Açık Lise Tarih 3 Online Test 4

Açık Lise Tarih Dersi Online Testleri

Açık Lise Tarih 3 Online Test 4

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliği’nin kısa sürede gelişip güçlenmesini sağlayan nedenlerden biri değildir?

A
Hoşgörülü ve adalete dayalı bir yönetim anlayışının benimsenmesi
B
Gaza ve cihad anlayışın benimsenmesi
C
Merkeziyetçi bir yönetim anlayışının benimsenmesi
D
Timur Devleti’ne sınır olması
Soru 2

“Yıldırım Bayezit 1391 yılında ---- şehrini kuşatmıştır.”

Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
İstanbul
B
Edirne
C
Bursa
D
Bilecik
Soru 3

Osmanlıların topraklarına kattığı ilk Türk beyliği, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aydınoğulları
B
Saruhanoğulları
C
Karesioğulları
D
Candaroğulları
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi I. Murat Döneminde meydana gelen siyasi gelişmeler arasında yer almaz?

A
İstanbul Boğazı’na Rumeli Hisarı’nın yaptırılması
B
Sofya, Niş ve Manastır’ın fethi
C
Edirne’nin başkent yapılması
D
Sırp Sındığı Savaşı
Soru 5

Aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda Anadolu’daki Türk siyasi birliği bozulmuştur?

A
I. Kosova
B
II. Kosova
C
Ankara
D
Otlukbeli
Soru 6

Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneminin son padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
II. Mehmet
B
II. Murat
C
II. Bayezit
D
I. Selim
Soru 7

Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet’in;

• Bizans’ı yıkarak İstanbul’u,

• Cenevizlilerden Amasra’yı,

• Trabzon İmparatorluğu’na son vererek Trabzon’u,

• Kırım Hanlığı’nı egemenliği altına almasının

temel amacı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karadeniz’e egemen olmak
B
Mezhep ayrılıklarına son vermek
C
Baharat Yolu’na hâkim olmak
D
Anadolu’da Türk siyasi birliğini kurmak
Soru 8

Osmanlı - İran savaşlarının başlamasında etkili olan isyan, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mustafa Çelebi
B
Şeyh Bedrettin
C
Cem Sultan
D
Şah Kulu
Soru 9

Hızır ve Oruç reisler, Yavuz Sultan Selim’den aldıkları yardımlarla İspanyolları aşağıdaki yerlerin hangisinden çıkarmışlardır?

A
Trablusgarp
B
Cezayir
C
Kıbrıs
D
Mısır
Soru 10

“Orta Çağ Avrupası’nın yönetim şekli ---- idi.”

Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
Feodalite
B
Mutlakiyet
C
Meşrutiyet
D
Cumhuriyet
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiferin nedenlerinden biri değildir?

A
Gemicilik alanında görülen ilerlemeler
B
Hristiyanlığı yayma düşüncesi
C
Pusulanın geliştirilmesi
D
Laik eğitimin görülmesi
Soru 12

Avrupa’da matbaanın yaygın bir şekilde kullanılması;

I. Rönesansın başlaması

II. Derebeyliklerin yıkılması

III. Kilisede reformist gelişmelerin yaşanması

durumlarından hangilerinde etkili olmuştur?

A
Yalnız I
B
I - II
C
I - III
D
II - III
Soru 13

Osmanlı Devleti’nde yaşayan Sırpların ve Yunanlıların isyan çıkarmalarında, aşağıdaki gelişmelerden hangisinin yaydığı düşünceler daha çok etkili olmuştur?

A
Rönesans hareketlerinin
B
Fransız İhtilali’nin
C
Reform hareketlerinin
D
Islahat Fermanı’nın
Soru 14

I. Tarımsal üretim azaldı.

II. Tımar sistemi bozuldu.

III. Köylü, topraklarını terk edip şehre göç etmeye başladı.

Yukarıdakilerden hangileri Celali isyanlarının sonuçlarındandır?

A
Yalnız II
B
I - II
C
II - III
D
I - II - III
Soru 15

Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında aşağıdaki yerlerden hangisi üzerinde egemenlik kurmak için sık sık savaşlar olmuştur?

A
Kıbrıs
B
Macaristan
C
Bulgaristan
D
Kırım
Soru 16

Gülhane Hatt-ı Hümayun’u olarak da isimlendirilen belge, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sened-i İttifak
B
Islahat Fermanı
C
Tanzimat Fermanı
D
Kanunuesasi
16 numaralı soru için açıklama 
Ayrıntılı açıklama için bakınız: 1839 Tanzimat Fermanı
Soru 17

Mustafa Kemal, ilk askerî başarısını aşağıdaki savaşların hangisinde elde etmiştir?

A
Trablusgarp
B
I. Balkan
C
II. Balkan
D
Çanakkale
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın sonuçları arasında yer almaz?

A
Hammadde gereksiniminin artması
B
Enerji ihtiyacının artması
C
Hristiyanlığın geniş bölgelere yayılması
D
İşçi sınıfının ortaya çıkması
Soru 19

Fransız İhtilali kaçıncı yüzyılda gerçekleşmiştir?

A
17. yy
B
18. yy
C
19. yy
D
20. yy
19 numaralı soru için açıklama 
Soru 20

Dünya’nın güneşin etrafında döndüğü iddiası kilise tarafından reddedilen bilim insanı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Galileo
B
Mozart
C
Adam Smith
D
Kopernik
20 numaralı soru için açıklama 
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön
Açık Lise Tarih 3 Dersi Testleri

Açık Lise Tarih 3 Testi (Nisan 2019)

Açık Lise Tarih 3 Testi (Aralık 2018)

Açık Lise Tarih 3 Testi (Temmuz 2018)

Açık Lise Tarih 3 Testi (Mart 2018)

Açık Lise Tarih 3 Online Test 1

Açık Lise Tarih 3 Online Test 2

Açık Lise Tarih 3 Online Test 3

Açık Lise Tarih 3 Online Test 4

Açık Lise Tarih 3 Online Test 5

Açık Lise Tarih 3 Online Test 6

Açık Lise Tarih 3 Online Test 7

Açık Lise Tarih 3 Online Test 8

 

Açık Lise Tarih Testleri Anasayfası

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 10 Haziran 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Açık Lise Tarih 3 Online Test 4 (1 Yorum)