Açık Lise Tarih 4 Online Test 2

Açık Lise Tarih Dersi Online Testleri

Açık Lise Tarih 4 Online Test 2

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri ıslahatlarından biri değildir?

A
İlk Türk matbaası açıldı.
B
Yeniçeri Ocağı kaldırıldı.
C
Yalova’da kağıt fabrikası kuruldu.
D
Avrupa’ya ilk defa geçici elçiler gönderildi.
1 numaralı soru için açıklama 
Lale Devri ıslahatları nelerdir? Bakınız: Lâle Devri ve Islahatları (Yenilikleri)
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı öncesinde kurulan üçlü İtilaf Devletleri’nden biri değildir?

A
İngiltere
B
Almanya
C
Fransa
D
Rusya
2 numaralı soru için açıklama 
İtilaf Devletleri hangileridir? İttifak devletleri hangileridir? İtilaf ve İttifak Devletleri
Soru 3

Avrupa’dan getirttiği ressamlara kendi portresini yaptırıp devlet dairelerine astıran Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
III. Selim
B
II. Murat
C
II. Mahmut
D
II. Abdulhamit
3 numaralı soru için açıklama 
Soru 4

Osmanlı Devleti, aşağıdaki antlaşmalardan hangisini imzalayarak I. Dünya Savaşı’ndan ayrılmıştır?

A
Mondros
B
Trianon
C
Versay
D
Sen Germen
Soru 5

Osmanlı Devleti’nin Boğazlar üzerindeki mutlak egemenliğinin sona erdiği ve Boğazların uluslararası bir statü kazandığı antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Londra Boğazlar Sözleşmesi
B
Küçük Kaynarca Antlaşması
C
Hünkâr İskelesi Antlaşması
D
Aynalı Kavak Antlaşması
5 numaralı soru için açıklama 
Londra Boğazlar Sözleşmesi kaç yılında ve hangi olay veya savaş sonucunda kimler arasında imzalanmıştır? O tarihte hangi devlet adamı iktidardadır?
Soru 6

Trablusgarp Savaşı, Osmanlı Devleti ile aşağıdaki hangi devlet arasında yapılmıştır?

A
Fransa
B
Rusya
C
Almanya
D
İtalya
6 numaralı soru için açıklama 
Ömer Muhtar filmini mutlaka izleyin. 1. Dünya Savaş'ında ve 2. Dünya Savaşı'nda İtalya Kuzey Afrika üzerinde sömürge oluşturmak için uğraşmış ve binlerce müslümanın kanını dökmüştür.
Soru 7

I. Dünya Savaşı’nda Rusya ile işbirliği yapan Ermeniler, aşağıdaki hangi yasa ile Suriye ve Musul dolaylarına göç ettirilmişlerdir?

A
Hıyanetivataniye Kanunu
B
Tehcir Kanunu
C
Kanunuesasi
D
Mecelle
Soru 8

Osmanlı ordusu I. Dünya Savaşı’nın aşağıdaki hangi cephesinde başarılı olmuştur?

A
Irak Cephesi
B
Kanal Cephesi
C
Çanakkale Cephesi
D
Hicaz ve Yemen Cephesi
8 numaralı soru için açıklama 
Çanakkale Savaşları, Birinci Dünya Savaşı içinde, tarihin en kanlı bölümü olarak bilinir. Türk'ün sayısız zafer, şan ve şerefle dolu tarihinin en parlak sayfasıdır. I.Dünya savaşı'ndan kısa bir süre önce, 1911-1912 yıllarında Osmanlı Devleti son Afrika topraklarını İtalya'ya kaptırmış, 1912-1913 Balkan Hezimeti ise, Rumeli'deki son Türk hakimiyetini silip süpürmüştür. Bulgar Ordularının İstanbul kapılarını zorlaması, 500 yıldır Türk olan Rumeli'nin kaybı, İstanbul ve boğazların güvenliğinin tehlikeye girmesi, o zamanın devlet adamlarında siyasi yalnızlığımızın tabii bir sonucu olarak değerlendirilmiştir. Devamı ve detaylı bilgi için Çanakkale Savaşı
Soru 9

19. yüzyılda Osmanlı genel nüfusu azalırken sınırlar içindeki Türk nüfusunun artmasının temel sebebi, aşağıdakilerden hangisidir?

 
A
Yeni toprakların fethi
B
Şehirleşmenin hız kazanması
C
Savaşlarda verilen insan kayıpları
D
Kaybedilen topraklardan gelen Türk göçleri
9 numaralı soru için açıklama 
Toprak kaybı ile Türk olmayan nüfus azalırken, kaybedilen topraklardaki Türklerin halen Osmanlı toprağı olan bölge ve vilayetlere göç etmesi ile Türk nüfusu artmıştır.
Soru 10

Yeni Türk devletinin kurulmasında ve Atatürk’ün ortaya koyduğu milliyetçilik ilkesinin oluşmasında etkili olan fikir akımı, aşağıdakilerden hangisidir?

 
A
İslamcılık
B
Türkçülük
C
Şarkiyatçılık
D
Osmanlıcılık
10 numaralı soru için açıklama 
Fransız İhtilali ile Osmanlı ülkesine de yayılan milliyetçilik, Türk olmayan Osmanlı yurttaşlarını Osmanlı'dan koparırken Türkler arasında da milliyetçilik akımının Türkçülük şeklinde İttihatçılar ve Jön Türkler tarafından yayılmasını sağlamıştır.
Soru 11

1882 yılında Mısır’ı işgal eden devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 
A
Fransa
B
Prusya
C
İngiltere
D
Avusturya
Soru 12

Osmanlı Devleti’nde millet-i sadıka (Sadık millet) olarak adlandırılan azınlık, aşağıdakilerden hangisidir?

 
A
Sırplar
B
Ermeniler
C
Rumlar
D
Bulgarlar
Soru 13

Avrupa devletleri, 1882 yılında aşağıdaki kurumlardan hangisini kurarak Osmanlı Devleti’nin pul, tütün, tuz, ipek, bal gibi gelir kaynaklarına el koymuştur?

 

A
Maarif-i adliye
B
Divan-ı hümayun
C
Düyunu umumiye
D
Mızıkayı hümayun
Soru 14

Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası, aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Mecelle
B
Sened-i ittifak
C
Kanuni esasi
D
Teşkilat-ı esasiye
Soru 15

19. yüzyılda Rus Çarı I. Nikola’nın “Hasta Adam” adlandırdığı devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
İtalya
B
Fransa
C
İngiltere
D
Osmanlı Devleti
Soru 16

Osmanlı Devleti, aşağıdaki savaşların hangisinde ilk kez İngiltere ve Fransa’dan borç para almıştır?

 

A
93 Harbi
B
Kırım Savaşı
C
Balkan Savaşı
D
I. Dünya Savaşı
Soru 17

Sanayi İnkılabı, Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki hangi ekonomik alanı daha çok olumsuz etkilemiştir?

 

A
Dokuma sanayisini
B
Hayvancılığı
C
Balıkçılığı
D
Tarımı
Soru 18

Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisiyle ilk kez kendi gücünün üstünde kanun gücü olduğunu kabul etmiştir?

A
Mecelle’yle
B
Senedi İttifakla
C
Islahat Fermanı’yla
D
Tanzimat Fermanı’yla
Soru 19

Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Dönemi’nde, başkanlığını Ahmet Cevdet Paşa’nın yaptığı bir komisyon tarafından hazırlanan medeni kanun, aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Mecelle
B
Kanunuesasi
C
Senedi İttifak
D
Tanzimat Fermanı
Soru 20

31 Mart Vakası sonucunda tahttan indirilen Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
III. Selim
B
II. Mahmut
C
I. Abdülmecit
D
II. Abdülhamit
20 numaralı soru için açıklama 
Filinta 45-46-47. Bölümleri izleyin arkadaşlar. 31 Mart Vakası (31 Mart Olayı ya da 31 Mart Hadisesi), II. Meşrutiyet'in ilanından sonra İstanbul'da yönetime karşı yapılmış büyük bir ayaklanmadır. Rumî Takvim'e göre 31 Mart 1325'te (13 Nisan 1909) başladığı için bu adla anılmıştır. II. Abdülhamit bu olaydan sonra tahttan indirilmiş, yerine 5. Mehmet Reşat tahta geçmiştir.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dönAçık Lise Tarih 4 Dersi Testleri

Açık Lise Tarih 4 Testi (Nisan 2019)

Açık Lise Tarih 4 Testi (Aralık 2018)

Açık Lise Tarih 4 Testi (Temmuz 2018)

Açık Lise Tarih 4 Testi (Mart 2018)

Açık Lise Tarih 4 Online Test 1

Açık Lise Tarih 4 Online Test 2

Açık Lise Tarih 4 Online Test 3

Açık Lise Tarih 4 Online Test 4

Açık Lise Tarih 4 Online Test 5

Açık Lise Tarih 4 Online Test 6

Açık Lise Tarih 4 Online Test 7

Açık Lise Tarih 4 Online Test 8

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 4 Mart 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Açık Lise Tarih 4 Online Test 2 (1 Yorum)