Açık Lise Tarih 4 Online Test 7

Açık Lise Tarih Dersi Online Testleri

Açık Lise Tarih 4 Online Test 7

Soru 1

Avrupa devletlerinin 18. yüzyılda devletler arası politikalarında benimseyip uyguladıkları “amaca ulaşmak için her türlü araca başvurmanın uygun olduğu” anlayış tarzı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyalizm
B
Liberalizm
C
Makyavelizm
D
Panslavizm
1 numaralı soru için açıklama 
Soru 2

18. yüzyılda İngiltere, aşağıdaki devletlerden hangisine karşı Avrupa hürriyetinin savunucusu olmuştur?

A
Fransa
B
İspanya
C
Almanya
D
Hollanda
Soru 3

İran’ın Kafkasya’daki toprakları, aşağıdaki hangi antlaşmayla Rusya ve Osmanlı devletleri arasında paylaşılmıştır?

A
Kerden Antlaşması
B
İstanbul Antlaşması
C
Pasarofça Antlaşması
D
Ahmet Paşa Antlaşması
Soru 4

Osmanlı Devleti’ndeki azınlık ayaklanmalarının çıkmasında, Avrupa’da yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisi etkili olmuştur?

A
Rönesans hareketleri
B
Reform hareketleri
C
Sanayi İnkılabı
D
Fransız İhtilali
Soru 5

Kasrışirin Antlaşması’nın şartlarını içeren ve son Osmanlı – İran antlaşması olma özelliğini taşıyan antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Serav Antlaşması
B
Kerden Antlaşması
C
Ahmet Paşa Antlaşası
D
Nasuh Paşa Antlaşması
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi III. Selim Dönemi gelişmelerinden biri değildir?

A
Önemli Avrupa başkentlerinde daimî elçiliklerin açılması
B
Sağlık alanında ilk kez çiçek aşısının uygulanması
C
Rusya ile Yaş Antlaşması’nın imzalanması
D
Nizamıcedit ordusunun kurulması
Soru 7

Osmanlılar, 18. yüzyılın ilk çeyreğinde imzaladığı aşağıdaki hangi antlaşmayla Avrupa’nın askerî üstünlüğünü kabul ederek “Batılılaşma Hareketleri” denilen ıslahatlara başlamak zorunda kalmışlardır?

A
Pasarofça Antlaşması
B
Balta Limanı Antlaşması
C
Küçük Kaynarca Antlaşması
D
Londra Boğazlar Sözleşmesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, Sanayi İnkılabı’nın gerçekleşmesiyle ortaya çıkan ham madde ve pazar ihtiyacındaki artışın sonuçlarından biri değildir?

A
Sömürgeciliğin yaygınlaşması
B
Büyük şirketlerin kurulması
C
Coğrafi keşiflerin başlaması
D
I. Dünya Savaşı’nın çıkması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toprak yönetiminde uygulanan sistemlerden biri değildir?

A
Malikâne
B
İltizam
C
Tımar
D
Esham
Soru 10

Avusturya, aşağıdaki hangi antlaşmadan sonra Osmanlı Devleti ile barışçıl bir politika izlemeye karar vermiştir?

A
Ziştovi Antlaşması
B
Vasvar Antlaşması
C
Pasarofça Antlaşması
D
Küçük Kaynarca Antlaşması
Soru 11

Hemşireliğin kurucusu olarak bilinen Florence Nightingale (Florans Naytıngel), aşağıdaki hangi savaşta gönüllü hasta bakıcı olarak İstanbul’a gelmiştir?

A
93 Harbi
B
Dömeke
C
Kırım
D
Çanakkale
Soru 13

İngiliz, Fransız ve Rus gemilerinden kurulmuş müttefik donanma, aşağıdaki şehirlerin hangisinde bulunan Osmanlı donanmasını yakmıştır?

A
İskenderiye
B
Navarin
C
Çeşme
D
Sinop
Soru 14

1829 Edirne Antlaşması’yla bağımsızlığını elde eden ülke, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karadağ
B
Bulgaristan
C
Yunanistan
D
Arnavutluk
14 numaralı soru için açıklama 
Bakınız: http://aciklisesinavsorulari.com/aol_kitaplari/2-mahmut-donemi-siyasi-olaylari.aspx
Soru 15

“Devleti oluşturan bütün milletlerin din, mezhep ve ırk farkı gözetilmeden adalet, özgürlük ve eşitlik prensipleri içinde bir arada yaşamalarını amaçlayan fikir akımıdır.”

Verilen tanım, aşağıdaki devleti kurtarmaya yönelik olarak ortaya atılan hangi fikir akımına aittir?

A
Osmanlıcılık
B
Turancılık
C
İslamcılık
D
Batıcılık
15 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı'da Fikir Akımları ve Dağılmayı Önleme Çabaları (Osmanlıclık, İslamcılık, Turancılık, Pantürkizm) için bakın: http://aciklisesinavsorulari.com/aol_kitaplari/osmanlida-dagilmayi-onleme-cabalari.aspx
Soru 16

Milliyetçilik hareketleri sonucunda Osmanlı Devleti’nde imtiyaz elde eden ilk toplum, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arnavutlar
B
Yunanlılar
C
Bulgarlar
D
Sırplar
16 numaralı soru için açıklama 
Fransız İhtilali ve milliyetçilik akımlarının etkisi ile bağımsızlık kazanan Osmanlı milletleri konusunda bakın: http://aciklisesinavsorulari.com/aol_kitaplari/2-mahmut-donemi-siyasi-olaylari.aspx
Soru 17

Avrupa devletleri, 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nden alacaklarını tahsil etmek için, aşağıdakilerden hangisini kurmuşlardır?

A
Kutsal İttifak’ı
B
Eşkinci Ocağı’nı
C
İradıcedit Hazinesi’ni
D
Düyunuumumiye İdaresini
17 numaralı soru için açıklama 
1882'de Düyunu Umumiye'nin kuruluşu ve dönemin olayları için http://aciklisesinavsorulari.com/aol_kitaplari/kirim-savasi-ve-paris-antlasmasi.aspx tıklayın.
Soru 18

Türk tarihinin ilk yazılı anayasası, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mecelle
B
Kanunuesasi
C
Islahat Fermanı
D
Tanzimat Fermanı
18 numaralı soru için açıklama 
İlk Osmanlı Anayasası Kanun-i Esasi hakkında detaylı bilgi için http://aciklisesinavsorulari.com/aol_kitaplari/1-mesruiyetin-ilani.aspx tıklayın.
Soru 19

Osmanlı Devleti, tarihe “93 Harbi” olarak geçen savaşı, aşağıdaki hangi devletle yapmıştır?

A
Avusturya
B
İngiltere
C
Rusya
D
İtalya
19 numaralı soru için açıklama 
Soru 20

Padişah II. Mahmut Dönemi’nde devlet memuru yetiştirmek için açılan okulun adı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mektebimaarifiadliye
B
Mektebiulûmıedebiyye
C
Mektebiharbiye
D
Cerrahhane
20 numaralı soru için açıklama 
II. Mahmud döneminde yapılan Islahatlar ve açılan yeni okullar için http://aciklisesinavsorulari.com/aol_kitaplari/2-mahmut-donemi-islahatlari.aspx tıklayın.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dönAçık Lise Tarih 4 Dersi Testleri

Açık Lise Tarih 4 Testi (Nisan 2019)

Açık Lise Tarih 4 Testi (Aralık 2018)

Açık Lise Tarih 4 Testi (Temmuz 2018)

Açık Lise Tarih 4 Testi (Mart 2018)

Açık Lise Tarih 4 Online Test 1

Açık Lise Tarih 4 Online Test 2

Açık Lise Tarih 4 Online Test 3

Açık Lise Tarih 4 Online Test 4

Açık Lise Tarih 4 Online Test 5

Açık Lise Tarih 4 Online Test 6

Açık Lise Tarih 4 Online Test 7

Açık Lise Tarih 4 Online Test 8

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 18 Şubat 2018

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın