Açık Lise Tarih 4 Online Test 5

Açık Lise Tarih Dersi Online Testleri

Açık Lise Tarih 4 Online Test 5

Soru 1

Lale Devri aşağıdaki hangi ayaklanma ile sona ermiştir?

A
Mehmet Ali Paşa
B
Kabakçı Mustafa
C
Patrona Halil
D
Kalenderoğlu
Soru 2

Osmanlı Devleti 1739 tarihli Belgrad Antlaşması’nı, aşağıdaki hangi devletlerle ayrı ayrı imzalamıştır?

A
Rusya ve Avusturya’yla
B
Venedik ve Lehistan’la
C
Avusturya ve İngiltere’yle
D
Almanya ve Piyemonte’yle
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisinin masraflarının karşılanması için İradıcedit Hazinesi kurulmuştur?

A
Darülfünunun
B
Dolmabahçe Sarayı’nın
C
Nizamıcedit Ordusu’nun
D
İttihat ve Terakki Cemiyetinin
Soru 4

Rusya’nın, Ortodoksların haklarını koruma bahanesiyle Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışma hakkını elde ettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Küçük Kaynarca
B
Pasarofça
C
Ziştovi
D
Londra
Soru 5

Fransa, İngiltere’nin sömürgesi Hindistan ile olan bağlantısını kesmek amacıyla aşağıdaki hangi Osmanlı toprağını 1798 yılında işgal etmiştir?

A
Boğdan
B
Eflak
C
Tunus
D
Mısır
Soru 6

I. Meşrutiyet aşağıdaki hangi Osmanlı padişahı döneminde ilan edilmiştir?

A
I. Abdülhamit
B
II. Abdülhamit
C
Abdülmecit
D
Abdülaziz
Soru 7

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda savaştığı ilk cephe aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çanakkale
B
Galiçya
C
Kafkas
D
Kanal
Soru 8

Kuruluş Dönemi’nden itibaren bir bakanlar kurulu gibi görev yapan Divanıhümayun, aşağıdaki hangi Osmanlı padişahı döneminde kaldırılarak yerine “Nazırlar Kurulu” kurulmuştur?

A
II. Abdülhamit
B
Abdülmecit
C
III. Selim
D
II. Mahmut
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin kendi valisiyle imzalamak zorunda kaldığı bir antlaşmadır?

A
Uşi
B
Kütahya
C
Atina
D
İstanbul
Soru 10

Reisülküttaplık, Divanıhümayun düzeyinde temsil edilmezden önce aşağıdaki divan üyelerinden hangisine bağlı olarak çalışıyordu?

A
Nişancıya
B
Defterdara
C
Şeyhülislama
D
Kaptanıderyaya
Soru 11

1856 Paris Antlaşması’nın; I. Osmanlı Devleti’nin bir Avrupa devleti sayılması, II. Eflak ve Boğdan’da yönetimin özerk bir komisyona verilmesi, III. Osmanlı toprak bütünlüğünün büyük devletlerce tanınması, IV. Karadeniz’in tarafsız hâle getirilmesi maddelerinden hangileri, batılılaşma süreci bağlamında bir dönüm noktası olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
II ve III
D
I, II ve IV
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda Osmanlı Devleti’nin yönetim şeklinin değiştiği savunulabilir?

A
Islahat Fermanı’yla
B
Tanzimat Fermanı’yla
C
I. Meşrutiyet’in ilanıyla
D
Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıyla
Soru 13

Yeniçeri Ocağı’nın yerine “Asakirimansureimuhammediye (Muhammed’in zafer kazanmış orduları)” adlı ordu aşağıdaki hangi Osmanlı padişahı zamanında kurulmuştur?

A
II. Ahmet
B
II. Mahmut
C
III. Selim
D
I. Abdülhamit
Soru 14

Osmanlı Devleti Kırım Savaşı’nda aşağıdaki hangi devletle savaşmıştır?

A
İngiltere
B
Fransa
C
Sardinya
D
Rusya
Soru 15

Osmanlı Devleti’nde, II. Meşrutiyet Dönemi’nden itibaren Türkçülük akımının güç kazanmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A
Müslüman tebaanın isyan eylemlerine kalkışması
B
Osmanlı yöneticilerinin Panturanizm akımından etkilenmeleri
C
Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik akımının etkisini sürdürmesi
D
19. yüzyıldaki Türk tarihine ilişkin araştırmaların millî bilinç ve kültürü teşvik etmesi
Soru 16

Osmanlı Devleti’nin, aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle “dağılma ve parçalanma” dönemine girdiği kabul edilir?

A
Küçük Kaynarca
B
Karlofça
C
Ziştovi
D
Berlin
Soru 17

Sanayi Devrimi, aşağıdaki Osmanlı kurumlarından özellikle hangisini olumsuz yönde etkilemiştir?

A
Kütüphaneleri
B
Medreseleri
C
Loncaları
D
Mahkemeleri
Soru 18

Ermeni Meselesi, aşağıdakilerden hangisi ile ilk kez dünya kamuoyuna ve uluslararası antlaşmalara girmiştir?

A
Lozan Konferansı
B
Berlin Antlaşması
C
Tanzimat Fermanı
D
Patrona Halil İsyanı
Soru 19

Nusret mayın gemisinin gizlice mayınladığı su yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Süveyş Boğazı
B
Hürmüz Boğazı
C
İstanbul Boğazı
D
Çanakkale Boğazı
Soru 20

Osmanlı Devleti’nin imzaladığı aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle ülkede yeni bir dönemin başladığı kabul edilebilir?

A
Mondros Ateşkes Antlaşması
B
Brest – Litowsk Antlaşması
C
Ziştovi Antlaşması
D
Yaş Antlaşması
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dönAçık Lise Tarih 4 Dersi Testleri

Açık Lise Tarih 4 Testi (Nisan 2019)

Açık Lise Tarih 4 Testi (Aralık 2018)

Açık Lise Tarih 4 Testi (Temmuz 2018)

Açık Lise Tarih 4 Testi (Mart 2018)

Açık Lise Tarih 4 Online Test 1

Açık Lise Tarih 4 Online Test 2

Açık Lise Tarih 4 Online Test 3

Açık Lise Tarih 4 Online Test 4

Açık Lise Tarih 4 Online Test 5

Açık Lise Tarih 4 Online Test 6

Açık Lise Tarih 4 Online Test 7

Açık Lise Tarih 4 Online Test 8

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 21 Aralık 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Açık Lise Tarih 4 Online Test 5 (2 Yorum)

  1. ya olay sistem iyide yüzde kaçta geçmiş oluyoruz sınavı
    yani gerçek sınavdaki gibi sayarsak

    • % yüzde hesabına gerek yok. 9 doğru, not olarak 45 yapar. 45 de geçer. İlle de % istiyorsan % 45 demektir bu.