Açık Lise Tarih 2 Test 7

Açık Lise Tarih Dersi Online Testleri

Açık Lise Tarih 2 Online Test 7

Soru 1

Hz. Muhammed’e hangi özelliğinden dolayı “Muhammed’ül-Emin” denilmiştir?

A
Zekilik
B
Doğruluk
C
Güvenirlik
D
Çalışkanlık
Soru 2

İslamiyet’in doğuşu sırasında Çin’e hangi hanedan egemendi?

A
Sui
B
Wei
C
Zhou
D
Tang
Soru 3

Afrika’nın kuzeyi, İslamiyet’in doğuşu sırasında aşağıdaki devletlerden hangisinin egemenliği altında idi?

A
Sasani
B
Bizans
C
Moğol
D
Kök Türk
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, İslam tarihinin incelediği dönemler arasında yer alamaz?

A
Uygurlar Dönemi
B
Abbasiler Dönemi
C
Gazneliler Dönemi
D
Dört Halife Dönemi
Soru 5

• Lat

• Menat

• Uzza

Verilenlerin ortak özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ünlü Arap kabileleri
B
Arapların ünlü panayırları
C
Arapların tapındığı büyük putlar
D
Kuzey Arabistan’da kurulan devletler
Soru 6

İslam tarihinde miladi 620 yılına “Üzüntü yılı” denilmesinin nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uhud Savaşı’nda Hz. Hamza ile birlikte yaklaşık yetmiş sahabenin şehit olması
B
Hz. Muhammed’in amcası Ebu Talip ile eşi Hz. Hatice’yi kaybetmesi
C
Müslümanların, müşriklerin eziyetlerinden kaçmak için Habeşistan’a göç etmeleri
D
Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicret etmesi
Soru 7

İslam medeniyetinin aşağıdaki bölgelerden hangisine Türklerin etkisiyle yayıldığı söylenemez?

A
Anadolu
B
Balkanlar
C
Balkanlar
D
Kuzey Afrika
Soru 8

Türklerin büyük kitleler hâlinde İslamiyet’e geçişi, aşağıdaki devletlerden hangisi dönemine rastlar?

A
Sasaniler
B
Emeviler
C
Abbasiler
D
Endülüs Emevileri
Soru 9

Karahanlı Devleti’nin ikiye bölünmesinde etkili olan nedenler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A
Taht kavgaları ile Haçlı Seferleri
B
Haçlı Seferleri ile Moğol saldırıları
C
Moğol saldırıları ile Selçuklu akınları
D
Taht kavgaları ile Gaznelilerle yapılan mücadeleler
Soru 10

Aşağıdaki Selçuklu komutanlarından hangisi 1067 yılında Malatya yakınlarında bir Bizans kuvvetini yenerek Kayseri’yi ele geçirmiştir?

A
İbrahim Yınal
B
Gümüştekin
C
Kavurd
D
Afşin
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kurulan ilk Türk devletlerden biri değildir?

A
İnaloğulları
B
Tolunoğulları
C
Dilmaçoğulları
D
Tanrıvermişoğulları
Soru 12

Türkiye Selçuklu Devleti’nin bilinen son hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
II. Mesut
B
II. İzzeddin Keykavus
C
III. Gıyaseddin Keyhüsrev
D
IV. Rükneddin Kılıç Arslan
Soru 13

Türkiye Selçuklu Devleti’ne;

I. İznik

II. Konya

III. Edirne

IV. İstanbul

şehirlerinden hangileri başkentlik yapmıştır?

A
Yalnız I
B
I ve II.
C
II ve III.
D
I, II ve IV.
Soru 14

Çaka Bey için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
İlk Türk denizcisidir.
B
I. Kılıç Arslan’ın kayınpederidir.
C
İstanbul’un fethine katılmıştır.
D
Oğuzların Çavuldur koluna mensuptur.
Soru 15

İslam yazarları eserlerinde, aşağıdaki hangi coğrafya için “Memalik-i Rum” ya da “Diyar-ı Rum” ismini kullanmışlardır?

A
Sibirya
B
Anadolu
C
Kafkaslar
D
Arap Yarımadası
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi’nde Anadolu’da yaşayan Hristiyan ahaliden değildir?

A
Araplar
B
Rumlar
C
Ermeniler
D
Süryaniler
Soru 17

İslam dünyası üzerindeki Bizans baskısının tamamen ortadan kalkmasında etkili olan olay, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Haçlı Seferleri
B
Kavimler Göçü
C
Kerbela Olayı
D
Malazgirt Savaşı
Soru 18

Aşağıdaki siyasi olaylardan hangisi 13. yüzyılda meydana gelmemiştir?

A
I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in Antalya’yı alması
B
Celaleddin Harzemşah’ın Ahlat’ı kuşatması
C
Bizans İmparatorluğu’nun yıkılması
D
Kösedağ Savaşı
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Selçuklu Devleti’nin hukuk sisteminde yer alan görevlilerinden biri değildir?

A
Kadı
B
Pervaneci
C
Kadi’l-kudat
D
Kadı-yı leşker
Soru 20

Türkiye Selçuklularını denizciliğe yönelten en önemli faktör, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Madencilik
B
Hayvancılık
C
Tarım
D
Ticaret
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dönAçık Lise Tarih 2 Dersi Testleri

Açık Lise Tarih 2 Online Test 1

Açık Lise Tarih 2 Online Test 2

Açık Lise Tarih 2 Online Test 3

Açık Lise Tarih 2 Online Test 4

Açık Lise Tarih 2 Online Test 5

Açık Lise Tarih 2 Online Test 6

Açık Lise Tarih 2 Online Test 7

Açık Lise Tarih 2 Online Test 8

Açık Lise Tarih 2 Online Test 9

Açık Lise Tarih Dersi Online Testleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 29 Mart 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın