Açık Lise Tarih 1 Test 5

Açık Lise Tarih 1 Test 5Soru 1

İnsanlık, aşağıdaki dönemlerin hangisinde üretim ekonomisine geçmiştir?

A
Eski Taş Çağı
B
Orta Taş Çağı
C
Yeni Taş Çağı
D
Kalkolitik Çağı
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi tarihe yardımcı bilim dallarından biri değildir?

A
Heraldik
B
Mitolojik
C
Diplomatik
D
Nümizmatik
Soru 3

Aşağıdaki tarihî kaynaklardan hangisi diğerlerine göre daha objektif bilgiler içerir?

A
Antlaşma metinleri
B
Seyahatnameler
C
Gazeteler
D
Hatıralar
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslamiyet’i kabul ettikten sonra kullandıkları takvimlerden değildir?

A
Hicri Takvim
B
Rumî Takvim
C
Miladi Takvim
D
12 Hayvanlı Türk Takvimi
Soru 5

Bugünkü Gediz ve Küçük Menderes nehirleri arasında kalan bölgenin İlk Çağ’daki adı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lidya
B
Frigya
C
Kilikya
D
Kapadokya
Soru 6

Aşağıdaki medeniyetlerden hangisi Anadolu’da kurulmamıştır?

A
İyonyalılar
B
Lidyalılar
C
Elamlar
D
Hattiler
Soru 7

Çin uygarlığının oluşmasında etkili olan kültürler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A
Tibet - Rus - Arap
B
Türk - Moğol - Tibet
C
Moğol - Hint - Afgan
D
Türk - Japon - Kore - Arap
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, Mezopotamya devletlerindeki toplumsal sınıflardan biri değildir?

A
Hürler
B
Soylular
C
Köleler
D
Aristokratlar
Soru 9

Firavun II. Ramses, Kuzey Suriye’yi ele geçirmek için uzun yıllar aşağıdaki devletlerden hangisiyle mücadele etmiştir?

A
Bizans
B
Sümer
C
Babil
D
Hitit
Soru 10

Aşağıdaki şehirlerden hangisi Fenikeliler tarafından kurulmamıştır?

A
Biblos
B
Sayda
C
Sard
D
Sur
Soru 11
  • Asya kökenli kavimlerle Arabistan kökenli Samilerin karışımından oluşan bu kavim, MÖ 2000’lerde Mezopotamya’ya gelmiştir.

  • Ninova merkezli kurdukları devletlerini mutlak monarşi ile yönetmişlerdir.

  • Kral Yolu üzerinden Anadolu ile ticaret yapmışlar ve kurdukları ticari kolonilerle kullandıkları çivi yazısını Anadolu’ya getirmişlerdir.

  • MÖ 609’da Medler ve Babilliler birleşerek bu devlete son vermişlerdir.

 

Hakkında kısa bilgi verilen İlk Çağ uygarlığı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Amurrular
B
Asurlular
C
Akadlar
D
Akalar
Soru 12

Anadolu uygarlıklarından olan Urartuların başkenti, aşağıdaki şehirlerden hangisidir?

A
Hattuşaş
B
Gordion
C
Tuşpa
D
Uruk
Soru 13

Savaşçı bir topluluk olan İskitler, aşağıdaki dinlerden hangisini benimsemişlerdir?

A
Budizm
B
İslamiyet
C
Gök Tanrı
D
Zerdüştlük
Soru 14

I. Kök Türk Devleti’nin kurucusu, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bumin Kağan
B
Mukan Kağan
C
İstemi Yabgu
D
Mete Han
Soru 15
  1. Mete Han, bütün Çin ülkesini egemenliği altına alabilecek güce sahip olduğu hâlde bunu yapmamıştır.

Mete Han’ın böyle davranmasında etkili olan neden, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çin’in denizlere kıyısı olması
B
Çin’in son derece geniş toprak- lara sahip olması
C
Çin ordusunun Türk ordusundan daha kalabalık olması
D
Çok kalabalık olan Çin nüfusu içerisinde Türklerin benliklerini yitireceği endişesi
Soru 16

Aşağıdaki yer isimlerinden hangisi adını Sabir Türklerinden almıştır?

A
Sibirya
B
Sicilya
C
Silistre
D
Selenga
Soru 17

Tunguzların, Hun - Tunguz sınırında bulunan ve kullanılmayan boş toprağı istemeleri üzerine

Devletin temeli olan toprağı biz nasıl verebiliriz?”

diyerek Tunguzların isteğine karşı çıkan ve Tunguzlarla savaşan Hun hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mete
B
Çi-Çi
C
Ki-ok
D
Teoman
Soru 18

Aşağıdaki destanlardan hangisi Türk devletlerine ait değildir?

A
Şu
B
Manas
C
Gılgamış
D
Alp Er Tunga
Soru 19

Yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğu, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kırgızlar
B
Uygurlar
C
Kumanlar
D
Peçenekler
Soru 20

Kırgızların Ötüken bölgesini terk etmelerinin nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kavimler Göçü
B
Talas Savaşı’nda Çinlilerin yenilmesi
C
Uygurların Doğu Asya dinlerini benimsemeleri
D
Kitanlarla girdikleri askerî mücadeleyi kaybetmeleri
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dönAçık Lise Tarih 1 Online Testleri

Açık Lise Tarih 1 Online Test 9

Açık Lise Tarih 1 Online Test 8

Açık Lise Tarih 1 Online Test 7

Açık Lise Tarih 1 Online Test 6

Açık Lise Tarih 1 Online Test 5

Açık Lise Tarih 1 Online Test 4

Açık Lise Tarih 1 Online Test 3

Açık Lise Tarih 1 Online Test 2

Açık Lise Tarih 1 Online Test 1

Test çözmeye başlamadan önce konuya çalışmak istiyorum diyenler için Açık Lise Tarih 1 Konu Özetleri burada!

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 21 Mart 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın