Dilin Tarihî Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler

Dilin Tarihî Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler

“Dil yaşayan bir varlık olarak değişmeye muhtaçtır.” İç veya dış sebeplere bağlı olarak değişir. En belirgin olarak ses değişikliklerinden anlayabiliriz. Bunun yanı sıra bazı kelimelere zaman içerisinde verilen anlamlar da değişebilir. Mesela Eski Anadolu Türkçe ’sinde kötü anlamına gelen ‘yavuz’ kelimesi bugün ‘yaman, hızlı’ anlamında kullanılır.

Dildeki değişim zaten doğası gereği vardır. En basitinden insanların ihtiyaçları, yeni buldukları nesnelere isim verme birbirlerine hitap gibi sebepler de dilde değişim ve gelişimi meydana getirir. Toplumda meydana gelen her türlü değişim insanları olduğu gibi dillerini de etkilediğinden siyasi, toplumsal, kültürel, ekonomik değişime ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak dil de değişir. Örneğin; din değişikliği, kavimler göçü, Osmanlı’daki Batılılaşma hareketleri, Cumhuriyet’in ilânı…

Bu değişiklikler kimi zaman kelime bakımından kimi zaman dilin kuralları açısından az veya çok değişikliğe uğrar. Bunlar bazen tartışmalara sebep olmuştur: Osmanlı Dönemi’nde başlayan dilde sadeleşme çabaları, XX. yy.ın başlarında “Yeni Lisan” hareketiyle ve Cumhuriyet Dönemi’ndeki dil devrimiyle meyvelerini vermiştir. Özellikle Cumhuriyet Dönemi’nde Türk Dil Kurumunun kurulması, Türkçe üzerine araştırmalar yapılması, (“Millet Mektepleri”nin açılması, okuma-yazma oranının artması, iletişim imkânlarının çoğalması, kitaplara daha kolay ulaşılması gibi sebeplerle konuşma ve yazı dili birbirine yaklaşmış, halk dili-aydın dili gibi ayrımlar ortadan kalkmıştır.

Günümüzde bir dilin değişiminde en önemli sebeplerden biri teknolojik gelişmelerdir. Bu gelişmelere bağlı olarak son yıllarda Türkçeye birçok kavram girmiştir: e-posta, televizyon, radyo, İnternet, sosyal medya, SMS vb.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 29 Aralık 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın