Tarih Bilimine Giriş

yorumsuz
2.039

Tarih Nedir?

tarih-nedirİnsan topluluklarının yaşayışlarını, uğraşlarını, birbiriyle ilişkilerini, kültür ve uygarlıklarını; yer ve zaman göstererek, sebep – sonuç ilişkisi içerisinde, tarafsız (objektif) ve kaynaklara dayalı biçimde araştıran sosyal bilim dalına Tarih denir.

1. Tarihin Konusu Nedir?

● İnsanların her türlü alandaki( siyasi, askeri, ekonomik, sosyal, kültürel vb.) faaliyetleri, savaş ve barışlar, din, inanış ve hukuk sistemleri, güzel sanat ve ekonomik etkinlikleridir.

2. Tarihi Olay nedir?

● İnsanları ilgilendiren siyasi, sosyal, ekonomik v.b. alanlarda ortaya çıkan kısa süreli anlık gelişmelerdir. (İstanbul’un fethi, Talas Savaşı veya Lozan Antlaşması vb…)

3. Tarihi Olgu nedir?

● Zaman içinde uzun sürede oluşan durumlar, yani oluşum süreçleri gözlenebilen olaylara ise olgu denir. (Savaş, Türklerin İslamlaşması veya Anadolu’nun Türkleşmesi vb…)

a. Tarihi olaylar incelenirken nelere dikkat edilmelidir?

● neden – sonuç ilişkisi kurulmalı, olayın meydana geldiği zamana, mekana ve dönemin şartlarına dikkat edilmelidir.

b. Tarihin Yöntemi nedir?

● Kaynakların araştırılması, sınıflandırılması (tasnif), eleştirilmesi ( tenkit), çözümlenmesi ( tahlil) ve sentezlenmesi ( terkip)dir.

c. Tarihin Tasnifi nasıl yapılır?

Elde edilen bilgi ve verilerin kaynak değeri açısından yeterli olup olmadığının belirledikten sonra:

● Zamana göre: İlkçağ, ortaçağ, Milat öncesi, Milat sonrası, XV. yüzyıl, Fatih dönemi…
● Mekana göre: Yer adları esas alınır. Asya Tarihi, Anadolu Tarihi ve Ankara Tarihi gibi…
● Konuya göre: Siyasi tarih, politika tarihi, hukuk tarihi gibi konuların ayrı ayrı incelenmesidir.

4. Tarihe Yardımcı Bilimler

1. Coğrafya:

Tarihi olayların meydana geldiği yerleri ve coğrafi özelliklerini bildirir.

2. Arkeoloji:

Toprak ya da su altında kalmış olan eski devirlere ait tarihi eserlerin
gün yüzüne çıkarılmasını ve incelenmesini sağlar.

3. Paleografya:

Toplumların geçmişte kullandıkları yazıları inceler.

4. Filoloji:

Dil bilimidir. İnsan topluluklarının dillerini ve diller arasındaki ilişkileri
inceler.

5. Diplomatika:

Devletlerarası yazışmaları ve antlaşmaları, bunların siyasi sonuçlarını
inceler.

6. Kronoloji:

Tarihi olayların oluş zamanını belirler.

7. Sosyoloji:

Toplum bilimi.

8. Nümizmatik (Meskukat):

Paraları inceler.

9. Epigrafi:

Kitabeleri inceleyen bilim dalıdır.

10. Antropoloji:

İnsan ırklarını inceler.

11. Etnografya (Kültür – Halk bilimi):

Bir milletin kültürünü örf ve adetlerini inceler.

12. Kimya-Karbon 14 Metodu:

Tarihi malzemelerin yaşını belirleyen bilimdir.

13. Psikoloji:

Tarihi şahsiyetlerin psikolojisi ile olayların meydana gelmesi arasındaki
ilişkinin kurulmasında yararlanılır.


Açık Lise Tarih 1 Online Testleri

Açık Lise Tarih 1 dersinden çıkmış sınav soruları ve online testleri için başlığa tıklayın!

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Açık Lise Yazı ve Haberler

Admin'in Notu: Arkadaşlar. çözdüğünüz testlerle ilgili yorum yazarak bize çalışmamızda yol gösterin. Hangi dersten test eklenmesini istediğinizi, hangi testleri çözdüğünüzü kendi adınız veya nickname'inizle yorum yazarak belirtirseniz sevinirim.

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler: , , , ,
Eklenme Tarihi: 13 Ocak 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın