KR Kariyer Rehberlik

Sponsor bağlantı:

LYS Felsefe Grubu (Psikoloji-Sosyoloji-Mantık-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) soruları ve cevapları için tıklayın!

 

 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2013 LYS Taban Puanları. 4+4+4 zorunlu 12 yıl eğitim yasasıyla birlikte orta okulların 4 yıla çıkması (diğer orta okul branşları gibi) Sosyal Bilgiler Öğretmeni ihtiyacını da arttırdı. 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

TANIM

Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, sosyal bilgiler (tarih, coğrafya, yurttaşlık bilgisi) ile ilgili eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

Sosyal bilgiler ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.Sosyal bilgiler öğretmeni, bu program çerçevesinde; Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar, Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME VE EĞİTİM MATERYALLERİ

Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri, Ders kitapları, Okul araç ve gereçleri, Ders araç ve gereçleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Sosyal bilgiler öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.Sosyal bilgiler öğretmeni olmak isteyenlerin; Sözel yeteneği gelişmiş, Okumaktan ve araştırma yapmaktan hoşlanan, Hayal gücü zengin, yaratıcı ve genel kültürü olan, Güçlü bir hafızaya sahip, Sosyal konulara meraklı, Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, Dikkatli, işine özen gösteren, Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Sosyal bilgiler öğretmeni, sınıfta görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve gürültülüdür.

 ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Türkçe, Tarih, Coğrafya.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için, Lise veya dengi okul mezunu olmak, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı 'nda (LYS) "Sosyal Bilgiler Öğretmenliği" lisans programı için yeterli "TS-1" puan almak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda "Sosyal Bilgiler Öğretmenliği" lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir. Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat ve Genel Kültür alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler. Anadolu Öğretmen Lisesi ve Öğretmen Liselerinin "Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe-Matematik" Alanları ile "Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü" mezunları ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sınavı sonucunda ek puan almaları nedeniyle, diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir. Ancak kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansları azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Öğrenciler eğitim ve öğretim boyunca; İslamdan Önce Türk Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Jeomorfoloji, Klimatoloji, Hidrografya, Psikolojiye Giriş, İslam Tarihi, Osmanlıca, Doğu Avrupa Türk Kavimleri ve Devletler Tarihi, İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi, Selçuklu Tarihi, Ulaşım Coğrafyası, Ziraat Coğrafyası, Sanayi Coğrafyası, Bitki Coğrafyası, Nüfus ve Yerleşme Coğrafyası, Anadolu Beylikleri Tarihi, Osmanlı Tarihi, Türkiye Fiziki Coğrafyası, Turizm ve Turizm Eğitimi, Araştırma Teknikleri, Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası, Komşu Ülkeler Coğrafyası, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Eğitim Sosyolojisi, Vatandaşlık Hukuk Bilgisi, Rehberlik ve Ruh Sağlığı, Ölçme ve Değerlendirme, Enerji Coğrafyası, Türkiye Turizm Coğrafyası, Öğretmenlik Uygulaması gibi dersler alırlar. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Meslek eğitimini tamamlayanlara alanı belirten "Lisans Diploması" ve "Sosyal Bilgiler Öğretmeni" unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Sosyal bilgiler öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarında ve mesleki eğitim merkezlerinde; sosyal bilgiler alanında öğretmen olarak görev yapmaktadırlar. Sosyal Bilgiler, Tarih, Coğrafya, T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, , Demokrasi ve İnsan Hakları, Türk Eğitim Tarihi, Halk Bilim, Düşünme Eğitimi, Medya Okuryazarlığı, Halk Kültürü, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi derslerini de verebilirler. İlköğretimin zorunlu olması ile bu alanda yetişen öğretmenlere gereksinim artmıştır.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Bu programı ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan belli koşulları taşıyanlara MEB'ca burs sağlanır. Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen Öğrenim ve katkı (harç) kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi olanaklarından da yararlanabilirler. Ayrıca, Kurumun yurt hizmetlerinden de yararlanılabilir. Bunların dışında öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da istifade edebilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonunda "Öğretmen" olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası'na göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar. Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim-öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.). Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

BENZER MESLEKLER

Tarih Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2013 LYS Taban Puanları

Üniversite Adı   Şehir/Ülke   BÖLÜMÜN ADI   KON.   YER.   PUAN TÜRÜ   Taban Puan   Başarı Sıralaması
İstanbul Üniversitesi   İstanbul   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   57   57   TS-1   398,44581   10.200
Marmara Üniversitesi   İstanbul   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   72   72   TS-1   390,04501   13.200
Yıldız Teknik Üniversitesi   İstanbul   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   47   47   TS-1   385,20996   15.400
Ankara Üniversitesi   Ankara   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   62   62   TS-1   383,78408   16.000
Ege Üniversitesi   İzmir   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   62   62   TS-1   382,06325   16.900
Uludağ Üniversitesi   Bursa   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   47   47   TS-1   377,86121   19.100
Gazi Üniversitesi   Ankara   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   98   98   TS-1   377,67923   19.200
Çukurova Üniversitesi   Adana   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   52   52   TS-1   376,94550   19.700
Dicle Üniversitesi   Diyarbakır   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   88   88   TS-1   375,04382   20.700
Anadolu Üniversitesi   Eskişehir   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   62   62   TS-1   374,01209   21.400
Dokuz eylül Üniversitesi   İzmir   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   108   108   TS-1   373,06362   21.900
Erciyes Üniversitesi   Kayseri   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   72   72   TS-1   369,70847   24.100
Ondokuz Mayıs Üniversitesi   Samsun   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   57   57   TS-1   369,55421   24.200
Akdeniz Üniversitesi   Antalya   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   82   82   TS-1   369,30276   24.400
İnönü Üniversitesi   Malatya   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   62   62   TS-1   369,13471   24.400
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi   Çanakkale   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   47   47   TS-1   367,67931   25.400
Necmettin Erbakan Üniversitesi   Konya   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   98   98   TS-1   366,32718   26.400
Yüzüncü Yıl Üniversitesi   Van   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   62   62   TS-1   366,06921   26.600
Süleyman Demirel Üniversitesi   Isparta   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   31   31   TS-1   365,16757   27.200
Sakarya Üniversitesi   Sakarya   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   62   62   TS-1   364,19938   27.900
Fırat Üniversitesi   Elazığ   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   62   62   TS-1   364,14703   28.000
Gaziantep Üniversitesi   Gaziantep   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   52   52   TS-1   363,88335   28.200
Adıyaman Üniversitesi   Adıyaman   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   62   62   TS-1   361,70669   29.900
Muğla Üniversitesi   Muğla   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   72   72   TS-1   361,02365   30.500
Balıkesir Üniversitesi   Balıkesir   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   62   62   TS-1   360,61423   30.800
Adnan Menderes Üniversitesi   Aydın   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   62   62   TS-1   359,12114   32.000
Abant İzzet Baysal Üniversitesi   Bolu   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   72   72   TS-1   359,06656   32.100
Pamukkale Üniversitesi   Denizli   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   93   93   TS-1   358,69376   32.400
Amasya Üniversitesi   Amasya   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   62   62   TS-1   356,57066   34.100
Siirt Üniversitesi   Siirt   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   93   93   TS-1   356,44572   34.300
Karadeniz Teknik Üniversitesi   Trabzon   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   129   129   TS-1   355,92922   34.700
Trakya Üniversitesi   Edirne   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   62   62   TS-1   355,70747   34.900
Kilis 7 Aralık Üniversitesi   Kilis   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   62   62   TS-1   354,86946   35.700
Celal Bayar Üniversitesi   Manisa   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   103   103   TS-1   354,24810   36.200
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi   Ağrı   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   88   88   TS-1   353,74502   36.600
Dumlupınar Üniversitesi   Kütahya   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   72   72   TS-1   353,20775   37.100
Muş Alparslan Üniversitesi   Muş   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   52   52   TS-1   353,07054   37.200
Atatürk Üniversitesi   Erzurum   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   108   108   TS-1   352,72757   37.500
Ahi Evran Üniversitesi   Kırşehir   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   82   82   TS-1   352,68233   37.600
Kafkas Üniversitesi   Kars   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   62   62   TS-1   352,67480   37.600
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi   Rize   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   57   57   TS-1   352,23446   37.900
Aksaray Üniversitesi   Aksaray   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   52   52   TS-1   352,19267   38.000
Erzincan Üniversitesi   Erzincan   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   108   108   TS-1   351,92810   38.200
Afyon Kocatepe Üniversitesi   Afyonkarahisar   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   88   88   TS-1   351,57704   38.600
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   Burdur   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   62   62   TS-1   350,93215   39.200
Niğde Üniversitesi   Niğde   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   93   93   TS-1   350,92622   39.200
Artvin Üniversitesi   Artvin   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   57   57   TS-1   350,81145   39.300
Uşak Üniversitesi   Uşak   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   62   62   TS-1   350,45562   39.600
Cumhuriyet Üniversitesi   Sivas   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   108   108   TS-1   350,38936   39.700
Gaziosmanpaşa Üniversitesi   Tokat   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   62   62   TS-1   350,01476   40.000
Giresun Üniversitesi   Giresun   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   88   88   TS-1   350,07070   40.000
Bartın Üniversitesi   Bartın   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   47   47   TS-1   349,32099   40.700
Kastamonu Üniversitesi   Kastamonu   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   93   93   TS-1   348,76242   41.200
Sinop Üniversitesi   Sinop   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   52   52   TS-1   348,73907   41.300
Bülent Ecevit Üniversitesi   Zonguldak   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   57   57   TS-1   348,15147   41.900
Doğu Akdeniz Üniversitesi   KKTC-Kıbrıs   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Tam Burslu)   2   2   TS-1   338,89342   52.000
Yakın Doğu Üniversitesi   KKTC-Kıbrıs   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%50 Burslu)   15   4   TS-1   225,35463   279.000
Doğu Akdeniz Üniversitesi   KKTC-Kıbrıs   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%50 Burslu)   20   11   TS-1   204,73514   296.000
Yakın Doğu Üniversitesi   KKTC-Kıbrıs   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%25 Burslu)   15       TS-1        
Doğu Akdeniz Üniversitesi   KKTC-Kıbrıs   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretli)   15       TS-1        
2012 Taban Puanları
ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
  Taban Puan   BAŞARI
SIRASI*
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 57 57 TS-1   402,6284   7.140
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 72 72 TS-1   393,8823   9.730
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 47 47 TS-1   391,2486   10.700
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 62 62 TS-1   389,1687   11.500
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 62 62 TS-1   387,9891   12.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 52 52 TS-1   382,9293   14.200
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 98 98 TS-1   382,5645   14.400
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 108 108 TS-1   382,313   14.500
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 47 47 TS-1   382,2933   14.500
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 62 62 TS-1   381,4564   14.900
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 82 82 TS-1   377,7897   16.700
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 88 88 TS-1   377,4229   16.900
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 57 57 TS-1   377,3992   16.900
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 72 72 TS-1   374,9798   18.300
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 47 47 TS-1   374,9177   18.400
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 62 62 TS-1   374,8648   18.400
NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 98 98 TS-1   374,7058   18.500
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 62 62 TS-1   374,2368   18.800
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 62 62 TS-1   373,8008   19.000
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 72 72 TS-1   373,0092   19.500
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 62 62 TS-1   372,651   19.700
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 93 93 TS-1   371,9638   20.100
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 72 72 TS-1   371,8127   20.200
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 62 62 TS-1   370,3976   21.100
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 129 129 TS-1   369,7325   21.600
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 62 62 TS-1   369,5362   21.700
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 47 47 TS-1   369,3417   21.800
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 103 103 TS-1   369,0223   22.100
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 62 62 TS-1   368,7413   22.200
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 62 62 TS-1   368,5842   22.400
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 72 72 TS-1   368,2312   22.600
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 62 62 TS-1   366,8013   23.600
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 88 88 TS-1   366,5843   23.700
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 108 108 TS-1   366,5541   23.700
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 62 62 TS-1   366,032   24.100
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 52 52 TS-1   365,7044   24.300
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 62 62 TS-1   365,5937   24.400
BÜLENT ECEVİT (ZONGULDAK KARAELMAS) ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 57 57 TS-1   365,3962   24.600
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 93 93 TS-1   365,3336   24.600
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 62 62 TS-1   365,2244   24.700
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 82 82 TS-1   364,6004   25.200
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 93 93 TS-1   364,5761   25.200
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 108 108 TS-1   364,3544   25.300
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 62 62 TS-1   363,2881   26.100
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 93 93 TS-1   363,0819   26.300
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 52 52 TS-1   362,9381   26.400
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 47 47 TS-1   362,7654   26.500
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 88 88 TS-1   362,7288   26.500
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 52 52 TS-1   362,7073   26.500
RECEP TAYYİP ERDOĞAN (RİZE) ÜNİVERSİTESİ (RİZE) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 57 57 TS-1   362,5767   26.600
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 108 108 TS-1   361,9095   27.200
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 57 57 TS-1   361,1702   27.800
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 88 88 TS-1   360,8442   28.000
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 62 62 TS-1   360,6519   28.200
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 30 2 TS-1   271,8732   171.000
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 15 1 TS-1   254,8298   212.000
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%50 Burslu) 10 10 TS-1   257,0741   206.000
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Tam Burslu) 2 2 TS-1   356,967   31.300
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Tam Burslu) 15 15 TS-1   309,785   93.500

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2012 LYS başası sıralamalarıSosyal bilgiler öğretmenliği 2013 LYS Taban Puanları

 

Sponsor bağlantı:

LYS Felsefe Grubu (Psikoloji-Sosyoloji-Mantık-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) soruları ve cevapları için tıklayın!

 

Yorumlar

Subject *  
Email *  
Nick Name * Rate    
 Confirm Image  Refresh
 
Add Comment

TS Puanlı Bölümler

2013 ygs, lys taban puanları, 2012 başarı sıralamaları

 

 

Ana Sayfa

|

YGS - LYS

|

Açık Lise İş Takvimi

|

SBS

|

AOF

|

KPSS

 

                   

Açık Lise Kursu

|

Açık Lise Kitapları

|

Açık Tercih.Com

|

DGS

|

ALES

|

iletisim

 

 

 

 

Açık Lise.Biz - AOL Açık Öğretim Lisesi - Açık Lise Dershanesi - KR Açık Lise Soru Bankaları - KR Açık Lise Fasikülleri - KR Açık Lise Kitapları

 

KR Açık Lise: www.aciklise-dershanesi.com  A. Tanrıkulu tarafından programlanmıştır.

 

Açık Lise Öğrencileri,

Artık genel liselerin müfredatına, dönemlerine ve sınav takvimine göre (yıllık dersler ve yılda bir kaç yazılı sınava dayalı) eğitim yapan dershanelere mecbur değilsiniz. Açık lisenin her yıl üç dönemden ve her dönemde farklı dersler almanıza ve bu yolla 2.5 yılda mezun olmanıza imkan veren açık lise programına uygun bir program sunan bir dershane var: Açık Lise Dersanesi

 Ankara Açık Lise Dersanesi,

Ankaralı açık lise öğrencileri için, açık lise dersleri dershanesi açıldı. Tek işi Açık Lise olan dersane, KR Açık lise dersanesi kayıtlarına devam ediyor. Ankara aöl dersanesi Açık Lise Dershanesi 15 Eylül 2011 tarihinde derslerine Matematik ve Geometri ile başlıyacak. Açık liseye özel dersane için geç kalmayın, kontenjanımız sınırlıdır. Akademi

Kızılay / Ankara tıklayınız.

 

Aol.meb.gov.tr adresinde öğrenci girişi yaparak aol meb gov tr sisteme kayıtlı aöl ve maöl, açık öğretim lisesi ve mesleki açıköğretim lisesi öğrencilerinin yapabileceği açık lise ders seçimiaçık lise kolay mezun olma ve doğru ders seçimi için, aol yeni kayıt, açık lise kayıt yenileme, aöl sınav yeri öğrenme, açık lise sınav giriş belgesi çıkartma, açıköğretim lisesi öğrenci bilgileri değiştirme, aol kayıt yenileme tarihlerini öğrenme, açık lise yeni kayıt tarihlerini görme, açık öğretim lisesi sınav tarihlerini ve zamanlarını öğrenme, açık öğretim lisesi (aol) ve mesleki açıköğretim lisesi (maöl) iş takvimini inceleme, açık lise batı avrupa programı iş takvimini ve sınav tarihlerini öğrenme gibi konularda bütün bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.