Türk Edebiyatı’nın Dönemlere Ayrılmasında Başlıca Ölçütler

Türk Edebiyatı’nın Dönemlere Ayrılmasında Başlıca Ölçütler

  1. Coğrafî değişim: Kavimler göçüyle birlikte Türklerin Orta Asya’dan batıya doğru yaptıkları göçlerle geniş bir coğrafyaya yayılmaları ve farklı coğrafî ortamlarda bulunmaları, Türk edebiyatını etkilemiştir.
  2. Kültürel değişim: Türklerin tarih boyunca karşılaştıkları farklı kültürlerden etkilenmeleri Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında önemli bir ölçüttür. Türk edebiyatı, başlangıçtan günümüze kadar esas olarak üç farklı medeniyetin etkisinde gelişmiştir: Orta Asya medeniyeti (Atlı göçebe-bozkır kültürü), İslâm medeniyeti ve Batı medeniyeti.
  3. Din değişimi: Türklerin Gök Tanrı (Şamanizm), Budizm, Manihaizm gibi dinlerden sonra İslam dinini benimsemeleri Türk edebiyatını derinden etkilemiştir. Özellikle İslâmiyet’in kabulü sonucunda hem içerik hem de şekil bakımından farklı bir edebiyat anlayışı ortaya çıkmıştır.
  4. Dil değişimi: Coğrafi ve kültürel değişmelere paralel olarak Türkçe’nin lehçe ve şive ayrılıklarıyla birlikte çeşitli dallara ayrılması, Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında etkili olmuştur.

Toplumların yaşadığı coğrafi çevre, toplum hayatında meydana gelen her türlü toplumsal, siyasi değişme ve gelişmeler edebiyatlarını doğrudan etkilemiştir. Savaşlar, göçler, din ve medeniyet değişiklikleri edebiyata farklı farklı biçimlerde yansımıştır. Bunlara bağlı olarak hâlihazırdaki edebiyatın içeriği ve özelliği değişerek yeni bir edebiyat anlayışı ortaya çıkmış ve egemen olmuştur. Bunun sonucunda edebiyat tarihinde dönemler meydana gelmiştir.

“Yazının İcadı”, “Kavimler Göçü”, “İstanbul’un Fethi” ve “Fransız İhtilali” gibi tarihî olaylar, insanlığı etkilemiş ve toplumlarda köklü değişikliklere yol açmıştır. Bu yüzden tarih bilimi insanlığın geçmişini bir bütün olarak ele almakla birlikte dönemlere ayırarak inceler. Edebiyat tarihçileri; tarih biliminde olduğu gibi “Kavimler Göçü”, “İslamiyet’in Kabulü”, “Tanzimat Fermanı’nın İlanı”, “Cumhuriyet’in İlanı” gibi doğrudan toplumsal, siyasal ve kültürel değişme ve gelişmelere neden olan olayları temel alarak Türk edebiyatını, tarih içinde bir bütünlüğe sahip olduğu hâlde dönemlere ayırarak incelerler.

Türk Dili ve Edebiyatı 3 Konu Anlatımı, Konu BaşlıklarıAÖL Türk Dili ve Edebiyatı 3 Testleri

Açık Lise (543) Türk Dili ve Edebiyatı 3 Testi (temmuz 2019)

Açık Lise (543) Türk Dili ve Edebiyatı 3 Testi (Nisan 2019)

Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 3 Testi (Aralık 2018)

Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 3 Testi (Temmuz 2018)

Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 3 Testi (Nisan 2018)

Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 3 Testi (Mart 2018)

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 11 Ekim 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın