Açık Lise Seçmeli Tarih 3 Online Test 1

Açık Lise Tarih Dersi Online Testleri

Açık Lise Seçmeli Tarih 3 Online Test 1

Soru 1

Osmanlılar ilk olarak aşağıdaki hangi Türk beyliğinin hâkimiyetine son vermişlerdir?

A
Karesioğulları
B
Candaroğulları
C
Saruhanoğulları
D
Karamanoğulları
Soru 2

Osmanlı hükümdarı Yıldırım Bayezit ilk teşkilatlı tersaneyi, aşağıdaki yerlerden hangisinde kurmuştur?

A
İskenderun
B
Trabzon
C
Gelibolu
D
Tekirdağ
Soru 3

• Anadolu Türk birliği bozuldu. • Bizans Devleti’nin ömrü yaklaşık elli yıl uzadı. • Avrupa yönünde ilerleme ve fetihler durdu. Verilen sonuçlar aşağıdaki hangi savaşa aittir?

A
Çirmen
B
Ankara
C
Kösedağ
D
Miryokefalon
Soru 4

Osmanlı Devleti’nde “Akçe” adı verilen ilk Osmanlı parası, aşağıdaki hangi padişah döneminde bastırılmıştır?

A
Osman Bey
B
Orhan Bey
C
I. Murat
D
II. Bayezit
Soru 5

Erdel Voyvodası Jan Hünyad, Varna yenilgisinin öcünü almak için Alman ve Macarlarla ortak hareket ederek Osmanlılara yeniden saldırdığı savaş, aşağıdakilerden hangisidir?

A
I. Kosova
B
II. Kosova
C
Niğbolu
D
Mohaç
Soru 6

Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisinin unvanı “Fatih”tir?

A
I. Süleyman
B
II. Selim
C
IV. Murat
D
II. Mehmet
Soru 7

Uzun Hasan Dönemi’nde Akkoyunlu Devleti ile Osmanlı Devleti arasındaki ilişkilerin iyi olmadığına kanıt olarak, aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A
Genç Osman’ın öldürülmesi
B
Fetret Devri’ne girilmesi
C
Otlukbeli Savaşı
D
Ridaniye Savaşı
Soru 8

Osmanlı Devleti’nde kapıkulu askerlerine üç ayda bir ödenen maaşa verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ulufe
B
Cülûs
C
Metelik
D
Cebelü
Soru 9

Rönesans hareketleri ilk aşağıdaki ülkelerden hangisinde başlamıştır?

A
İngiltere
B
İspanya
C
Fransa
D
İtalya
Soru 10

Osmanlının askerî bürokrasisini oluşturan kol, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kalemiye
B
Seyfiye
C
İlmiye
D
Mevali
Soru 11

Çaldıran Savaşı, aşağıdaki hangi iki devlet arasında yapılmıştır?

A
Osmanlı ile Safevi
B
Memlûk ile Osmanlı
C
Osmanlı ile Akkoyunlu
D
Akkoyunlu ile Karakoyunlu
Soru 12

Orhan Bey tarafından ilk Osmanlı medresesi, aşağıdaki yerleşim yerlerinden hangisinde açılmıştır?

A
İznik
B
İzmit
C
Söğüt
D
Bursa
Soru 13

• Preveze Savaşı • Kıbrıs’ın Fethi • Rodos’un fethi Osmanlı’nın Yükselme Dönemi’nde meydana gelen bu üç olayın ortak özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osmanlıların batı yönündeki topraklarını genişletmeye yönelik olması
B
Her üç savaşa da Barbaros Hayrettin Paşa’nın komuta etmesi
C
Akdeniz’de Türk üstünlüğünün gerçekleştirilmiş olması
D
Kanuni Dönemi’nin siyasi olaylarından olmaları
Soru 14

Osmanlılarda tapu ve kadastro işlerini düzenlemek, yeni fethedilen toprakları kaydetmek ve dirliklerin defterlerini tutmak, aşağıdaki divan üyelerinden hangisinin görevleri arasındadır?

A
Şeyhülislam
B
Defterdar
C
Kazasker
D
Nişancı
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşifler’i başlatan nedenlerden biridir?

A
Atlas Okyanusu kıyılarındaki bazı liman şehirlerinin önem kazanması
B
Müslümanların İpek ve Baharat yolları üzerindeki egemenliğini kırmak için yeni yollar arama düşüncesi
C
Matbaanın öğrenilmesiyle çeşitli Eski Yunan ve Roma eserlerinin matbaada basılarak yeni bilgilerin kolayca yayılması
D
Kavimler Göçü’nün başlaması
Soru 16

Osmanlı toprak yapısı içinde gelirleri padişah kızlarına, annelerine ve eşlerine ayrılan topraklara - - - - denirdi.” Cümledeki boşluğa aşağıdaki terimlerden hangisi yazılırsa tanımlama doğru yapılmış olur?

A
ocaklık
B
mukataa
C
malikâne
D
paşmaklık
Soru 17

Fransa Kralı XIV. Lui ile özdeşleşen söz, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devlet demek ben demektir.
B
Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler.
C
Cihangirane bir devlet çıkardık bir aşiretten.
D
Çıplak milleti elbiseli, fakir milleti zengin kıldım.
Soru 18

III. Murat Dönemi’nin ünlü bilginlerinden olan Takiyuddin bin Mehmet, aşağıdaki hangi bilim dalında ün yapmıştır?

A
Tıp
B
Kimya
C
Astronomi
D
Arkeoloji
Soru 19

Osmanlı Devleti’nin toprak kaybettiği ilk antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Küçük Kaynarca
B
Karlofça
C
Vasvar
D
Bucaş
Soru 20

Reform hareketleri sonucunda İskoçya’da “Presbiteryen” adıyla kabul edilmiş olan mezhep, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kalvenizm
B
Protestanlık
C
Katoliklik
D
Anglikanizm
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Seçmeli Tarih Dersleri Online Testleri

Açık Lise Seçmeli Tarih 3 Online Test 1

Açık Lise Seçmeli Tarih 3 Online Test 2

Tarih 3 testleri:

Açık Lise Tarih 3 Online Test 1

Açık Lise Tarih 3 Online Test 2

Açık Lise Tarih 3 Online Test 3

Açık Lise Tarih 3 Online Test 4

Açık Lise Tarih 3 Online Test 5

Açık Lise Tarih 3 Online Test 6

Açık Öğretim Lisesi Online Tarih Testleri

————————-

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 26 Aralık 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Açık Lise Seçmeli Tarih 3 Online Test 1 (3 Yorum)

 1. yeni yapılan kazılara ve değişen tarihin varlığı ile aslında litaratürlerde osman bey olarak değiştirildi

 2. soruların cevaplarında baya yanlışlık var örnek olarak;Osmanlı Devleti’nde “Akçe” adı verilen ilk Osmanlı parası, aşağıdaki hangi padişah döneminde bastırılmıştır?

  sitede bunun cevabı osman bey ama yanlış.

  Osmanlı Devleti temel para birimi olan akçe, ilk kez Bursa’da Orhan Gazi tarafından 1327 yılında bastırılmıştır.

  • Tarih 3 ders kitabında sayfa 31’in son satırına bakın. Tarih 3 özet konu anlatımı için buraya tıklayın. İlk para Akçe adıyla Osman Bey zamanında bastırılmıştır.
   2) Osmanlı Devlet Teşkilatı: Osmanlı hükümdarları yasama, yürütme, yargı yetkilerini kendilerinde toplamışlardı. Orhan Bey döneminden itibaren toprakların genişlemesi, nüfusun çoğalıp devlet işlerinin yoğunlaşması üzerine idari, askerî, ekonomik ve hukuki düzenlemeler yapılarak devlet teşkilatının kurulup gelişmesini sağlamaya çalıştılar. Orhan Bey zamanında başkentte, devlet işlerinin görüşülüp karara varılması amacıyla Divanıhümayun kuruldu. Padişahın başkanlığında toplanan divanda siyasi, askerî, adli ve ekonomik işler görülür, davalara bakılırdı. Divan; din, dil, ırk, cinsiyet, meslek vb. ayrımı yapılmaksızın herkese açıktı. Divanıhümayun toplantılarına veziriazam, vezirler, kazaskerler, defterdar ve nişancı katılırdı. Devletin sınırlarının genişlemesiyle I. Murat zamanında beylerbeylik kurularak ülke yönetim bölümlerine ayrıldı. Böylece ülke eyaletlere, eyaletler sancaklara, sancaklar kazalara, kazalar ise köylere ayrıldı. İlk olarak Rumeli Beylerbeyliği daha sonrada Anadolu Beylerbeyliği kuruldu. Askerî alanda düzenli ordunun kurulmasına çalışıldı. Bu amaçla Orhan Bey zamanında yaya ve müsellem, I. Murat zamanında da Kapıkulu Ocağı kuruldu. Osmanlı Devleti, ilk olarak Karesioğulları Beyliği’nin donanmasını alarak denizcilik faaliyetlerine başladı. Bu doğrultuda önce Karamürsel’de daha sonrada Yıldırım Bayezit zamanında Gelibolu’da birer tersane kuruldu. Ekonomik alanda ise bilinen ilk Osmanlı akçesi Osman Bey zamanında bastırıldı.