Açık Lise Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) Online Test 7

Açık Lise Tarih Dersi Online Testleri

Açık Lise Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) Online Test 7

Soru 1

Bizans’ın merkezi olan İstanbul, Arap orduları tarafından ilk kez aşağıdaki dönemlerin hangisinde kuşatılmıştır?

A
Hz. Muhammed Dönemi
B
Dört Halife Dönemi
C
Emeviler Dönemi
D
Abbasiler Dönemi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi “ganimet” kavramının tanımıdır?

A
Savaşta ve yağma sırasında ele geçirilen mal
B
Müslümanlardan onda bir oranında alınan ürün vergisi
C
Müslüman olmayan halktan alınan arazi ve gelir vergisi
D
Zengin Müslümanların mallarından kırkta bir oranında alınan vergi
Soru 3

Miladi 707 yılında Mesleme idaresindeki Araplar, aşağıdaki hangi Türk boyunu yaşadıkları yerlerden Kafkasların kuzeyindeki Dağıstan bölgesine sürmüşlerdir?

A
Peçenekleri
B
Hazarları
C
Sabarları
D
Avarları
Soru 4

Tolunoğulları hükümdarı olan Humaraveyh’in babası, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ceyş
B
Harun
C
Tolun
D
Ahmet
Soru 5

Selçuklu Türklerinin batıya doğru ilerlemelerinin önünü açan ve Horasan topraklarının Selçuklulara geçmesini sağlayan savaş, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pasinler
B
Malazgirt
C
Dandanakan
D
Yassı Çimen
Soru 6

Halife Kadir Billah, aşağıdaki hangi Gazne hükümdarına, Sumnat’taki büyük putu kırmasından dolayı “Kehfüddevle Ve’l-İslam” unvanını vermiştir?

A
Sultan Mahmut
B
Sultan Mesut
C
Sultan Mevdut
D
Behram Şah
Soru 7

Müslümanları, Haçlılara karşı korumaya çalışan son Büyük Selçuklu hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sultan Sencer
B
Mehmet Tapar
C
Tuğrul Bey
D
Melikşah
Soru 8

Selçukluların atası Selçuk Bey, Oğuz Yabgu Devleti’nde hangi görevde bulunuyordu?

A
Subaşı
B
Kadı
C
Ulak
D
Pervaneci
Soru 9

Romen Diyojen’in Türkleri Anadolu’dan çıkarmak amacıyla hazırladığı orduda, aşağıdaki Türk topluluklarından hangisi yoktur?

A
Uzlar
B
Uygurlar
C
Kıpçaklar
D
Peçenekler
Soru 10

“Ben Alp Arslan’ın büyük kardeşi, sen küçük oğlusun. Kardeşim Alp Arslan’ın mirasına ben senden daha çok layığım.” diyerek Melikşah’a isyan eden devlet adamı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kavurd
B
Sencer
C
Çağrı Bey
D
Berkyaruk
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

A
Anadolu Türk tarihi başlamıştır.
B
Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır.
C
Anadolu’da birçok Türk beylikleri kurulmuştur.
D
Selçuklu hanedan mensupları bulundukları yerlerde bağımsızlıklarını ilan etmiştir.
Soru 12

Aşağıdaki devletlerden hangisinin toprakları, Karahanlılarla Gazneliler arasında Ceyhun Nehri sınır kabul edilerek paylaşılmıştır?

A
Tolunoğulları
B
Samanoğulları
C
Harzemşahlar
D
Endülüs Emevileri
Soru 13

• Eser 1072 – 1077 yılları arasında Arapça olarak yazılmış ve Abbasi halifesine sunulmuştur.

• Türkçe’nin ilk ansiklopedik sözlüğü ve dilbilgisi kitabıdır.

• Türk dilinin zenginliğini ve güzelliğini göstermek, özellikle Araplara bu dili öğretmek amacıyla yazılmıştır.

• Kitap aynı zamanda içeriği bakımından döneminin dili, edebiyatı, tarihi, coğrafyası ve sosyolojisi hakkında geniş bilgilerde vermektedir.

Hakkında kısa bilgi verilen ve Karahanlılar Dönemine ait olan eser, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şehname
B
Kutadgu Bilig
C
Divan-ı Hikmet
D
Divan-ı Lügat-it-Türk
Soru 14

“- - - -, Fatımî Devleti’ne son vererek Müslümanlar arasındaki mezhep kavgalarını önemli ölçüde önlemiştir.”

Verilen cümlenin doğru olabilmesi için boş yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
Baybars
B
Canibek Han
C
Selahattin Eyyubi
D
Celaleddin Harzemşah
Soru 15

Türk Memlukleri Dönemi’ne son veren ve Çerkez Memlukleri Dönemi’nin de ilk sultanı olan kişi, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Berkuk
B
Kalavun
C
Ferec
D
Aybek
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Ayn-ı Calûd Savaşı’nın sonuçlarından biridir?

A
Kıbrıs Adası’nın fethi
B
II. Haçlı Seferinin yapılması
C
Suriye ve Mısır’ın Moğol istilasından kurtarılması
D
Halifelik kurumunun Osmanlı hanedanlığına geçmesi
Soru 17

• Merkezi Tebriz olmak üzere İran’da kurulan,

• Kösedağ Savaşı’nda Anadolu Selçuklu Devleti’ni mağlup eden,

• Abbasi halifeliğine son veren

Moğol devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

A
İlhanlı Devleti
B
Kubilay Devleti
C
Çağatay Devleti
D
Altın Orda Devleti
Soru 18

Babür Devleti’nde doğrudan doğruya hükümdara ait topraklara verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Suyurgal topraklar
B
Halise topraklar
C
Tuyul topraklar
D
Kopı topraklar
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi, Altın Orda Devleti’nin parçalanması sonucunda ortaya çıkan yeni hanlıklardan biri değildir?

A
Kazan
B
Kırım
C
Küçüm
D
Kubilay
Soru 20

Aşağıdaki devletlerden hangisinin tarihinde “Sipahi İsyanı” olayı vardır?

A
Altın Orda Devleti
B
Memlûk Devleti
C
Timur Devleti
D
Babür Devleti
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dönSeçmeli Tarih 2 dersi için Tarih 6 ders kitabından sorumlusunuz.

Açık Lise Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) Testleri

Açık Lise Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) Online Test 1

Açık Lise Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) Online Test 2

Açık Lise Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) Online Test 3

Açık Lise Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) Online Test 4

Açık Lise Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) Online Test 5

Açık Lise Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) Online Test 6

Açık Lise Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) Online Test 7

Açık Lise Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) Online Test 8

Açık Lise Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) Online Test 9

Açık Lise Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) Online Test 10

Açık Lise Tarih Dersi Online Testleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 30 Mart 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın