Açık Lise Tarih 4 Online Test 4

Açık Lise Tarih Dersi Online Testleri

Açık Lise Tarih 4 Online Test 4

Soru 1

Aşağıdaki Divan-ı hümayun üyelerinden hangisi, padişah malının mutlak vekili durumundadır?

A
Nişancı
B
Defterdar
C
Kazasker
D
Şeyhülislam
Soru 2
 • İstanbul Sarayburnu’nda, Osmanlı Devleti’nin 600 yıllık tarihinin 400 yılı boyunca, devletin idare merkezi olarak kullanılan ve Osmanlı padişahlarının yaşadığı saraydır.

 • Fatih Sultan Mehmet tarafından 1459 - 1464 yılları arasında yaptırılan saray, Abdülmecit’in Dolmabahçe Sarayı’nı yaptırmasına kadar yaklaşık 380 sene boyunca devletin idare merkezi ve Osmanlı padişahlarının resmî ikametgâhı olmuştur.

 • Saray, halkının Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı ve diğer saraylarda yaşamaya başlaması ile birlikte boşaltılmıştır.

 • Ramazan ayı içerisinde padişah ve ailesi tarafından ziyaret edilen Kutsal Emanetler Dairesi’nin her yıl bakımının yapılmasına ayrı bir önem verilmiştir.

Hakkında bilgi verilen saray, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Topkapı Sarayı
B
Tophane Sarayı
C
Çırağan Sarayı
D
Beylerbeyi Sarayı
Soru 3

Osmanlı Devleti’nde adliye teşkilatının bulunduğu en küçük yönetim birimi, aşağıdakilerden hangisidir?

  
A
Nahiye
B
Eyalet
C
Sancak
D
Kaza
Soru 4

Osmanlı Devleti’nde, mali ve idari işlerin yönetilmesinden sorumlu olan sınıf, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Reaya
B
İlmiye
C
Seyfiye
D
Kalemiye
4 numaralı soru için açıklama 
KALEMİYE: Günümüzde bürokrasi diye adlandırılan bu sınıfın en üst rütbelileri nişancı ve defterdarlar‘dır. Bakınız: DİVANI HÜMAYUN
Soru 5

Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisinin döneminde “Yeniçeri Ocağı” kurulmuştur?

  
A
I. Osman
B
II. Osman
C
I. Murat
D
II. Murat
5 numaralı soru için açıklama 
Yeniçeri Ocağı'nın kuruluşu hakkında bakınız: Yeniçeri Ocağı
Soru 6

Osmanlı Devleti’nde âyanların varlığı ilk kez, aşağıdakilerden hangisi ile tanınmıştır?

  
A
Meşrutiyet
B
Sened-i İttifak
C
Nizam-ı Cedit
D
Islahat Fermanı
6 numaralı soru için açıklama 
Senedi İttifak ile ilgili daha detaylı bilgi için 2. Mahmut Dönemi Islahatlarına bakın!
Soru 7

Sultan II. Mahmut Döneminde, aşağıdaki görevlilerden hangisine “müşir” unvanı verilmiştir?

  
A
Eyalet valilerine
B
Humbaracıbaşına
C
Nahiye müdürlerine
D
Divan-ı Ahkâm-ı Adliye üyelerine
Soru 8

Osmanlı’da eğitim işlerini örgütlemek, yürütmek ve denetlemek üzere 1841 yılında kurulan meclis, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meclis-i Maliye
B
Meclis-i Âli-i Tanzimat
C
Meclis-i Maarif-i Umumiye
D
Meclis-i Valâ-yı Ahkâm-ı Adliye
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, Müslümanlara ait olan öşri toprakların özelliklerinden biri değildir?

  
A
Vakıf yapılabilir.
B
Alınıp satılabilir.
C
Bağış yapılabilir.
D
Vergiden muaftır.
Soru 10

“Osmanlı hükümdarlarından ..................... Döneminde “akçe” adı verilen ilk gümüş para, 1327 yılında bastırılmıştır.”

Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
Osman Bey
B
Orhan Bey
C
I. Murat
D
II. Murat
Soru 11

Osmanlılarda ilk defa Osman Gazi’nin pazara getirilen her yük mal için iki akçe almalarını emretmesi ile başlayan ve ilk zamanlar sadece satıcıdan alınan vergi, aşağıdakilerden hangisidir?

  
A
Niyabet Rüsûmu
B
Ağnam
C
Cizye
D
Bac
Soru 12

Osmanlıdaki Devlet Darphanesi, hangi yıl para basma konusunda yetkili kılınmıştır?

 
A
1815
B
1844
C
1854
D
1881
Soru 13

Osmanlı Devleti, 19. yüzyılda imzaladığı aşağıdaki hangi antlaşma ile bağımsız bir dış ticaret politikası izleme hakkını kaybetmiştir?

 
A
İstanbul Antlaşması
B
Kütahya Antlaşması
C
Balta Limanı Antlaşması
D
Hünkâr İskelesi Antlaşması
Soru 14

Osmanlı Devleti’nde 1856 yılında kurulan Bank-ı Osmanînin merkezi, aşağıdaki Avrupa şehirlerinden hangisindedir?

A
Roma
B
Paris
C
Viyana
D
Londra
Soru 15

Osmanlı döneminde nakış işleyen, desen hazırlayan, minyatür çizen sanatçılara ne isim verilirdi?

  
A
Kavaf
B
Hattat
C
Nakkaş
D
Dülger
Soru 16

Aşağıdaki kentlerden hangisi, Osmanlı’nın taşra şehirlerinden biri değildir?

 
A
İstanbul
B
Ankara
C
Erzurum
D
Kastamonu
Soru 17

Osmanlı Devleti’nin edebiyat alanında yaygın olarak kullandığı dil, aşağıdakilerden hangisidir?

  
A
Türkçe
B
Farsça
C
Rusça
D
Arapça
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’ndeki askerî mızıka okulunun adıdır?

  
A
Feshane
B
Islahhane
C
Humbarahane
D
Mehterhane
Soru 19

Aşağıdaki devletlerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin İstanbul ve Bağdat şehirlerinde okullar açmıştır?

  
A
İran
B
Mısır
C
Rusya
D
İsrail
Soru 20

1773 yılında, ordunun deniz subayı ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan “Mühendishane-i Bahr-i Hümayun” okulu, hangi Osmanlı padişahı döneminde açılmıştır?

  
A
III. Mustafa
B
III. Ahmet
C
III. Osman
D
III. Selim
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dönAçık Lise Tarih 4 Dersi Testleri

Açık Lise Tarih 4 Testi (Nisan 2019)

Açık Lise Tarih 4 Testi (Aralık 2018)

Açık Lise Tarih 4 Testi (Temmuz 2018)

Açık Lise Tarih 4 Testi (Mart 2018)

Açık Lise Tarih 4 Online Test 1

Açık Lise Tarih 4 Online Test 2

Açık Lise Tarih 4 Online Test 3

Açık Lise Tarih 4 Online Test 4

Açık Lise Tarih 4 Online Test 5

Açık Lise Tarih 4 Online Test 6

Açık Lise Tarih 4 Online Test 7

Açık Lise Tarih 4 Online Test 8

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 9 Haziran 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Açık Lise Tarih 4 Online Test 4 (4 Yorum)

 1. Merhaba;

  MAÖL TİCARET MESLEK LİSESİ – 3 YILLIK 1998 – 1 MUHASEBE 1
  MAÖL TİCARET MESLEK LİSESİ – 3 YILLIK 1999 – 1 MUHASEBE 2
  MAÖL TİCARET MESLEK LİSESİ – 3 YILLIK 1999 – 2 MUHASEBE 3
  AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ – 4 YILLIK 2016 – 1

  Buradan da anlaşılacağı gibi ve MAÖL’deki yaklaşık 20 krediden vazgeçerek AÖL’ne kaydımı aldım.
  Kaydımı almamın nedeni ise yüz yüze eğitime girmek istemedim..
  Ama en kısa sürede de Lise sorununu halletmek istiyorum.

  AÖL’ndeki kazanılmış toplam kredi de : 6

  Sorum ise; MAÖL’nde kalmış olsaydım okul daha mı erken biterdi?
  Yoksa AÖL’ne tercih doğru mu?

  Tüm bunların ışığında Lise kaç yılda biter?

  Ayrıca 2018’de ygs’ye girebilmem için 2017’de en az kaç kredi almam gerekiyor..

  Bu konuda oldukça bir belirsizlik içerisindeyim..
  Yanlış bir tercih yaptıysam 2017 Şubat’ta tekrar MAÖL’ne geçebilir miyim? Geçebilirsem kaybım olur mu?

  Oldukça uzun bir soru oldu..
  Ama belirsizlik de sıkıntı yaratmakta..

  Cevap verirseniz çok sevinirim..
  Çok teşekkürler..

  • Anladığım kadarıyla 6 krediniz var ve yaşınız 17’den büyük. Bu yıl 3 dönem sınava girip (105 kredilik ders seçebilirsiniz) gelecek yıl 3 dönem artı 2 ek sınava girebilirsiniz (yani gelecek yıl 175 kredilik ders seçebilirsiniz). Teorik olarak 2018 Haziran’daki 3. dönem sınavlarında mezun olabilirsiniz. Bunu gerçekleştirmek sizin elinizde. Her dönem en az 25-30 kredi toplamanız lazım. Meslek lisesinde yüz yüze eğitim en az 6 dönem yani 3 yıl sürüyor. Lise diplomasını erken almak için Açık Liseye geçmeniz doğru olmuş. İş çalışmaya kalıyor.