Açık Lise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 2 Online Test 5

[no_toc]

Açık Lise İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testleri

Açık Lise İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2 Test 5

Soru 1

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk meclis başkanı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Refet Bele
B
İsmet İnönü
C
Fethi Okyar
D
Kâzım Karabekir
Soru 2

Cumhuriyetin ilanından sonra eğitim öğretim alanında yapılan ilk çalışma, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun’un çıkarılması
B
Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
C
Medreselerin kapatılması
D
Latin Harflerinin kabulü
Soru 3

“Medeniyim diyen Türkiye’nin gerçekten medeni olan halkı, baştan aşağıya dış görünümü ile dahi, medeni ve olgun insanlar olduklarını fiilen göstermeye mecburdur.” ATATÜRK

Atatürk’ün bu sözü, aşağıdaki hangi inkılabı destekler niteliktedir?

A
Harf inkılabını
B
Soyadı Kanunu’nu
C
Kılık kıyafet değişikliğini
D
Ölçüler, saat ve takvimdeki değişiklikleri
Soru 4

Türkiye’nin ilk muhalefet partisi, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Millet Partisi
B
Demokrat Parti
C
Serbest Cumhuriyet Fırkası
D
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
Soru 5

Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi cumhuriyetin ilanından sonra yaşanmıştır?

A
Koçkiri
B
Şeyh Sait
C
Şeyh Eşref
D
Çerkez Ethem
Soru 6

Uşak’ta özel sektörün bir şeker fabrikası kurması, İzmir İktisat Kongresi’nde alınan aşağıdaki kararlardan hangisine uygun düşmektedir?

A
Millî bankaların kurulmasının sağlanması
B
Yatırımların devlet eliyle gerçekleştirilmesi
C
Yabancıların kurduğu tekellerden kaçınılması
D
Ham maddesi yurt içinde olan sanayi dallarının kurulması
Soru 7

Kadın ile erkek arasındaki sosyal ve ekonomik eşitlik, aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır?

A
Tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla
B
Tevhid-i Tedrisat Kanunu’yla
C
Türk Medeni Kanunu’yla
D
Soyadı Kanunu’yla
Soru 8

Atatürk’ün önemli bir maddi desteği ile kurulan ilk özel Türk bankası, aşağıdakilerden hangisidir?

A
İş Bankası
B
Halkbank
C
Sümerbank
D
Ziraat Bankası
Soru 9

1879’da Seraskerlik makamına bağlı olarak kurulan Umum Jandarma Merkeziyesi, aşağıdaki dönemlerin hangisinde yeniden düzenlenerek “Umum Jandarma Komutanlığı”na dönüştürülmüştür?

A
Tanzimat Dönemi
B
I. Meşrutiyet Dönemi
C
II. Meşrutiyet Dönemi
D
Cumhuriyet Dönemi
Soru 10

Mustafa Kemal’e, Türkiye Büyük Millet Meclisi “Atatürk” soyadını, aşağıdaki tarihlerin hangisinde vermiştir?

A
05 Aralık 1934
B
09 Şubat 1934
C
21 Haziran 1934
D
24 Kasım 1934
Soru 11

“Türkiye’nin güvenliğini gaye tutan, hiçbir milletin aleyhinde olmayan bir barış istikameti bizim daima prensibimiz olacaktır.” ATATÜRK

Atatürk’ün bu vecizesini, aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirebiliriz?

A
Eğitim
B
Adalet
C
Dış politika
D
Batılılaşma
Soru 12

Türkiye’nin Musul’u İngiliz mandası altındaki Irak’a bırakmak zorunda kalması, aşağıdakilerden hangisine aykırıdır?

A
Misakımillî’ye
B
Bristol Raporu’na
C
Sevr Antlaşması’na
D
Tekâlif-i Milliye Emirlerine
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisinin oluşmasında İtalya ve Almanya’nın uyguladığı saldırgan politikaların etkisi yoktur?

A
Sadabat Paktı’nın
B
Balkan Antantı’nın
C
Montrö Sözleşmesi’nin
D
Kuzey Atlantik İttifakı’nın
Soru 14

Hatay Türk Devleti Meclisi, aşağıdaki tarihlerin hangisinde aldığı kararla Türkiye Cumhuriyeti’ne katılmıştır?

A
23 Haziran 1939
B
29 Haziran 1939
C
4 Temmuz 1938
D
20 Temmuz 1936
Soru 15

Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasında büyük etkisi olan Atatürk ilkesi, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Laiklik
B
Devletçilik
C
Milliyetçilik
D
Cumhuriyetçilik
Soru 16

Halifeliğin kaldırılması inkılabını, aşağıdaki hangi Atatürk ilkesi ile ilişkilendirebiliriz?

A
Laiklik
B
Halkçılık
C
Devletçilik
D
Milliyetçilik
Soru 17

Atatürk’ün yakalandığı hastalığı ilk teşhis eden doktor, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rıza Nur
B
Fissenger
C
Adnan Adıvar
D
Nihat Reşat Belgeler
Soru 18

Türkiye’de II. Dünya Savaşı yıllarında, aşağıdaki siyasi partilerden hangisi iktidarda bulunuyordu?

A
Demokrat Parti
B
Millî Kalkınma Partisi
C
Cumhuriyet Halk Partisi
D
Sosyal Demokrat Halkçı Parti
Soru 19

Küçük Antant, aşağıdaki hangi iki devlete karşı kurulmuştur?

A
İtalya ve Almanya’ya
B
Macaristan ve Bulgaristan’a
C
Bulgaristan ve Yunanistan’a
D
Çekoslovakya ve Yugoslavya’ya
Soru 20

NATO’nun en yetkili organı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
NATO Konseyi
B
Askerî Komite
C
NATO Asamblesi
D
NATO Sekreterliği
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön
Açık Lise (142) T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2 Testleri

Açık Lise (142) T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2 Testi (Temmuz 2019)

Açık Lise (142) T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2 Testi (Nisan 2019)

AÖL (142) T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2 Testi (Aralık 2018)

Açık Lise (142) T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2 Testi (Temmuz 2018)

Açık Lise (142) T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2 Testi (Mart 2018)

Açık Lise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 2 Online Test 6

Açık Lise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 2 Online Test 5

Açık Lise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 2 Online Test 4

Açık Lise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 2 Online Test 3

Açık Lise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 2 Online Test 2

Açık Lise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 2 Online Test 1

 

Açık Lise İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 12 Mart 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın