Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği LYS Taban Puanları 4+4+4 zorunlu 12 yıl eğitim yasasıyla birlikte orta okulların 4 yıla çıkması (diğer orta okul branşları gibi) Sosyal Bilgiler Öğretmeni ihtiyacını da arttırdı.

 

 

 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Nitelikleri ve İş İmkanları

TANIM

Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, sosyal bilgiler (tarih, coğrafya, yurttaşlık bilgisi) ile ilgili eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

Sosyal bilgiler ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.Sosyal bilgiler öğretmeni, bu program çerçevesinde; Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar, Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME VE EĞİTİM MATERYALLERİ

Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri, Ders kitapları, Okul araç ve gereçleri, Ders araç ve gereçleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Sosyal bilgiler öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.Sosyal bilgiler öğretmeni olmak isteyenlerin; Sözel yeteneği gelişmiş, Okumaktan ve araştırma yapmaktan hoşlanan, Hayal gücü zengin, yaratıcı ve genel kültürü olan, Güçlü bir hafızaya sahip, Sosyal konulara meraklı, Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, Dikkatli, işine özen gösteren, Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Sosyal bilgiler öğretmeni, sınıfta görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve gürültülüdür.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Türkçe, Tarih, Coğrafya.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için, Lise veya dengi okul mezunu olmak, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı 'nda (LYS) "Sosyal Bilgiler Öğretmenliği" lisans programı için yeterli "TS-1" puan almak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda "Sosyal Bilgiler Öğretmenliği" lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir. Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat ve Genel Kültür alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler. Anadolu Öğretmen Lisesi ve Öğretmen Liselerinin "Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe-Matematik" Alanları ile "Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü" mezunları ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sınavı sonucunda ek puan almaları nedeniyle, diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir. Ancak kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansları azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Öğrenciler eğitim ve öğretim boyunca; İslamdan Önce Türk Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Jeomorfoloji, Klimatoloji, Hidrografya, Psikolojiye Giriş, İslam Tarihi, Osmanlıca, Doğu Avrupa Türk Kavimleri ve Devletler Tarihi, İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi, Selçuklu Tarihi, Ulaşım Coğrafyası, Ziraat Coğrafyası, Sanayi Coğrafyası, Bitki Coğrafyası, Nüfus ve Yerleşme Coğrafyası, Anadolu Beylikleri Tarihi, Osmanlı Tarihi, Türkiye Fiziki Coğrafyası, Turizm ve Turizm Eğitimi, Araştırma Teknikleri, Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası, Komşu Ülkeler Coğrafyası, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Eğitim Sosyolojisi, Vatandaşlık Hukuk Bilgisi, Rehberlik ve Ruh Sağlığı, Ölçme ve Değerlendirme, Enerji Coğrafyası, Türkiye Turizm Coğrafyası, Öğretmenlik Uygulaması gibi dersler alırlar. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Meslek eğitimini tamamlayanlara alanı belirten "Lisans Diploması" ve "Sosyal Bilgiler Öğretmeni" unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Sosyal bilgiler öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarında ve mesleki eğitim merkezlerinde; sosyal bilgiler alanında öğretmen olarak görev yapmaktadırlar. Sosyal Bilgiler, Tarih, Coğrafya, T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, , Demokrasi ve İnsan Hakları, Türk Eğitim Tarihi, Halk Bilim, Düşünme Eğitimi, Medya Okuryazarlığı, Halk Kültürü, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi derslerini de verebilirler. İlköğretimin zorunlu olması ile bu alanda yetişen öğretmenlere gereksinim artmıştır.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Bu programı ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan belli koşulları taşıyanlara MEB'ca burs sağlanır. Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen Öğrenim ve katkı (harç) kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi olanaklarından da yararlanabilirler. Ayrıca, Kurumun yurt hizmetlerinden de yararlanılabilir. Bunların dışında öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da istifade edebilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonunda "Öğretmen" olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası'na göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar. Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim-öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.). Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

BENZER MESLEKLER

Tarih Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları 2014-2015

 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2013 LYS Taban Puanları

Üniversite Adı   Şehir/Ülke   BÖLÜMÜN ADI   KON.   YER.   PUAN TÜRÜ   Taban Puan   Başarı Sıralaması
İstanbul Üniversitesi   İstanbul   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   57   57   TS-1   398,44581   10.200
Marmara Üniversitesi   İstanbul   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   72   72   TS-1   390,04501   13.200
Yıldız Teknik Üniversitesi   İstanbul   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   47   47   TS-1   385,20996   15.400
Ankara Üniversitesi   Ankara   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   62   62   TS-1   383,78408   16.000
Ege Üniversitesi   İzmir   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   62   62   TS-1   382,06325   16.900
Uludağ Üniversitesi   Bursa   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   47   47   TS-1   377,86121   19.100
Gazi Üniversitesi   Ankara   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   98   98   TS-1   377,67923   19.200
Çukurova Üniversitesi   Adana   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   52   52   TS-1   376,94550   19.700
Dicle Üniversitesi   Diyarbakır   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   88   88   TS-1   375,04382   20.700
Anadolu Üniversitesi   Eskişehir   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   62   62   TS-1   374,01209   21.400
Dokuz eylül Üniversitesi   İzmir   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   108   108   TS-1   373,06362   21.900
Erciyes Üniversitesi   Kayseri   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   72   72   TS-1   369,70847   24.100
Ondokuz Mayıs Üniversitesi   Samsun   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   57   57   TS-1   369,55421   24.200
Akdeniz Üniversitesi   Antalya   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   82   82   TS-1   369,30276   24.400
İnönü Üniversitesi   Malatya   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   62   62   TS-1   369,13471   24.400
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi   Çanakkale   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   47   47   TS-1   367,67931   25.400
Necmettin Erbakan Üniversitesi   Konya   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   98   98   TS-1   366,32718   26.400
Yüzüncü Yıl Üniversitesi   Van   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   62   62   TS-1   366,06921   26.600
Süleyman Demirel Üniversitesi   Isparta   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   31   31   TS-1   365,16757   27.200
Sakarya Üniversitesi   Sakarya   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   62   62   TS-1   364,19938   27.900
Fırat Üniversitesi   Elazığ   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   62   62   TS-1   364,14703   28.000
Gaziantep Üniversitesi   Gaziantep   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   52   52   TS-1   363,88335   28.200
Adıyaman Üniversitesi   Adıyaman   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   62   62   TS-1   361,70669   29.900
Muğla Üniversitesi   Muğla   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   72   72   TS-1   361,02365   30.500
Balıkesir Üniversitesi   Balıkesir   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   62   62   TS-1   360,61423   30.800
Adnan Menderes Üniversitesi   Aydın   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   62   62   TS-1   359,12114   32.000
Abant İzzet Baysal Üniversitesi   Bolu   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   72   72   TS-1   359,06656   32.100
Pamukkale Üniversitesi   Denizli   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   93   93   TS-1   358,69376   32.400
Amasya Üniversitesi   Amasya   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   62   62   TS-1   356,57066   34.100
Siirt Üniversitesi   Siirt   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   93   93   TS-1   356,44572   34.300
Karadeniz Teknik Üniversitesi   Trabzon   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   129   129   TS-1   355,92922   34.700
Trakya Üniversitesi   Edirne   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   62   62   TS-1   355,70747   34.900
Kilis 7 Aralık Üniversitesi   Kilis   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   62   62   TS-1   354,86946   35.700
Celal Bayar Üniversitesi   Manisa   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   103   103   TS-1   354,24810   36.200
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi   Ağrı   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   88   88   TS-1   353,74502   36.600
Dumlupınar Üniversitesi   Kütahya   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   72   72   TS-1   353,20775   37.100
Muş Alparslan Üniversitesi   Muş   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   52   52   TS-1   353,07054   37.200
Atatürk Üniversitesi   Erzurum   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   108   108   TS-1   352,72757   37.500
Ahi Evran Üniversitesi   Kırşehir   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   82   82   TS-1   352,68233   37.600
Kafkas Üniversitesi   Kars   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   62   62   TS-1   352,67480   37.600
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi   Rize   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   57   57   TS-1   352,23446   37.900
Aksaray Üniversitesi   Aksaray   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   52   52   TS-1   352,19267   38.000
Erzincan Üniversitesi   Erzincan   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   108   108   TS-1   351,92810   38.200
Afyon Kocatepe Üniversitesi   Afyonkarahisar   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   88   88   TS-1   351,57704   38.600
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   Burdur   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   62   62   TS-1   350,93215   39.200
Niğde Üniversitesi   Niğde   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   93   93   TS-1   350,92622   39.200
Artvin Üniversitesi   Artvin   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   57   57   TS-1   350,81145   39.300
Uşak Üniversitesi   Uşak   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   62   62   TS-1   350,45562   39.600
Cumhuriyet Üniversitesi   Sivas   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   108   108   TS-1   350,38936   39.700
Gaziosmanpaşa Üniversitesi   Tokat   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   62   62   TS-1   350,01476   40.000
Giresun Üniversitesi   Giresun   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   88   88   TS-1   350,07070   40.000
Bartın Üniversitesi   Bartın   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   47   47   TS-1   349,32099   40.700
Kastamonu Üniversitesi   Kastamonu   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   93   93   TS-1   348,76242   41.200
Sinop Üniversitesi   Sinop   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   52   52   TS-1   348,73907   41.300
Bülent Ecevit Üniversitesi   Zonguldak   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   57   57   TS-1   348,15147   41.900
Doğu Akdeniz Üniversitesi   KKTC-Kıbrıs   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Tam Burslu)   2   2   TS-1   338,89342   52.000
Yakın Doğu Üniversitesi   KKTC-Kıbrıs   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%50 Burslu)   15   4   TS-1   225,35463   279.000
Doğu Akdeniz Üniversitesi   KKTC-Kıbrıs   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%50 Burslu)   20   11   TS-1   204,73514   296.000
Yakın Doğu Üniversitesi   KKTC-Kıbrıs   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%25 Burslu)   15       TS-1        
Doğu Akdeniz Üniversitesi   KKTC-Kıbrıs   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretli)   15       TS-1        

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2014-2015 LYS başası sıralamalarıSosyal bilgiler öğretmenliği 2014-2015 LYS Taban Puanları

 

 

KR Açık Lise Soru Bankaları 2015 Yeni Baskı "Açık Lise Sınavlarında Kesin Başarı İçin"

 

Subject *  
Email *  
Nick Name * Rate    
 Confirm Image  Refresh
 
Add Comment