Açık Lise Tarih 2 Online Test 4

Açık Lise Tarih Dersi Online Testleri

Açık Lise Tarih 2 Online Test 4

Soru 1

I. Hattiler

II.Himyeriler

III. Tedmürlüler

IV. Samaniler

Verilen devletlerden hangileri Arap Yarımadası’nda kurulmuştur?

  
A
Yalnız I
B
I ve II
C
IIveIII
D
I, III ve IV
Soru 2

Hz. Muhammed’in vekili olarak Müslümanların imamlığını ve şeriatın koruyuculuğunu yapmakla görevli olan kimseye ne ad verilir?

 

A
Emir
B
Kadı
C
Sultan
D
Halife
Soru 3

İslam Devleti’nde ilk hazine (Beyt’ül Mal), aşağıdaki hangi halife döneminde kurulmuştur?

 
A
Hz. Ali
B
Hz. Ömer
C
Hz. Osman
D
Hz. EbuBekir
Soru 4

Endülüs Emevi Devleti, aşağıdaki ülkelerden hangisinde kurulmuştur?

 
A
İtalya
B
Mısır
C
İspanya
D
Fransa
Soru 5

İslam Devleti’ne, aşağıdaki şehirlerden hangisi başkentlik yapmamıştır?

 
A
Şam
B
Medine
C
Bağdat
D
Semerkant
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Ali’nin halifeliği döneminde meydanagelmiştir?

 
A
Hicret
B
Hakem Olayı
C
Zatü’s Zavari Savaşı
D
İran’ın fethinin tamamlanması
Soru 7

Araplar, aşağıdaki hangi uygarlığın rakamlarını matematik biliminde kullanmışlardır?

 
A
Hint
B
Çin
C
İran
D
Yunan
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin Emevilerle savaşmalarının sonuçlarından biridir?

 
A
Türklerin İslam ile tanışmalarının gecikmesi
B
Kök Türklerin Orhun Yazıtları’nı dikmesi
C
Türklerin Orta Asya’dan göç etmeleri
D
Uygurların yerleşik hayata geçmesi
Soru 9

Abbasi halifesi Memun tarafından Bağdat’ta kurulan “Beytü’l - Hikme” (Hikmet Evi) denilen kurumda “tercüme bürosu”nun bulunması, aşağıdakilerden hangisine kanıttır?

 

A
Okumaya önem verildiğineD)
B
Ülkeler arası ticaretin geliştiğine
C
Başka dillerde yazılmış eserlerin Arapçaya çevrildiğine
D
Halk arasında okuryazar oranını yükseltmek istendiğine
Soru 10

Karahanlıların aşağıdaki özelliklerinden hangisi onların “ulusçu” bir devlet anlayışına sahip olduklarının bir göstergesidir?

 
A
Medreseler açmalarıD)
B
Kervansaraylar inşa etmeleri
C
İslamiyet’i devlet dini olarak benimsemeleri
D
Türkçeyi devlet ve toplum hayatında kullanmaları
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet’i benimsemelerinin sebeplerinden biri olamaz?

 
A
Ahiret inancının varolması
B
Tek tanrı inancının bulunması
C
Yönetimde dinî kuralların etkili olması
D
Türk ahlaki değerlerinin İslam ahlak değerlerine benzemesi
Soru 12
  • Batı kaynaklarında “Alfarabus” adıylaanılır.

  • Mantık, felsefe, matematik, tıp ve musiki alanlarında önemli eserler vermiştir.

  • Aristo’nun eserlerini inceleyip yeni yorumlar getirdiği için ikinci öğretmen anlamına gelen “Muallim-i Sani” unvanı verilmiştir.

Hakkında bilgi verilen bilim insanı, aşağıdakilerden hangisidir?

   
A
Farabi
B
Biruni
C
Taberi
D
Harezmî
Soru 13

Büyük Selçuklu Devleti’nde bulunan aşağıdaki divanlardan hangisinin başında bulunan kişiye “Tuğrai”denirdi?

 
A
Divan-ı Arz
B
Divan-ı İnşa
C
Divan-ı İstifa
D
Divan-ı Mezalim
Soru 14

Bundan gayrı divanda, dergâhta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır.diyerek Türkçeyi devlet dili hâline getiren Türkmen beyi, aşağıdakilerden hangisidir?

 
A
Danişment Ahmet Gazi
B
Dilmaçoğlu Mehmet Bey
C
Karamanoğlu Mehmet Bey
D
Kutalmışoğlu Süleyman Şah
Soru 15

Türkiye Selçuklu Devleti’nde ticaretle uğraşanlar arasında sıkı bir iş birliği ve dayanışma olduğunun göstergesi, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Atabeylik uygulaması
B
İmarethaneler
C
İkta Sistemi
D
Ahi Teşkilatı
Soru 16

Türkleri denizlerle kaynaştıran ilk öncü Türk beyi, aşağıdakilerden hangisidir?

 
A
Çağrı Bey   
B
ÇakaBey
C
Çubuk
D
Sökmen Bey
Soru 17

Türkiye Selçuklu hükümdarı I. Kılıç Arslan’ın, devlet merkezini İznik’ten Konya’ya taşımasına sebep olan gelişme, aşağıdakilerden hangisidir?

 
A
I.Haçlı Seferi
B
II.Haçlı Seferi
C
Kösedağ Savaşı
D
Koyunhisar Savaşı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangileri Türkiye Selçuklularının “tersane” şehirlerindendir?

 
A
Sinop -Alaiye
B
Trabzon -Kırım
C
Sinop -Trabzon
D
İzmir -İskenderun
Soru 19
  • Anadolu’da Moğol baskısı arttı.

  • Devlet, Moğolların himayesine girdi.

  • Türkiye Selçuklu Devleti iyice zayıfladı.

  • Yönetimde Türkiye Selçuklu sultanlarının etkisi azaldı.

Verilen bilgiler, aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonuçları arasında yer alır?

A
Pasinler
B
Kösedağ
C
Malazgirt
D
Miryokefalon
Soru 20

Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi’nde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, Anadolu’nun Türk yurdu olmasına katkı sağladığı savunulabilir?

 
A
II. Kılıç Arslan’ın ülke topraklarını oğulları arasında paylaştırması
B
Topluma hizmet amacıyla dinî, sosyal ve ticari nitelikte mimari eserlerin yaptırılması
C
II. Rükneddin Süleyman Şah’ın Erzurum’u alarak Saltuklulara son vermesi
D
Devlette bilim dili olarak Arapça, edebiyat dili olarak da Farsçanın kullanılması
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön
Açık Lise Tarih Dersi Online Testleri

Açık Lise Tarih 2 Dersi Testleri

Açık Lise Tarih 2 Online Test 1

Açık Lise Tarih 2 Online Test 2

Açık Lise Tarih 2 Online Test 3

Açık Lise Tarih 2 Online Test 4

Açık Lise Tarih 2 Online Test 5

Açık Lise Tarih 2 Online Test 6

Açık Lise Tarih 2 Online Test 7

Açık Lise Tarih 2 Online Test 8

Açık Lise Tarih 2 Online Test 9

Açık Lise Tarih Dersi Online Testleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 24 Şubat 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın