Açık Lise Tarih 5 Online Test 5

Açık Lise Tarih Dersi Online Testleri

Açık Lise Tarih 5 (Seçmeli Tarih 1) Online Test 5

Soru 1

Orta Asya kültürlerinden olan Tagar kültürü, MÖ 300 yıllarından itibaren yeni bir gelişme göstererek aşağıdaki hangi ismi almıştır?

A
Anav Kültürü
B
Taştık Kültürü
C
Karasuk Kültürü
D
Andronova Kültürü
Soru 2

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Bir kültürün oluşmasında, içinde yaşanılan coğrafyanın özellikleri, insanların ihtiyaçları ve doğa ile olan ilişkileri önemli etkiler gösterir.
B
Kültür, bir milletin tarihi boyunca meydana getirdiği maddi ve manevi değerlerin bütünüdür.
C
Uygarlık, bütün insanlar tarafından benimsenen ortak değerlerdir.
D
Kültür, insanlığın ortak malıdır.
Soru 3

Aşağıda, bazı Türk devlet adamları, hükümdarı olduğu devletlerle eşleştirilmiştir.

Bu eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A
.
B
.
C
.
D
.
Soru 4

• Bilinen ilk atlı göçebe kavimdir.

• Bozkırın kuyumcuları olarak ün yapmışlardır.

• Perslerle yaptıkları savaşlar Alp Er Tunga destanında anlatılmıştır.

Bazı özellikleri verilen Türk topluluğu, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türgişler
B
Avarlar
C
Uygurlar
D
İskitler
Soru 5

Bögü Kağan Dönemi’nde Uygur Devleti’nde büyük sarayların yapılmış olması durumu, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A
Ticarette ileri gidildiğinin
B
Yerleşik hayata geçildiğinin
C
Güçlü ordular kurulduğunun
D
Savaşçı bir toplum olunduğunun
Soru 6

Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasına neden olan gelişme, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kavimler Göçü
B
İstanbul’un fethi
C
Mete Han’ın tahta çıkışı
D
Uygurların yerleşik hayata geçmesi
Soru 7

I. Kök Türk Devleti’nin halkı en parlak dönemlerini, aşağıdaki hangi hakanları zamanında yaşamıştır?

A
Şipi Kağan
B
Tapo Kağan
C
Bumin Kağan
D
Mukan Kağan
Soru 8

• Mete Han, ordusuyla Çin’i alabilecek güce sahip iken bu ülkeyi almayıp, vergiye bağlamayı tercih etmiştir.

• Uygur kağanı Bögü Kağan güçlü bir orduya sahip olmasına rağmen Çin’i hâkimiyeti altına almayı tercih etmemiştir.

Mete Han’ın ve Bögü Kağan’ın Çin’e karşı uyguladıkları bu siyasetin temel nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halkının, millî benliklerini kaybedeceklerine inanmaları
B
Coğrafi şartların Çin’e hâkim olmayı önlemesi
C
Çin’i yönetemeyeceklerini düşünmeleri
D
Anadolu’yu fethetmeyi tercih etmeleri
Soru 9

Orta Asya’daki Avar egemenliğine, aşağıdaki devletlerden hangisi son vermiştir?

A
Uygur
B
Tuna Bulgar
C
I. Kök Türk
D
II. Kök Türk
Soru 10

Türklerin, Çin’e karşı verdikleri bağımsızlık savaşının ardından 682 yılında kurdukları devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

A
II. Kök Türk Devleti
B
I. Kök Türk Devleti
C
Uygur Devleti
D
Hazar Devleti
Soru 11

Hun Türklerinin Afganistan, Horasan ve Kuzey Hindistan bölgelerinde kurduğu devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ak Hun
B
Asya Hun
C
Avrupa Hun
D
Batı Hunları
Soru 12

Avrupa Hunları;

I. Galya

II. İtalya

III. Çin

seferlerinden hangilerini düzenlemişlerdir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II.
D
I, II ve III.
Soru 13

Balkan kavimlerinin Germenleşmesini (Almanlaşmasını) engelleyen Türk kavmi, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avarlar
B
Macarlar
C
Sabarlar
D
Kırgızlar
Soru 14

“- - - - Dönemi kaplarının en önemli özelliği, motiflerin kabın üstüne yapıştırılmış olması idi.”

Verilen bilginin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
Peçenekler
B
Hazar
C
Karluk
D
Macar
Soru 15

İslamiyet öncesi Türklerde;

I. Dokumacılık

II. Demircilik

III. Hat

sanatlarından hangileri gelişme göstermiştir?

A
Yalnız I
B
I ve II.
C
II ve III.
D
I, II ve III.
Soru 16

İlk Türk devletlerinde siyasi, askerî ve ekonomik kararların alındığı en üst yönetim organı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yuğ
B
Kut
C
Tuğ
D
Toy
Soru 17

İlk Türklerin “Aileler Birliği” ne verdikleri isim, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Boy
B
Bodun
C
Urug
D
Oguş
Soru 18

Aşağıdaki destanlardan hangisi Uygurlara aittir?

A
Şu Destanı
B
Göç Destanı
C
Manas Destanı
D
Bozkurt Destanı
Soru 19

Aşağıdaki dinlerden hangisi, Türkler arasında kabul görmemiştir?

A
Zerdüştlük
B
Musevilik
C
Hristiyanlık
D
Gök Tanrı inancı
Soru 20

Kök Türkler, İpek Yolu’nu ele geçirmek isteyen Sasanilerle mücadele edebilmek için, aşağıdaki hangi devletle ittifak yapmışlardır?

A
Uygur Devleti’yle
B
Akhun Devleti’yle
C
Abbasi Devleti’yle
D
Bizans İmparatorluğu’yla
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dönSeçmeli Tarih 1 dersi için Tarih 5 ders kitabından sorumlusunuz.

Açık Lise Tarih 5 Online Test 1

Açık Lise Tarih 5 Online Test 2

Açık Lise Tarih 5 Online Test 3

Açık Lise Tarih 5 Online Test 4

Açık Lise Tarih 5 Online Test 5

Açık Lise Tarih 5 Online Test 6

Açık Öğretim Lisesi Online Tarih (1-8) Testleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 29 Nisan 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın