Açık Lise Tarih 1 Testi 7

Açık Lise Tarih 1 Test 7Soru 1

Geçmişte yaşamış insan topluluklarının yaşayışlarını, birbirleri ile olan ilişkilerini, yer ve zaman belirterek sebep-sonuç ilişkisi içinde inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arkeoloji
B
Tarih
C
Coğrafya
D
Kronoloji
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi tarihi olayların mekâna göre sınıflandırılmasına bir örnek olarak gösterilebilir?

A
19. yüzyıl Tarihi
B
Anadolu Tarihi
C
İktisat Tarihi
D
Dinler Tarihi
2 numaralı soru için açıklama 
A) 19. yüzyıl Tarihi (Zamansal tasnif) B) Anadolu Tarihi (Mekansal tasnif) C) İktisat Tarihi (Konuya dayalı tasnif) D) Dinler Tarihi (Konuya dayalı tasnif) Tarihin Tasnifi (Sınıflandırılması)
Soru 3

Hz. Muhammed’in (sav.) Mekke’den Medine’ye hicretini başlangıç yılı olarak kabul eden takvim, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hicri Takvim
B
Celali Takvim
C
Miladi Takvim
D
12 Hayvanlı Türk Takvimi
3 numaralı soru için açıklama 
Tarihte Zaman ve Takvim Takvim: Zamanı ölçmek için kullanılır. Zaman günlere, aylara ve yıllara bölünerek incelenir. Takvimler Ay Yılı ve Güneş Yılı olmak üzere iki... Devamı için

Tarihte Zaman ve Takvim

Soru 4

Tarih öncesi çağlarda ateşin bulunması medeniyetin gelişmesine önemli katkıda bulunmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi ateşin bulunmasının sonuçlarından biri değildir?

A
Yiyeceklerin pişirilmesi
B
Madenlerin kullanılması
C
Dokumacılığın gelişmesi
D
Mağaraların aydınlatılması
Soru 5

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Tarih Öncesi Çağlar’da yerleşik hayata geçildiğine kanıt olarak gösterilebilir?

A
Ateşin kullanılması
B
Taştan balta yapılması
C
Avcılığın yapılması
D
Tarım üretimine geçilmesi
Soru 6

Çivi yazısının bulunmasından Kavimler Göçü’ne kadar geçen dönem, aşağıdakilerden hangisidir?

A
İlk Çağ
B
Orta Çağ
C
Tunç Çağı
D
Yakın Çağ
6 numaralı soru için açıklama 
Tarih Çağlarının kapsadığı dönemler kısaca şu şekilde özetlenebilir:İlk Çağ; yazının icadından (MÖ 3200) Kavimler Göçü'ne (MS 375) kadar olan dönemi,Orta Çağ; Kavimler Göçü'nden (375) İstanbul'un Fethi'ne (1453) kadar olan dönemi,Yeni Çağ; İstanbul'un Fethi'nden (1453) Fransız İhtilali'ne (1789) kadar olan dönemi,Yakın Çağ; Fransız İhtilali'nden (1789) günümüze kadar olan dönemi kapsamaktadır. Tarih Öncesi Devirler ve Tarih Devirleri Nelerdir? Tunç Devri, Demir Devri, Neolitik Devir, Mezolitik Devir Nedir? Konu için tıklayın:

Tarih Öncesi Devirler ve Tarih Devirleri

Soru 7

Lidyalılar değiş tokuş esasına dayanan ticareti kaldırarak ilk defa aşağıdakilerden hangisini kullanmaya başlamışlardır?

A
Yazı
B
Para
C
Senet
D
Çek
7 numaralı soru için açıklama 
Adminin notu: Lidyalılar tarihte ilk defa BİTCOİN'i bulmuşlardır, siz soruya değil, bana inanın. Hatta büyük büyük dedemin anlattığına göre bonus özellikli ilk kredi kartını icat edenler de Lidyalılar'dır. 🙂
Soru 8

İyonyalılar, bilimin çeşitli dallarıyla uğraşmışlar, felsefe, matematik ve tıp bilimlerinin temelini atmışlardır.

Bu durum, İyonyalılar’da aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?

A
Şehir devleti olarak yaşadıklarına
B
Tapınak mimarisinde geliştiklerine
C
Tarımda ilerlemiş olduklarına
D
Özgür düşüncenin ileri olduğuna
8 numaralı soru için açıklama 
Soru 9

Doğu Akdeniz uygarlıklarından biri olan Fenikeliler, aşağıdaki alanlardan hangisinde kendilerini daha çok geliştirmişlerdir?

A
Deniz ticareti
B
Çinicilik
C
Müzik
D
Mimari
9 numaralı soru için açıklama 
Doğu Akdeniz uygarlıklarından birisi ibaresi bile cevaba götürebilir. Bugünkü Lübnan Dağları ile Akdeniz arasında kalan bölgede yaşayan Fenikeliler deniz ticareti sayesinde zenginleştiler. Biblos, Sayda ve Sur gbi şehir devletleri kurdular. İlkçağ Medeniyetleri
Soru 10

İnsan yaşamında birçok değişikliğe ve yeniliklere yol açan, önemli bir olay ile başlayıp önemli bir olayla biten zaman dilimine ne ad verilmiştir?

A
Sene
B
Milat
C
Çağ
D
Yüzyıl
Soru 11

Mısırlılar, ölümden sonra hayatın devam ettiğine inanmışlardır. Bu durum, Mısır’da aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine neden olmuştur?

A
Mumyacılık
B
Hayvancılık
C
Dokumacılık
D
Ticaret
Soru 12

Aşağıdaki İlk Çağ Uygarlıklarından hangisi tek tanrılı bir dini benimsemiştir?

A
Hititler
B
İbraniler
C
Mısırlılar
D
Yunanlılar
12 numaralı soru için açıklama 
İbraniler, Sâmî asıllı olup bir süre Suriye ve Mezopotamya arasında oturduktan sonra M.Ö. II. bin başlarında bugünkü Filistin’e yerleştiler. İbrani Devleti M.Ö. XVII. yüzyılda Hz. Davud tarafından kuruldu. İsrail Devleti’ne Asurlular, Yahudi Devleti’ne ise Babilliler son vermişlerdir. Hz. Musa’dan dolayı Musevi diye de anıldılar.
Soru 13

Uygurlar Çin kültürünün etkisinde kalarak Doğu Asya dinleri Maniheizm ve Budizm’i benimsemişlerdir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A
Saray mimarilerinin gelişmiş olduğuna
B
Ticaret ile uğraştıklarına
C
İnanç farklılıklarının olduğuna
D
Bilimde ilerlemiş olduklarına
Soru 14

Türkler ancak hür yaşayabilecekleri toprakları yurt olarak görmüşlerdir. Bu nedenle tarih boyunca farklı bölgelerde birçok devlet kurmuşlardır.

Bu durum Türklerin aşağıdakilerden hangisine önem verdiklerini gösterir?

A
Göçebe yaşama
B
Hayvancılığa
C
Bağımsız yaşamaya
D
Ölümden sonraki hayata
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Türklerde dokumacılık ve dericilik gibi sanatların gelişmesinin nedenidir?

A
Geçim kaynaklarının hayvancılık olması
B
Gök Tanrı inancını benimsemeleri
C
Rahatlarına düşkün olmaları
D
Temizliğe önem vermeleri
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi “Türk” adını ilk kez siyasi anlamda bir devlet adı olarak kullanmıştır?

A
Asya Hun Devleti
B
Avrupa Hun Devleti
C
Uygur Devleti
D
Kök Türk Devleti
Soru 17

İslamiyet öncesi Türk tarihini araştırmak isteyen bir tarihçi aşağıdaki uluslardan hangisinin kaynaklarından daha fazla yararlanır?

A
Çin
B
Rus
C
Arap
D
Fars
17 numaralı soru için açıklama 
Orta Asya Türk tarihi konusunda en çok belge Çinlilerin elindeki Çince kayıtlardadır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangi Kök Türklerin yıkılış nedenlerinden biri değildir?

A
Taht kavgaları
B
Mani dininin etkisi
C
Çinlilerle yapılan savaşlar
D
Ülkenin doğu-batı olarak ikiye ayrılması
Soru 19

Orta Asya’daki Türkler çeşitli nedenlerden dolayı göç etmişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin göç etme nedenlerinden biri değildir?

A
Kuraklık
B
Hayvan hastalıkları
C
Nüfusun artması
D
Toprakların verimli olması
Soru 20

Karluklar, Müslüman Araplarla, Çinliler arasında yapılan Talas Savaşı sırasında Arapların yanında yer alarak Çinlilerin yenilmesini sağladılar.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine etki etmiştir?

A
Karlukların Moğolların hâkimiyetine girmesine
B
Karlukların doğuya doğru göç etmelerine
C
Karlukların İslamiyet’i benimsemelerine
D
Karlukların başkentlerini taşımalarına
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dönAçık Lise Tarih 1 Online Testleri

Açık Lise Tarih 1 Online Test 9

Açık Lise Tarih 1 Online Test 8

Açık Lise Tarih 1 Online Test 7

Açık Lise Tarih 1 Online Test 6

Açık Lise Tarih 1 Online Test 5

Açık Lise Tarih 1 Online Test 4

Açık Lise Tarih 1 Online Test 3

Açık Lise Tarih 1 Online Test 2

Açık Lise Tarih 1 Online Test 1

Test çözmeye başlamadan önce konuya çalışmak istiyorum diyenler için Açık Lise Tarih 1 Konu Özetleri burada!

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 21 Mart 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın