Açık Lise Tarih 1 Online Test 8

Açık Lise Tarih Dersi Online Testleri

Açık Lise Tarih 1 Test 8Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk göçlerinin siyasi nedenlerinden biridir?

A
Boylar arası anlaşmazlıklar
B
Salgın hastalıklar
C
Otlakların yetersizliği
D
İklim şartlarının elverişsizliği
1 numaralı soru için açıklama 
Seçeneklerden B, C ve D de Orta Asya'Dan göçe yol açan nedenler arasında yer alıyor. Ancak soruda Siyasi neden (sebep) sorulduğu için doğru cevap A'dır.
Soru 2

Orta Asya’da Afanesyovo’nun devamı olarak kabul edilen kültür Tanrı Dağları ve Balkas Gölü’nden Yayık Nehri’ne kadar uzanan bozkır sahasında gelişmiştir. İlk defa tunçtan ve altından eşyalar yapılmıştır. Bu kültürü oluşturanların Türklerin atası olduğu kabul edilir.

Yukarıda sözü edilen kültür, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anav
B
Karasuk
C
Tagar
D
Andronovo
2 numaralı soru için açıklama 
Soru 3

Türk adı Uygur kaynaklarında hangi anlamda geçmektedir?

A
Olgunluk çağı
B
Güç, kudret
C
Miğfer
D
Türeme
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün dini sonuçlarından biridir?

A
Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldı.
B
Bugünkü Avrupa milletlerinin temelleri atıldı.
C
İlk Çağ sona erdi, Orta Çağ başladı.
D
Hristiyanlığın yayılmasıyla kilise güç kazandı.
Soru 5

“Şanyü’’ unvanıyla devletin başına geçen Hun hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mukan Kağan
B
Mete Han
C
İstemi Yabgu
D
Almış Han
Soru 6

Doğu Roma ile yapılan Margos Antlaşması aşağıdaki hükümdarlardan hangisi döneminde imzalanmıştır?

A
Uldız
B
Balamir
C
Attila
D
Mete Han
Soru 7

Kök Türkler Akhunları ortadan kaldırmak için aşağıdaki devletlerden hangisiyle işbirliği yapmıştır?

A
Sasani
B
Çin
C
Uygur
D
Gazneli
Soru 8

Mani dinini benimseyen Orta Asya Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Asya Hun
B
Kök Türkler
C
Uygur
D
Akhunlar
Soru 9

Tarihte İstanbul’u kuşatan ilk Türk kavmi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hazarlar
B
Bulgarlar
C
Macarlar
D
Avarlar
Soru 10

İskitlere aşağıdaki alanlardan hangisinde usta oldukları için “Bozkırın Kuyumcuları” denilmiştir?

A
Hayvancılık
B
Maden işlemeciliği
C
Resim
D
Dokumacılık
Soru 11

Aşağıdaki kavimlerden hangisi dünyada “Nagy Szent Miklos’’ hazineleriyle ünlüdür?

A
Macarlar
B
Peçenekler
C
Oğuzlar
D
Kıpçaklar
Soru 12

Oğuzlarda din adamlarına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tamu
B
Ol Acun
C
Sağış
D
Kam
Soru 13

Eski Türklerde ailelerin birleşmesiyle meydana gelen topluluklara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Budun
B
Boy
C
Oguş
D
Urug
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi “kut’’ kelimesinin anlamlarından biri değildir?

A
Baht
B
İkbal
C
Bağımsızlık
D
Saadet
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi eski Türklerdeki devlet görevlilerinden biri değildir?

A
Buyruk
B
İlteber
C
Keregü
D
Tudun
15 numaralı soru için açıklama 
Keregü= Ev, çadır, barınak anlamlarına gelen bir kelime. İlk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşüldüğü meclise kurultay (toy- kengeş) adı verilirdi. Türkler hükumete ayukı adını vermişlerdir. Başbakana aygucı, bakanlara buyruk, dışişleri bakanına bitikçi veya tamgacı, saraydaki askeri komutanlara tarkan, vergi memurlarına tudun adı verilmişti. Türkler hükümdarlarına kağan, hakan, şenyü, ilteber, yabgu, idi-kut, tanhun adını verirlerdi. 
Soru 16

“Sekiz Yükmek’’ , “Kardeş Hikâyesi’’ adlı metinler aşağıdaki devletlerden hangisine aittir?

A
Kırgızlar
B
Karahanlılar
C
Gazneliler
D
Uygurlar
Soru 17

Aşağıda Orta Asya Türklerinin destanları ve ait oldukları milletler eşleştirilmiştir.

Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
Alp Er Tunga - Saka Türkleri
B
Bozkurt - İskitler
C
Manas - Kırgızlar
D
Türeyiş - Uygurlar
17 numaralı soru için açıklama 
Bozkurt - Göktürk destanıdır. İskitler, Saka Türklerinin tarihteki diğer adıdır. Saka Türklerinin Alp Er Tunga Destanı ( İ.Ö. 7. yy) ve Şu Destanı ( İ.Ö. 4. yy) olmak üzere iki destanı vardır.

Başlıca Türk destanları hangileridir, Türk destanları kimlere ve hangi dönemlere aittir?

Soru 18

Aşağıdaki savaşlardan hangisi sonunda imzalanan antlaşma, Türk-Çin ilişkilerine ait ilk resmi belge kabul edilmiştir?

A
Kuzey Şansi
B
I.Balkan
C
Talas
D
II.Balkan
Soru 19

Türkler Müslüman Araplarla ilk kez hangi savaştan sonra karşı karşıya gelmiştir?

A
Malazgirt
B
Katvan
C
Nihavent
D
Dandanakan
Soru 20

“Mazdek İsyanı’’ aşağıdaki devletlerden hangisi döneminde yaşanmıştır?

A
Sasani Devleti
B
Timur Devleti
C
Altın Orda Devleti
D
Babür Devleti
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dönAçık Lise Tarih 1 Online Testleri

Açık Lise Tarih 1 Online Test 9

Açık Lise Tarih 1 Online Test 8

Açık Lise Tarih 1 Online Test 7

Açık Lise Tarih 1 Online Test 6

Açık Lise Tarih 1 Online Test 5

Açık Lise Tarih 1 Online Test 4

Açık Lise Tarih 1 Online Test 3

Açık Lise Tarih 1 Online Test 2

Açık Lise Tarih 1 Online Test 1

Test çözmeye başlamadan önce konuya çalışmak istiyorum diyenler için Açık Lise Tarih 1 Konu Özetleri burada!

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 28 Şubat 2018

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın