Açık Lise Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) Online Test 8

Açık Lise Tarih Dersi Online Testleri

Açık Lise Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) Online Test 8

Soru 1

İslamiyetten önce Arap Yarımadası ve daha birçok yerde insani, ahlaki ve dinî değerlerin kaybolduğu dönemi ifade etmek için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılmaktadır?

A
Fetret
B
Hicret
C
Cahiliye 
D
Fütüvvet
Soru 2

Hicret sonrası ilk İslam devleti, aşağıdaki şehirlerin hangisinde kurulmuştur?

  
A
Medine
B
Mekke
C
Taif
D
Hayber
Soru 3

Hz. Muhammed İslamiyeti;

I- Mekke halkına

II- Yakın akrabalarına

III- En yakınındakilerine

tebliğe başlamıştır.

Yukarıda karışık olarak verilen olayların doğru sıralaması, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

 
A
I - II - III
B
II - III - I
C
I - III - II
D
III - II - I
3 numaralı soru için açıklama 
Hz. Muhammed İslamiyeti; III- En yakınındakilerine; II- Yakın akrabalarına; I- Mekke halkına tebliğe başlamıştır.
Soru 4

Muhammed’in 632 yılında vefatı sonrasında aşağıdakilerden hangileri sırasıyla halife seçilmişlerdir?

 
A
Ebubekir, Hz. Ali, Hz. Osman, Hz. Ömer
B
Osman, Hz. Ömer, Hz. Ali, Hz. Ebubekir
C
Ebubekir, Hz. Osman, Hz. Ömer, Hz. Ali
D
Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali
Soru 5

İslam dininin getirmiş olduğu adalet ve eşitlik anlayışı aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

 
A
İslam devletlerinin büyük ve güçlü ordulara sahip olmasına
B
İslam dininin hızla geniş coğrafyalara yayılmasına
C
İslam devletlerinin ekonomisinin gelişmesine
D
Kur’an-ı Kerim’in Arapça yazılmasına
Soru 6

Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinde;

I- Tek tanrı inancı

II- Cennet ve cehennem inancının olması

III- Emevilerin çok güçlü bir orduya sahip olması

IV- Temizliğe önem verilmesi

V- Güçlü bir ekonomiye sahip

olmaları faktörlerinden hangileri etkili olmamıştır?

 
A
I, II. ve III.
B
III. ve V.
C
II, IV. ve V.
D
I, III. ve V.
Soru 7

Abbasiler Dönemi’nde Türkler özellikle ...................... teşkilatı içerisinde yer aldılar.

Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
A
Ekonomik
B
İdari
C
Ordu
D
Adli
Soru 8

Aşağıdaki devletlerden hangisinin yöneticileri Türk olup; yönetilen halkı farklı bir millete mensuptur?

  
A
Tolunoğulları
B
Karahanlılar
C
Türkiye Selçukluları
D
Harzemşahlar
Soru 9

Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

 
A
Büyük Selçuklular
B
Karahanlılar
C
Gazneliler
D
Harzemşahlar
Soru 10

Gazne Devleti adını, aşağıdakilerin hangisinden alır?

   
A
Kurucusunun isminden
B
Kurulduğu bölgeden
C
Kurucusunun geldiği sülaleden
D
Kurulduğu şehirden
Soru 11
  • Türk tarihinde ilk defa sultan unvanını kullanmıştır.

  • Hindistan’a 17 sefer yaparak İslamiyetin yayılmasını sağlamıştır.

  • Gazne Devleti’ne en parlak zamanını yaşatmıştır.

Yukarıda özellikleri verilen Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

  
A
Gazneli Mahmut
B
Sebük Tegin
C
Alp Tegin
D
İbrahim
Soru 12

Büyük Selçuklu Devleti, Dandanakan Savaşı’nda aşağıdaki hangi devleti yenerek; resmen kurulmuştur?

   
A
Karahanlılar
B
Samanoğulları
C
Gazneliler
D
Karahitaylar
Soru 13

Türk-İslam devletlerindeki göçebelerin temel geçim kaynağı, aşağıdakilerden hangisidir?

 
A
Tarım
B
Hayvancılık
C
Ticaret
D
Balıkçılık
Soru 14

Büyük Selçuklu Devleti’nde, hükümdar çocukları olan şehzadeleri eğitmekle görevli kişilere ne ad verilir?

 
A
Lala
B
Hacip
C
Atabey
D
Naip
14 numaralı soru için açıklama 
Atabey, Selçuklularda şehzadelerin eğitimiyle ilgilenen kişiler/eğitmenlere verilen unvandı. Aynı işi Osmanlı'da LALA unvanlı eğitmenler yaptı.

(Naip= Hükümdar vekili; Hacip=Büyük ve Anadolu Selçuklularında hükümet ve divan üyeleri ile Sultan arasındaki yazışmaları, konuşma ve buluşmaları temin eden aracılara denir.)

Soru 15

Aşağıdaki Türk-İslam devletlerinden hangisi Orta Asya’da kurulmamıştır?

 
A
Gazneliler
B
Harzemşahlar
C
Karahanlılar
D
Tolunoğulları
Soru 16

Büyük Selçuklu Devleti’nde uygulanan ikta sistemi sayesinde;

I- Büyük ve disiplinli bir ordunun kurulması,

II- Ülkenin eğitim seviyesinin yükseltilmesi,

III- Devletin masraflarının azalması,

IV- Ülkenin huzur ve güvenliğinin sağlanması,

V- Ülkenin turizm potansiyelinin artması

gibi faktörlerden hangileri sağlanmıştır?

 
A
I ve II
B
I, III ve IV
C
I, II ve V
D
II, III, IV ve V
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılar Dönemi’nde yaşayan Türk bilginlerinden biri değildir?

   
A
Firdevsi
B
Yusuf Hâs Hâcip
C
Kaşgarlı Mahmut
D
Edip Ahmet Yüknekî
Soru 18

Dünyanın ilk üniversitesi olarak kabul edilen ....................... Medresesi, 1066 tarihinde Bağdat’ta Nizamülmülk tarafından kurulmuştur.

Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  
A
Sahnı Seman
B
Fatih
C
Yağıbasan
D
Nizamiye
Soru 19

Kudüs’ü fethederek III. Haçlı Seferi’nin başlamasına yol açan ünlü Türk komutanı, aşağıdakilerden hangisidir?

 
A
Çağrı Bey
B
Selahaddin Eyyubi
C
Celaleddin Harzemşah
D
Satuk Buğra Han
Soru 20

Mercidabık ve Ridaniye savaşlarını kazanarak Memluk Devleti’ne son veren Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?

  
A
Yavuz Sultan Selim
B
Kanuni Sultan Süleyman
C
Fatih Sultan Mehmet
D
II. Abdülhamit
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön



Seçmeli Tarih 2 dersi için Tarih 6 ders kitabından sorumlusunuz.

Açık Lise Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) Testleri

Açık Lise Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) Online Test 1

Açık Lise Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) Online Test 2

Açık Lise Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) Online Test 3

Açık Lise Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) Online Test 4

Açık Lise Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) Online Test 5

Açık Lise Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) Online Test 6

Açık Lise Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) Online Test 7

Açık Lise Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) Online Test 8

Açık Lise Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) Online Test 9

Açık Lise Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) Online Test 10

Açık Lise Tarih Dersi Online Testleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 11 Haziran 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın