Açık Lise Tarih 2 Test 4

Açık Lise Tarih Dersi Testleri

Açık Lise Tarih 2 Test 4

Soru 1

I. Hattiler

II.Himyeriler

III. Tedmürlüler

IV. Samaniler

Verilen devletlerden hangileri Arap Yarımadası’nda kurulmuştur?

  
A
Yalnız I
B
I ve II
C
IIveIII
D
I, III ve IV
Soru 2

Hz. Muhammed’in vekili olarak Müslümanların imamlığını ve şeriatın koruyuculuğunu yapmakla görevli olan kimseye ne ad verilir?

 

A
Emir
B
Kadı
C
Sultan
D
Halife
Soru 3

İslam Devleti’nde ilk hazine (Beyt’ül Mal), aşağıdaki hangi halife döneminde kurulmuştur?

 
A
Hz. Ali
B
Hz. Ömer
C
Hz. Osman
D
Hz. EbuBekir
Soru 4

Endülüs Emevi Devleti, aşağıdaki ülkelerden hangisinde kurulmuştur?

 
A
İtalya
B
Mısır
C
İspanya
D
Fransa
Soru 5

İslam Devleti’ne, aşağıdaki şehirlerden hangisi başkentlik yapmamıştır?

 
A
Şam
B
Medine
C
Bağdat
D
Semerkant
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Ali’nin halifeliği döneminde meydanagelmiştir?

 
A
Hicret
B
Hakem Olayı
C
Zatü’s Zavari Savaşı
D
İran’ın fethinin tamamlanması
Soru 7

Araplar, aşağıdaki hangi uygarlığın rakamlarını matematik biliminde kullanmışlardır?

 
A
Hint
B
Çin
C
İran
D
Yunan
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin Emevilerle savaşmalarının sonuçlarından biridir?

 
A
Türklerin İslam ile tanışmalarının gecikmesi
B
Kök Türklerin Orhun Yazıtları’nı dikmesi
C
Türklerin Orta Asya’dan göç etmeleri
D
Uygurların yerleşik hayata geçmesi
Soru 9

Abbasi halifesi Memun tarafından Bağdat’ta kurulan “Beytü’l - Hikme” (Hikmet Evi) denilen kurumda “tercüme bürosu”nun bulunması, aşağıdakilerden hangisine kanıttır?

 

A
Okumaya önem verildiğineD)
B
Ülkeler arası ticaretin geliştiğine
C
Başka dillerde yazılmış eserlerin Arapçaya çevrildiğine
D
Halk arasında okuryazar oranını yükseltmek istendiğine
Soru 10

Karahanlıların aşağıdaki özelliklerinden hangisi onların “ulusçu” bir devlet anlayışına sahip olduklarının bir göstergesidir?

 
A
Medreseler açmalarıD)
B
Kervansaraylar inşa etmeleri
C
İslamiyet’i devlet dini olarak benimsemeleri
D
Türkçeyi devlet ve toplum hayatında kullanmaları
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet’i benimsemelerinin sebeplerinden biri olamaz?

 
A
Ahiret inancının varolması
B
Tek tanrı inancının bulunması
C
Yönetimde dinî kuralların etkili olması
D
Türk ahlaki değerlerinin İslam ahlak değerlerine benzemesi
Soru 12
  • Batı kaynaklarında “Alfarabus” adıylaanılır.

  • Mantık, felsefe, matematik, tıp ve musiki alanlarında önemli eserler vermiştir.

  • Aristo’nun eserlerini inceleyip yeni yorumlar getirdiği için ikinci öğretmen anlamına gelen “Muallim-i Sani” unvanı verilmiştir.

Hakkında bilgi verilen bilim insanı, aşağıdakilerden hangisidir?

   
A
Farabi
B
Biruni
C
Taberi
D
Harezmî
Soru 13

Büyük Selçuklu Devleti’nde bulunan aşağıdaki divanlardan hangisinin başında bulunan kişiye “Tuğrai”denirdi?

 
A
Divan-ı Arz
B
Divan-ı İnşa
C
Divan-ı İstifa
D
Divan-ı Mezalim
Soru 14

Bundan gayrı divanda, dergâhta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır.diyerek Türkçeyi devlet dili hâline getiren Türkmen beyi, aşağıdakilerden hangisidir?

 
A
Danişment Ahmet Gazi
B
Dilmaçoğlu Mehmet Bey
C
Karamanoğlu Mehmet Bey
D
Kutalmışoğlu Süleyman Şah
Soru 15

Türkiye Selçuklu Devleti’nde ticaretle uğraşanlar arasında sıkı bir iş birliği ve dayanışma olduğunun göstergesi, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Atabeylik uygulaması
B
İmarethaneler
C
İkta Sistemi
D
Ahi Teşkilatı
Soru 16

Türkleri denizlerle kaynaştıran ilk öncü Türk beyi, aşağıdakilerden hangisidir?

 
A
Çağrı Bey   
B
ÇakaBey
C
Çubuk
D
Sökmen Bey
Soru 17

Türkiye Selçuklu hükümdarı I. Kılıç Arslan’ın, devlet merkezini İznik’ten Konya’ya taşımasına sebep olan gelişme, aşağıdakilerden hangisidir?

 
A
I.Haçlı Seferi
B
II.Haçlı Seferi
C
Kösedağ Savaşı
D
Koyunhisar Savaşı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangileri Türkiye Selçuklularının “tersane” şehirlerindendir?

 
A
Sinop -Alaiye
B
Trabzon -Kırım
C
Sinop -Trabzon
D
İzmir -İskenderun
Soru 19
  • Anadolu’da Moğol baskısı arttı.

  • Devlet, Moğolların himayesine girdi.

  • Türkiye Selçuklu Devleti iyice zayıfladı.

  • Yönetimde Türkiye Selçuklu sultanlarının etkisi azaldı.

Verilen bilgiler, aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonuçları arasında yer alır?

A
Pasinler
B
Kösedağ
C
Malazgirt
D
Miryokefalon
Soru 20

Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi’nde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, Anadolu’nun Türk yurdu olmasına katkı sağladığı savunulabilir?

 
A
II. Kılıç Arslan’ın ülke topraklarını oğulları arasında paylaştırması
B
Topluma hizmet amacıyla dinî, sosyal ve ticari nitelikte mimari eserlerin yaptırılması
C
II. Rükneddin Süleyman Şah’ın Erzurum’u alarak Saltuklulara son vermesi
D
Devlette bilim dili olarak Arapça, edebiyat dili olarak da Farsçanın kullanılması
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dönAçık Lise Tarih 2 Dersi Testleri

Açık Lise Tarih 2 Online Test 1

Açık Lise Tarih 2 Online Test 2

Açık Lise Tarih 2 Online Test 3

Açık Lise Tarih 2 Online Test 4

Açık Lise Tarih 2 Online Test 5

Açık Lise Tarih 2 Online Test 6

Açık Lise Tarih 2 Online Test 7

Açık Lise Tarih 2 Online Test 8

Açık Lise Tarih 2 Online Test 9

Açık Lise Tarih 2 Testi (Aralık 2018)

Açık Lise Tarih 2 Testi (Temmuz 2018)

Açık Lise Tarih 2 Testi (Mart 2018)

Açık Lise Tarih Dersi Online Testleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 24 Şubat 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın