Açık Lise Tarih 3 Online Test 8

Açık Lise Tarih Dersi Online Testleri

Açık Lise Tarih 3 Online Test 8

Soru 1

XII. yüzyıl sonlarında Anadolu’daki mevcut siyasi yapı içerisinde yer almayan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

A
İznik Rum İmparatorluğu
B
Trabzon Rum İmparatorluğu
C
Bizans İmparatorluğu
D
Türkiye Selçuklu Devleti
Soru 2

Osmanlı Beyliği’nin kısa zamanda büyümesinde aşağıdakilerden hangisinin kolaylaştırıcı etkisi yoktur?

A
Ele geçirilen bölgelerdeki halka adil davranılması
B
Bizans’ın zayıf durumda olması
C
Diğer Türk beyliklerine göre nüfusunun daha az olması
D
Gaza ve cihat anlayışına önem verilmesi
Soru 3

Osmanlı Devleti aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda Balkanlara kesin olarak yerleşmiştir?

A
Varna
B
Çirmen
C
Sırp Sındığı
D
II. Kosova
3 numaralı soru için açıklama 
Soru 4

Kuruluş döneminde Osmanlılar diğer Türk beylikleri ile savaşmaktan kaçınmışlardır. Fetih hareketlerini Bizans ve Balkanlar yönünde yoğunlaştırmışlardır.

Osmanlı Devleti’nin izlediği bu tutum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A
Batı yönünde genişleme politikası izlediklerinin
B
Anadolu’da siyasi birlik istemediklerinin
C
Baharat yolunu ele geçirmeye çalıştıklarının
D
Gaza ve cihat politikasını terk ettiklerinin
Soru 5

Edirne’yi fethederek burayı devletin başkenti yapan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

 
A
I. Murat
B
I. Mehmet
C
Osman Bey
D
Yıldırım Bayezid
5 numaralı soru için açıklama 
Soru 6

I. Koyunhisar

II. Pelekanon

III. Ankara

Osmanlı Devleti yukarıdaki savaşlardan hangilerini Bizans ordusuyla yapmıştır?

A
Yalnız I.
B
I ve II.
C
II ve III.
D
I, II ve III.
Soru 7

Aşağıdaki yerlerden hangisi Fatih Dönemi’nde Osmanlı topraklarına katılmıştır?

A
Rodos Adası
B
Belgrad
C
İstanbul
D
Bursa
Soru 8

Osmanlı Devleti’nde denizcilik faaliyetleri aşağıdaki hangi beyliğin alınmasıyla başlamıştır?

A
Karamanoğulları
B
Karesioğulları
C
Saruhanoğulları
D
Aydınoğulları
8 numaralı soru için açıklama 
Karesi Beyliği, Karesioğulları Beyliği, Karasi Beyliği veya Karasioğulları Beyliği, Anadolu Selçuklu Devleti'nin gerilemesinden sonra Oğuz boyları tarafından Balıkesir-Çanakkale ve Bergama yöresinde kurulan Anadolu Türk Beyliğidir. Osmanlı Devleti’ne katılan ilk beylik Karesioğulları Beyliği oldu. Böylece Anadolu Türk Siyasi biriliğinin sağlanmas yolunda ilk adım atılmış oldu. Osmanlılarda denizcilik faaliyeti başladı ve Osmanlıların Rumeli’ye geçişi kolaylaştı.
Soru 9

I. Süleyman Fransızlara kapitülasyonlar verirken, Avrupa’da siyasi açıdan güçlü olmak ve ekonomik çıkarlar elde etmek istemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi kapitülasyonların verilmesinin ekonomik amaçları arasında yer almaz?

A
Osmanlı tüccarların etkinliğini artırmak
B
Akdeniz ticaretini canlandırmak
C
Coğrafi keşiflerin ekonomik olumsuzluklarının etkisini azaltmak
D
Avrupa’da Osmanlıya karşı Hristiyan birliğinin kurulmasını engellemek
9 numaralı soru için açıklama 
Avrupa’da Osmanlıya karşı Hristiyan birliğinin kurulmasını engellemek amacı Kapitülasyonlar vermenin ekonomik değil, siyasi-askeri amaçları arasında yer alır. Geniş konu anlatımına buradan bakabilirsiniz
Soru 10

Osmanlı Devleti’nde mali işlere bakan, hazineden sorumlu Divanıhümayun üyesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Defterdar
B
Nişancı
C
Kaptanıderya
D
Kazasker
Soru 11

Osmanlı Devleti’nin yönetildiği Topkapı Sarayı’nda Enderun Okulu açılmıştır. Enderun, Osmanlı Devlet hayatına çok sayıda veziriazam, vezir ve yüksek dereceli devlet adamı yetiştirmiştir.

Enderun okulunun açılması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

A
Laik eğitim anlayışının gelişmesi
B
Askeri harcamaların azaltılması
C
Devlet adamlarının iyi eğitim alması
D
Hazineye gelir sağlanması
11 numaralı soru için açıklama 
OSMANLILARDA YÖNETİM, ASKERÎ TEŞKİLAT VE EĞİTİM başlığına buradan bakabilirsiniz
Soru 12

Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devleti’ni olumsuz etkilemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Keşfedilen kıtalara göçlerin yaşanması
B
Dünya ile ilgili bilimsel gerçeklere ulaşılması
C
Yeni bitki ve türlerin tanınması
D
Ticaret yollarının yön değiştirmesi
Soru 13

Aşağıdaki savaşların hangisiyle devlet hazinesi zenginleşmiş, aynı zamanda halifelik Osmanlı Devleti’ne geçmiştir?

A
Otlukbeli
B
Ridaniye
C
Çaldıran
D
Mohaç
Soru 14

Kişilerin sahip oldukları menkul ve gayrimenkul malların tamamı veya bir kısmını halkın yararına sunmasıyla ortaya çıkan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vakıf
B
Veraset
C
Yönetim
D
İltizam
Soru 15

Aşağıdaki sanat dallarından hangisi diğerlerine göre, Osmanlı Devleti’nde gelişme gösterememiştir?

A
Hat
B
Heykelcilik
C
Minyatür
D
Çinicilik
15 numaralı soru için açıklama 
Günah günah 🙂 (Michelangelo'nun meşhur Musa Heykeli)
Soru 16

Osmanlı Devleti’nin XVII. yüzyılda Avusturya’ya karşı üstünlüğünü kaybettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zitvatorok
B
Amasya
C
Yaş
D
İstanbul
Soru 17

Osmanlı Devleti’nde Duraklama Döneminde ıslahat hareketleri, aşağıdaki hangi alanda yoğunlaşmıştır?

A
Ticari
B
Sosyal
C
Yönetim
D
Askeri
17 numaralı soru için açıklama 
Sonraları bilimsel ve teknolojik yenilikleri getirtebilmek için Batı'ya talebeler gönderilmişse de ilk ıslahat çabaları bozulan Yeniçeri Ocağı ve askeri yapıyı iyileştirebilmek için askeri alanda yoğunlaşmıştır.
Soru 18

Fatih Sultan Mehmet zamanında Ayasofya Müderrisliğine atanan, matematik ve astronomiyle ilgili kitapları bulunan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Piri Reis
B
Ali Kuşçu
C
Âşık Paşazade
D
Takiyüddin Mehmet
18 numaralı soru için açıklama 
Soru 19

Avrupa’da XVII. yüzyılda aşağıdaki hangi devletin varlığından söz edilemez?

A
Bizans
B
İngiltere
C
Fransa
D
Avusturya
Soru 20

El yazması kitapları süsleme sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Minyatür
B
Çinicilik
C
Tezhip
D
Kakmacılık
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön
Açık Lise Tarih 3 Dersi Testleri

Açık Lise Tarih 3 Testi (Nisan 2019)

Açık Lise Tarih 3 Testi (Aralık 2018)

Açık Lise Tarih 3 Testi (Temmuz 2018)

Açık Lise Tarih 3 Testi (Mart 2018)

Açık Lise Tarih 3 Online Test 1

Açık Lise Tarih 3 Online Test 2

Açık Lise Tarih 3 Online Test 3

Açık Lise Tarih 3 Online Test 4

Açık Lise Tarih 3 Online Test 5

Açık Lise Tarih 3 Online Test 6

Açık Lise Tarih 3 Online Test 7

Açık Lise Tarih 3 Online Test 8

 

Açık Lise Tarih Testleri Anasayfası

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 13 Aralık 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın