Açık Lise Tarih 2 Online Test 5

Açık Lise Tarih Dersi Online Testleri

Açık Lise Tarih 2 Online Test 5

Soru 1

İslamiyet öncesi dönemde Kızıldeniz sahili ile Aden Körfezi’ne kadar olan sahaya, aşağıdaki krallıklardan hangisi hâkimdi?

  
A
Asur
B
Lidya
C
Urartu
D
Habeş
Soru 2

“Çölde yaşayan Araplara - - - - denirdi.”

Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  
A
Havari
B
Medeni
C
Bedevi
D
Mevali
Soru 3

Hz. Muhammed’in son askerî seferi, aşağıdakilerden hangisidir?

 
A
Tebük
B
Taif
C
Mute
D
Hayber
Soru 4

İslam Devleti’nin ilk düzenli ordusu, aşağıdaki hangi halife döneminde kurulmuştur?

      
A
Ebu Bekir
B
Osman
C
Ömer
D
Ali
Soru 5

Aşağıdaki yerlerden hangisi Dört Halife Dönemi’nde fethedilmemiştir?

   
A
Mısır
B
Suriye
C
İspanya
D
Azerbaycan
Soru 6

Emevilerin aşağıdaki uygulamalarından özellikle hangisi, dönemlerinde İslam dininin yayılmasına olumsuz etkisi olmuştur?

  
A
Halifelerinin gösterişe olan düşkünlüğü
B
Başka milletlere karşı takındıkları tutum
C
Hilafeti saltanata dönüştürmeleri
D
Kerbela Olayı’na neden olmaları
Soru 7

Hendek Savaşı’nın fikir babası olarak kabul edebileceğimiz sahabe, aşağıdakilerden hangisidir?

     
A
Ebu Süfyan
B
Selman-ı Farisi
C
Yusuf Has Hacip
D
Muhammed bin Yusuf
Soru 8

İspanya’da hüküm sürmüş olan devletler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

     
A
Beni Ahmer – Abbasi
B
Karahanlı – Gazneli
C
Tolunoğulları – İhşidoğulları
D
Endülüs Emevi – Beni Ahmer
Soru 9

Dinî konuları akıl ve mantık yoluyla ispat eden İslamî bilim dalı, aşağıdakilerden hangisidir?

  
A
Hadis
B
Fıkıh
C
Tefsir
D
Kelam
Soru 10

840 – 1212 yılları arasında Orta Asya’da siyasal varlık gösteren Türk devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

      
A
Gazneliler
B
Karahanlılar
C
Harzemşahlar
D
Büyük Selçuklular
Soru 11

İslam dünyasında;

  • ilk hassas teraziyi kullanan,

  • kumaş ve deri boyama yöntem- lerini geliştiren,

  • çeşitli madenlerin alaşımlarıyla yapay altın yapmaya çalışan

ünlü kimya bilgini, aşağıdakilerden hangisidir?

   
A
Kındî
B
Câbir
C
Harezmî
D
Mesudî
Soru 12

Büyük Selçuklu Devleti, aşağıdaki hangi hükümdarının ölümüyle Fetret Devri’ne girmiştir?

   
A
Melikşah
B
Sencer
C
Alp Arslan
D
Tuğrul Bey
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Dandanakan Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

      
A
Horasan Bölgesi’nin Selçukluların eline geçmesi
B
Selçuklu Devleti’nin resmen kurulması
C
Gaznelilerin yıkılma sürecine girmesi
D
Türklerin İslam dinini tanımaları
Soru 14

Büyük Selçuklu Devleti’nde sultan tarafından gelirleri maaş ve hizmet karşılığı olarak emirlere, kumandanlara ve valilere bırakılan topraklar, aşağıdakilerden hangisidir?

   
A
Mülk
B
Vakıf
C
İkta
D
Has
Soru 15

Abbasi halifesi en Nasır li-Dinillah tarafından kurulan dinî – iktisadi teşkilat, aşağıdakilerden hangisidir?

 B)C) D)
A
Ahi
B
Lonca
C
Fütüvvet
D
Tasavvuf
Soru 16

Hoca Ahmet Yesevi’nin yazdığı ve İslam’ın esaslarını Türkçe olarak öğretmeye çalıştığı eseri, aşağıdakilerden hangisidir?

     
A
Kutadgu Bilig
B
Divan-ı Hikmet
C
Atabetü’l Hakayık
D
Divan-ı Lügat-it Türk
Soru 17

Türkiye Selçuklu askerleri tarafından kuşatmalarda kullanılan neft, aşağıdaki hangi Anadolu şehirlerinden çıkarılıyordu?

      
A
Sivas ve Nevşehir
B
Konya ve Aksaray
C
Erzurum ve Antalya
D
Sinop ve Kastamonu
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi III. Haçlı Seferleri’nin sonuçlarından biridir?

     
A
Kudüs’ün Müslümanların elinde kalması
B
İstanbul’da bir Latin İmparatorluğu’nun kurulması
C
Urfa, Antakya, Şam, Sur ve Yafa’da kontlukların kurulması
D
Türkiye Selçuklularının başkentlerini İznik’ten Konya’ya taşıması
Soru 19

Aşağıdaki Türkiye Selçuklu hükümdarlarından hangisinin döneminde Kırım’daki Suğdak limanı ele geçirilmiştir?

     
A
Kılıç Arslan
B
İzzettin Keykavus
C
Alâeddin Keykubat
D
Gıyaseddin Keyhüsrev
Soru 20

İslam kökenli kitap bezeme sanatı, aşağıdakilerden hangisidir?

  
A
Hat
B
Çini
C
Kakma
D
Tezhip
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dönAçık Lise Tarih 2 Dersi Testleri

Açık Lise Tarih 2 Online Test 1

Açık Lise Tarih 2 Online Test 2

Açık Lise Tarih 2 Online Test 3

Açık Lise Tarih 2 Online Test 4

Açık Lise Tarih 2 Online Test 5

Açık Lise Tarih 2 Online Test 6

Açık Lise Tarih 2 Online Test 7

Açık Lise Tarih 2 Online Test 8

Açık Lise Tarih 2 Online Test 9

Açık Lise Tarih 2 Testi (Aralık 2018)

Açık Lise Tarih 2 Testi (Temmuz 2018)

Açık Lise Tarih 2 Testi (Mart 2018)

Açık Lise Tarih Dersi Online Testleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 22 Kasım 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın