Açık Lise Tarih 4 Online Test 3

Açık Lise Tarih Dersi Online Testleri

Açık Lise Tarih 4 Online Test 3

Soru 1

XVIII. yüzyılda Avrupalı devletlerin, devletler arası politika ve çıkar çatışmalarında “amaca ulaşmak için her türlü araca başvurulabileceği” anlayışıyla hareket ettikleri fikir akımı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Feodalizm
B
Sosyalizm
C
Makyavelizm
D
Kapitalizm
Soru 2

Osmanlı tarihinde 1718-1730 yılları arasındaki döneme ne ad verilir?

A
Lale Devri
B
Tanzimat Devri
C
Meşrutiyet Devri
D
Fetret Devri
2 numaralı soru için açıklama 
Soru 3

Sanayi İnkılabı sonrasında en büyük sömürge imparatorluğunu aşağıdaki devletlerden hangisi kurmuştur?

A
Fransa
B
İtalya
C
Rusya
D
İngiltere
3 numaralı soru için açıklama 
İngiltere, Coğrafi keşiflerin ve Sanayi Devrimi'nin arkasından sömürgeleştirdiği ülkelerle bir dönem "Güneş batmayan imparatorluk" diye nitelendirlimiştir.
Soru 4

Amerika Birleşik Devletleri’nin ilk cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Demirbaş Şarl
B
Bismarck
C
Metternich
D
George Washington
Soru 5

XIX. yüzyıl Osmanlı Devleti için ---- olarak kabul edilmiştir.

Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

A
Aydınlanma Çağı
B
Ayaklanmalar yüzyılı
C
Akıl Çağı
D
Demokrasi yüzyılı
Soru 6

III. Selim Dönemi’nde yapıan ıslahatların tümüne “----” adı verilirdi.

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

A
Sekbanıcedit
B
İradıcedit
C
Eşkinci
D
Nizamıcedit
6 numaralı soru için açıklama 
III. Selim Dönemi ıslahatları burada: III. Selim Dönemi
Soru 7

Osmanlı Divan teşkilatında bulunan reisülküttabın görevi, aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Mali işler
B
Eğitim ve adalet işleri
C
Dış işleri
D
Donanma işleri
Soru 8

XVIII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’nde başkanlığını sadrazamın yaptığı, devlet işlerinin görüldüğü yere verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 
A
Kurultay
B
Babıali
C
Meclis
D
Divan
8 numaralı soru için açıklama 
Soru 9

Osmanlı Devleti’nde padişahın mutlak otoritesinin sınırlandırıldığı ilk belge, aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Magna Carta
B
Kanunuesasi
C
İnsan Hakları Bildirgesi
D
Senediittifak
9 numaralı soru için açıklama 
Magna Carta İngilizlerin Senediittifak'ıdır. Kanuniesasi, bizim ilk Anayasamızdır. İnsan Hakları Bildirgesi ise ABD'de kabul edilmiştir. 2. Mahmut Dönemi Islahatları
Soru 10

Askerî amaçlarla da olsa Osmanlı Devleti’nde ilk nüfus sayımı, aşağıdaki hangi padişah döneminde yapılmıştır?

 
A
II. Mahmut
B
I. Mustafa
C
Abdülaziz
D
Abdülmecit
10 numaralı soru için açıklama 
Soru 11

II. Mahmut Dönemi’nde

● Devlet memurlarının elbiselerinin yerli kumaştan yapılması

● Ordunun fes ihtiyacını karşılamak için feshanenin kurulması

● Türk tüccar ve esnafa kolaylık sağlanması

gibi faaliyetlerle, aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmek istenmiştir?

A
Askerî açıdan Avrupa’nın önüne geçmek
B
Avrupa’daki gelişmeleri yakıdan takip etmek
C
Ülkenin ekonomi ve sanayisinin kalkınmasını sağlamak
D
Ülkenin eğitim seviyesini yükseltmek
Soru 12

Osmanlı Devleti sınırları içerisindeki Sırp ve Rum azınlığın milliyetçilik fikri doğrultusunda isyan çıkartmaları, aşağıdaki gelişmelerden hangisi sonrasında yaşanmıştır?

 

A
Fransız İhtilali
B
Londra Konferansı
C
Tersane Konferansı
D
Meşrutiyetin ilanı
Soru 13

Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi sonrasında Yunanistan bağımsız hâle gelmiştir?

 
A
Bükreş
B
Amasya
C
Kütahya
D
Edirne
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkmış fikir akımlarından biri değildir?

 
A
Osmanlıcılık
B
Şarkiyatçılık
C
Batıcılık
D
Türkçülük
Soru 15

Osmanlı Devleti’nde halk ilk kez hangi olay ile seçme ve seçilme hakkı elde etmiştir?

 

A
Ayastefanos Antlaşması’yla
B
Kanunuesasi’nin ilanıla
C
Senediittifak ile
D
Tanzimat Fermanı’nı ilanıyla
Soru 16

İtalya’nın 1911 yılında Osmanlı toprağı olan Trablusgarp’ı işgal etmesinde;

I. Ham madde arayışı

II. Pazar arayışı

III. Bölgenin turizm potansiyelinden faydalanmak

IV. Bölgedeki bilimsel gelişmeleri yakından takip etmek

amaçlarından hangileri etkili olmuştur?

 
A
I ve III
B
II ve IV
C
I ve II
D
I ve IV
16 numaralı soru için açıklama 
Tarih bilgisini bir kenara bırakıp sadece mantıkla bakalım: Sene 1911; ne turizm ne de (bugünkü Libya, o günkü Trablusgarp'da) bilimsel gelişme var. Turizm (IV) ve bilimsel gelişmeler (III) hikayeden seçeneklerdir. Hammadde (petrol) ve kendi ürettiklerini satabilecekleri pazar gerçek(ci) sebeplerdir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi I. Balkan Savaşı’na katılan devletler arasında yer almaz?

 
A
Fransa
B
Sırbistan
C
Bulgaristan
D
Karadağ
17 numaralı soru için açıklama 
1. Balkan Savaşı, Osmanlı Devleti ile Fransız İhtilali'nden itibaren artan milliyetçilik akımlarının etkisi ve Rusya'nın kışkırtmaları ile hareketlenen Balkanlardaki etnik gruplar arasında olmuştur.
Soru 18

Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’nda aşağıdaki cephelerin hangisinde başarı kazanmıştır?

 
A
Kanal
B
Irak
C
Çanakkale
D
Suriye-Filistin
18 numaralı soru için açıklama 
Maalesef Çanakkale dışındaki cephelerde savaşı kaybettik.
Soru 19

I. Dünya Savaşı sonunda;

Dünya barışını korumak için kurulan Milletler Cemiyeti’nin büyük devletlerin çıkarlarını koruması

Sömürgeciliğin manda ve himaye şeklinde devam etmesi

İmzalanan antlaşmaların ağır hükümler taşıması durumları,

aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur?

A
Olimpiyat oyunlarının
B
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin
C
Önemli teknolojik buluşların
D
II. Dünya Savaşı’nın
Soru 20

1 Kasım 1922’de ---- kaldırılması ile Osmanlı Devleti resmen sona ermiştir.

Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
Anayasanın
B
Saltanatın
C
Aşar vergisinin
D
Medreselerin
20 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı Devleti'nin hukuki ve siyasi anlamda sona ermesi Saltanat'ın kaldırılması ile gerçekleşmiştir. 23 Nisan 1920'de T.B.M.M. açılmış olsa da Devlet olarak halen Osmanlı Devleti egemendi. Ancak saltanatın kaldırılmasından bir yıl sonra 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilanı ile Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş oldu.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dönAçık Lise Tarih 4 Dersi Testleri

Açık Lise Tarih 4 Testi (Nisan 2019)

Açık Lise Tarih 4 Testi (Aralık 2018)

Açık Lise Tarih 4 Testi (Temmuz 2018)

Açık Lise Tarih 4 Testi (Mart 2018)

Açık Lise Tarih 4 Online Test 1

Açık Lise Tarih 4 Online Test 2

Açık Lise Tarih 4 Online Test 3

Açık Lise Tarih 4 Online Test 4

Açık Lise Tarih 4 Online Test 5

Açık Lise Tarih 4 Online Test 6

Açık Lise Tarih 4 Online Test 7

Açık Lise Tarih 4 Online Test 8

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 23 Şubat 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın