Açık Lise Tarih 3 Online Test 3

Açık Lise Tarih Dersi Online Testleri

Açık Lise Tarih 3 Online Test 3

Soru 1

Anadolu, Suriye, Filistin, İran, Mısır, Arap Yarımadası ve Mezopotamya’nın tamamını içine alan coğrafi bölgeye ne ad verilir?

A
Orta Asya
B
Yakın Doğu
C
Balkanlar
D
Maveraünnehir
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıların, Selçuklu yönetiminden bağımsız hareket etmelerini sağlayan sebepler arasında gösterilemez?

A
Selçukluların, Osmanlılara bağımsızlık vermesi
B
Selçukluların eski güçlerini kaybetmesi
C
Selçukluların, Kösedağ Savaşı’nda yenilmesi
D
Anadolu’nun büyük ölçüde Moğol yönetimine girmesi
Soru 3

Osmanlılar, Hamitoğullarından, aşağıdaki yerlerden hangisini satın alarak Anadolu’da Türk birliğini sağlamaya çalışmışlardır?

A
Edirne ve Tekirdağ
B
Sinop, Bafra ve Samsun
C
Kütahya, Tavşanlı ve Simav
D
Isparta, Beyşehir, Yalvaç ve Karaağaç
Soru 4

Doğu Roma İmparatorluğu’na son veren devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 
A
İlhanlı
B
Osmanlı
C
Safevi
D
Akkoyunlu
Soru 5

Osmanlı - Memlûk ilişkileri ilk hangi Osmanlı padişahı döneminde bozulmuştur?

 
A
I. Bayezit
B
II. Bayezit
C
I. Osman
D
I. Murat
Soru 6

Hicaz Bölgesi, aşağıdaki hangi savaş sonrasında Osmanlı himayesine girmiştir?

A
Ridaniye
B
Çaldıran
C
Haçova
D
Mercidabık
Soru 7

“Tarihçiler, Osmanlı sadra-zamlarından Sokullu Mehmet Paşa’nın 1579 yılındaki ölümüyle Osmanlı Devleti’nin ..................... Dönemi’nin sona erdiğini düşünürler.”

Verilen bilgi cümlesinin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 
A
Yıkılış
B
Kuruluş
C
Duraklama
D
Yükselme
Soru 8

Barutun ateşli silahlarda kullanılmasının Avrupa’daki sonucu, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 
A
Skolastik düşünce yıkıldı.
B
Derebeylik rejimi sona erdi.
C
Bankacılık sektörü ortaya çıktı.
D
Okuma - yazma bilenlerin sayısı arttı.
Soru 9

I. Ümit Burnu’nun keşfi

II. Sömürgeciliğin hızlanması

III. Süveyş Kanalı’nın açılması

Yukarıdaki gelişmelerden hangileri, Osmanlı Devleti’nin jeo-politik önemini artırmıştır?

 
A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 10

Rönesans’ın ilk olarak başladığı ülke, aşağıdakilerden hangisidir?

 
A
İngiltere
B
Almanya
C
İspanya
D
İtalya
Soru 11

Osmanlı Devleti, aşağıdaki devletlerden hangisiyle Bucaş Antlaşması’nı imzalamıştır?

 
A
Rusya
B
Venedik
C
Lehistan
D
Avusturya
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi;

  • önce Fransız Devrimi’nin generali,

  • sonra Fransa Cumhuriyeti’nin ilk başkanı,

  • ve daha sonrasında da Fransa İmparatoru ve İtalya Kralı

olmuştur?

 
A
Montesquieu
B
Marie Antoinette
C
Napolyon Bonapart
D
Jean-Jacques Rousseau
Soru 13

Osmanlı Devleti’nin ilk kez top-rak kaybına uğradığı 1699 tarihli Karlofça Antlaşması’ndan kazançlı çıkan ülkeler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

  
A
Avusturya - Sırbistan - Almanya
B
Avusturya - Venedik - Lehistan
C
Venedik - Ceneviz - İtalya
D
Rusya - Lehistan - Fransa
Soru 14

İngiltere’nin Mısır konusunu, Avrupa platformuna taşıyarak bu konuyu bir Avrupa sorunu hâline dönüştürmek istemesindeki amacı, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Mısır’ı ve Sina Yarımadası’nı işgal etmek
B
Arabistan Yarımadası’ndaki petrol bölgelerine sahip olmak
C
Hicaz Bölgesi’ni ele geçirerek Arapların bağımsız olmalarını sağlamak
D
Doğu Akdeniz’deki çıkarlarını ve sömürgelerine giden yolların güvenliğini korumak
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi, II. Abdülhamit Döneminde gerçekleşmemiştir?

  
A
31 Mart Olayı
B
I. Meşrutiyetin ilan edilmesi
C
İlk defa dışarıdan borç para alınması
D
Bulgaristan Krallığı’nın Osmanlı’dan ayrılması
Soru 16

Osmanlı Devleti’nin bir Avrupa devleti sayılacağı, devletler genel hukukundan yararlanacağı ve toprak bütünlüğünün de Avrupalı devletlerin garantisi altında olacağı kararları, aşağıdaki antlaşmaların hangisinde alınmıştır?

A
Paris Antlaşması
B
Edirne Antlaşması
C
Belgrad Antlaşması
D
Pasarofça Antlaşması
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girme nedenlerinden biri değildir?

A
Almanya’nın savaştan galip çıkacağına inanılması
B
Osmanlı devlet adamlarının Almanlara olan güveni
C
Daha önce kaybedilen toprakları geri alma düşüncesi
D
Osmanlı Devleti’nin İtilaf Devletleri’nin saldırısına uğraması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi, Coğrafi Keşifler ile Sanayi Devrimi’nin ortak sonuçlarındandır?

A
İşçi sınıfının doğması
B
Avrupa’nın zenginleşmesi
C
Büyük işletmelerin açılması
D
Hristiyanlığın yeni ülkelere yayılması
Soru 19

19. yüzyılda;

  • Bankacılık sektöründe görülen gelişmeler,

  • Sigorta şirketlerinin kurulması,

  • Kâğıt para ve çeklerin kullanılması

gibi gelişmeler, aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?

  
A
Ticaretin gelişmesine
B
Dünya Savaşı’nın çıkmasına
C
Milliyetçilik fikrinin yaygınlaşmasına
D
Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesine
Soru 20

1789 Fransız İhtilali’nin yaydığı fikirler, Osmanlı Devleti’ni siyasi, sosyal ve askerî alanlarda hem olumlu hem de olumsuz yönlerde etkilemiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti üzerindeki olumsuz etkilerinden biridir?

A
Batı tarzında yeni okulların açılması
B
Yönetim alanında ıslahatların yapılması
C
Askerî alanda yapılan yenilik-lerin yaygınlaştırılması
D
Azınlıklar arasında bağımsızlık fikirlerinin yayılması
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön
Açık Lise Tarih 3 Dersi Testleri

Açık Lise Tarih 3 Testi (Nisan 2019)

Açık Lise Tarih 3 Testi (Aralık 2018)

Açık Lise Tarih 3 Testi (Temmuz 2018)

Açık Lise Tarih 3 Testi (Mart 2018)

Açık Lise Tarih 3 Online Test 1

Açık Lise Tarih 3 Online Test 2

Açık Lise Tarih 3 Online Test 3

Açık Lise Tarih 3 Online Test 4

Açık Lise Tarih 3 Online Test 5

Açık Lise Tarih 3 Online Test 6

Açık Lise Tarih 3 Online Test 7

Açık Lise Tarih 3 Online Test 8

 

Açık Lise Tarih Testleri Anasayfası

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 8 Haziran 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Açık Lise Tarih 3 Online Test 3 (2 Yorum)

  1. iyi çalışmalar,tarih 3 kitabın içeriği değişmiş mi testlerdeki bazı soruların konusu kitapta yok yardımcı olursanız sevinirim