖL (142) T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2 Testi (Aralık 2018)

Açık Lise (142) T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2 Testi (Temmuz 2018)

Açık Lise (142) T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2 Testi (Mart 2018)

Açık Lise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 2 Online Test 6

Açık Lise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 2 Online Test 5

Açık Lise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 2 Online Test 4

Açık Lise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 2 Online Test 3

Açık Lise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 2 Online Test 2

Açık Lise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 2 Online Test 1

 

Açık Lise İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 20 Kasım 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın