Açık Lise Tarih 2 Online Test 6

Açık Lise Tarih Dersi Online Testleri

Açık Lise Tarih 2 Online Test 6

Soru 1

İslamiyetten önce Kuzey Afrika ülkelerinden olan Mısır, Libya ve Tunus’u işgal eden devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sasani Devleti
B
Habeşistan Krallığı
C
Bizans İmparatorluğu
D
Batı Roma İmparatorluğu
Soru 2

Müslüman Araplar, bugünkü aşağıdaki hangi ülkeye “Endülüs” ismini vermişlerdir?

A
İspanya
B
İngiltere
C
İsviçre
D
İtalya
Soru 3

İslamiyet, Arap Yarımadası’nın hangi bölgesinde ortaya çıkmıştır?

A
Hicaz
B
Necit
C
Yemen
D
Hadramut
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

A
İslam tarihinin ilk askerî başarısı olması
B
Şam ticaret yolunun güvenliğinin sağlanması
C
Müslümanların bir güç olarak ortaya çıkması
D
Ekonomik yönden Müslümanların güçlenmesi
Soru 5

Yalancı peygamberlerle mücadele eden halife, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hz. Ali
B
Hz. Ömer
C
Hz. Osman
D
Hz. Ebu Bekir
Soru 6

İslam tarihinde meydana gelen aşağıdaki savaşlardan hangisi İran’ın fethi amacıyla yapılmamıştır?

A
Sıffin Savaşı
B
Köprü Savaşı
C
Celula Savaşı
D
Nihavent Savaşı
Soru 7

Ömer Dönemi’nde fetihler hız kazanmış; Mısır, Suriye, Irak ve İran fethedilmiştir.

Bu durumun İslam Devleti’nde hangi bakımdan değişikliğe neden olduğu iddia edilemez?

A
Ekonomik
B
Kültürel
C
Sosyal
D
Dinî
Soru 8

Talas Savaşı, aşağıdaki devletlerden hangileri arasında meydana gelmiştir?

A
Emevi - Çin
B
Abbasi - Çin
C
Gazneli - Karahanlı
D
Büyük Selçuklu - Bizans
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in Türkler üzerinde meydana getirdiği değişime örnektir?

A
Hukuk sisteminde şer’i kuralların yer alması
B
Devletin hanedan üyelerinin ortak malı sayılması
C
Hükümdarın yönetme yetkisini tanrıdan aldığına inanılması
D
Orduda ve Türkmenler arasında Türkçe konuşulup yazılması
Soru 10

Büyük Selçuklu Devleti’ni kuranlar, aşağıdaki Türk topluluklarından hangisidir?

A
Avarlar
B
Gurlular
C
Oğuzlar
D
Hazarlar
Soru 11

Aşağıdaki eserlerden hangisi İslami Türk edebiyatının sözlü ürünlerindendir?

A
Divan-ı Hikmet
B
Atabetü’l Hakayık
C
Divan-ı Lügat-it Türk
D
Satuk Buğra Han Destanı
Soru 12

Aşağıdaki devletlerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti ile çağdaş değildir?

A
Emeviler
B
Gazneliler
C
Karahanlılar
D
Harzemşahlar
Soru 13

Büyük Selçuklu Devleti’nin Bizans’a karşı kazandığı ilk büyük zafer, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ankara
B
Pasinler
C
Malazgirt
D
Dandanakan
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri’nin sonuçlarından biri değildir?

A
Akdeniz’de ticaret gelişti.
B
Din adamlarına olan güven sarsıldı.
C
Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı.
D
Avrupalılar pusula, barut ve kâğıt yapımını Müslümanlardan öğrendi.
Soru 15

“Rasathane” kavramı, aşağıdaki hangi bilim dalının alanıyla ilgili bir terimdir?

A
Kimya
B
Kelam
C
Astronomi
D
Matematik
Soru 16

I. Türkiye Selçukluları ile birlikte Eskişehir yakınlarında Haçlılara karşı mücadele ettiler.

II. Emir İshak Bey’in ölümünden sonra Erzincan ve Divriği olmak üzere iki kola ayrıldı.

III. Malabadi Köprüsü bu beylikten günümüze kalan mimari eserlerden biridir.

IV. Ahmet Gazi tarafından Sivas merkez olmak üzere 1080 yılında kuruldu.

Verilen bilgilerden hangileri Danişmentli Beyliği ile ilgilidir?

A
Yalnız I
B
II ve III
C
III ve IV
D
I ve IV
Soru 17

Çaka Bey’in kızıyla evlenen Türkiye Selçuklu hükümdarları, aşağıdakilerden hangisidir?

A
I. Mesut
B
I. Kılıç Arslan
C
II. Kılıç Arslan
D
I. Alâeddin Keykubat
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’nun kesinlikle Türk yurdu olmasını sağlamıştır?

A
Miryokefalon Savaşı’nın kaza- nılması
B
Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurulması
C
Malazgirt Savaşı’nda Bizans’ın yenilmesi
D
Kutsal emanetlerin Mısır’dan İstanbul’a getirilmesi
Soru 19

Selçuklularda aşağıdaki hangi arazinin gelirleri hükümdara bırakılırdı?

A
İkta arazi
B
Has arazi
C
Mülk arazi
D
Vakıf arazisi
Soru 20

Aşağıdaki mimari eser - şehir eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

A
I. İzzeddin Keykavus Darüşşifası - Erzurum
B
Sırçalı Medrese - Kayseri
C
Döner Kümbet - Konya
D
Sultan Hanı - Aksaray
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dönAçık Lise Tarih 2 Dersi Testleri

Açık Lise Tarih 2 Online Test 1

Açık Lise Tarih 2 Online Test 2

Açık Lise Tarih 2 Online Test 3

Açık Lise Tarih 2 Online Test 4

Açık Lise Tarih 2 Online Test 5

Açık Lise Tarih 2 Online Test 6

Açık Lise Tarih 2 Online Test 7

Açık Lise Tarih 2 Online Test 8

Açık Lise Tarih 2 Online Test 9

Açık Lise Tarih 2 Testi (Aralık 2018)

Açık Lise Tarih 2 Testi (Temmuz 2018)

Açık Lise Tarih 2 Testi (Mart 2018)

Açık Lise Tarih Dersi Online Testleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 6 Şubat 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın