Açık Lise Türk Edebiyatı 2 Online Test 6

Türk Edebiyatı Online Testleri Ana Sayfası

Açık Lise Türk Edebiyatı 2 Online Test 6

AÖL Online Testleri Türk Edebiyatı 2 Test 6

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı eserler ile göstermeye bağlı eserlerin benzerliklerinden değildir?

A
Olay çevresinde gelişen metinlerdir.
B
Eserdeki olaylar aktör ve aktris adı verilen oyuncular tarafından canlandırılır.
C
Serim, düğüm ve çözüm bölümleri bulunur.
D
İnsanların başlarından geçen veya geçebilecek olaylar anlatılır.
Soru 2

Durum öyküsüyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Sosyal olgulara, duygu ve düşüncelere önem verilir.
B
Zaman, yer ve yaşam koşulları ön planda tutulur.
C
Memduh Şevket Esendal önemli temsilcilerindendir.
D
Rus edebiyatında Anton Çehov tarafından başlatıldığı için Çehov tarzı öykü olarak da adlandırılır.
Soru 3

Hasan on beş sene evvel benim matematik hocamdı. Mektepten çıktıktan sonra arkadaşım oldu. Şimdi onunla konuşurken kübistlerin yaptığı tuhaf levhalar ile ilgili hissettiğimiz o “yarı estetik, yarı geometrik” zevke benzer bir tat duyarım. Zihninin meçhule tahammülü yoktur. Matematik mantığıyla en karışık, en zor şeyleri hallediverir. Geçen gün yine bir sorun yaşadım. Telefon açıp konuştum. “Bu seninki sorun değil, merak etme birlikte altından kalkarız.” dedi.

Bu parçada hikâyenin aşağıdaki ögelerinden hangisi yoktur?

A
Yer
B
Kişi
C
Olay
D
Zaman
Soru 4

Bir varmış, bir yokmuş; Allah’ın kulu çokmuş. Develer tellal iken pireler berber iken ben anamın beşiğini sallar iken zamanın birinde bir Keloğlan varmış. Günlerden bir gün o Keloğlan bu sokak benim, şu sokak senin dolaşırken iki taş arasında bir on para bulur ama ne alsam ne alsam diye düşünüp durur. Bu sırada bir kuyu başına gelir. “Acep ne kuyudur bu kuyu, içilir mi ki suyu?” derken parası suya düşmesin mi? Keloğlan’ın aklı başından gider.

Bir masaldan alınmış bu parçada masalın aşağıdaki özelliklerinden hangisi örneklenmemiştir?

A
Anlatımda iç uyaklara (seci) yer verilir.
B
Döşeme bölümü yer alır.
C
Doğaüstü yaratıklara yer verilir.
D
Genellikle zaman belirsizdir.
Soru 5

Aşağıdakilerin hangisinde anlatıcının bakış açısı farklıdır?

A
Yola çıkmadan bir iki gün önce karanlıkta bahçede oturuyordum. Havalar henüz iyice ısınmamıştı ama ilkbahar kokuları sarmıştı her yanı. Tahta perdeye gidip bir aralıktan uzun uzun baktım Nadejdaların evine.
B
Ama en kötüsü de hiçbir şey düşünemiyordum. Çevremdeki her şeyi görüyor, ne olup bittiğini fark ediyordum ama bunlar bir düşünce oluşturmuyordu bende. Neden söz edeceğimi bilemiyordum.
C
Yarım saat kadar Valide Kıraathanesi’nde bekledim. Gelmedi. Ona altı gün sonra yine rastladım. Hemen elime sarıldı. Ona bulduğum iş için teşekkür etmek istiyordu.
D
Orhan Bey, kibrit kutusunu iki parmağı arasında çevirerek Ahmet’in yüzüne baktı. Mutluluk, kocaman elleriyle sanki omzuna basmıştı. Bu, iftihar edilecek bir baskıydı. İlk defa kendisinden fedakârlık isteniyordu.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi doğal destan değildir?

A
İlyada ve Odysseia
B
Kalavela
C
Şehname
D
Kaybolmuş Cennet
Soru 7

Mesneviyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Batı edebiyatındaki öykü ve romanın karşılığıdır.
B
Genellikle aruz ölçüsünün kısa kalıpları kullanılır.
C
Uyak düzeni “aa-ba-ca-da...” şeklindedir.
D
Bir sanatçı tarafından yazılan beş mesneviye “hamse” adı verilir.
Soru 8

Trajedi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Üç birlik kuralına uyulur.
B
Oyun kahramanları halktan kişilerdir.
C
Seyircideki acıma ve korkuya bağlı duyguları ortaya çıkarmak amacıyla yazılır.
D
Bağ bozumu tanrısı adına düzenlenen dinî törenlerden doğmuştur.
Soru 9

Bugünlerde evde hayvan beslemek pek bir moda. Özellikle kedi ve köpek besliyorlar. Biraz eleştirecek olsanız “Hayvanları sevmeyen, insanları hiç sevemez.” diyorlar. Elbette evde hayvan beslenmesine itirazım yok ama bunun göstermelik yapılması kötü. Hayvan havlayıp binadakileri rahatsız ediyor, umurlarında değil. Hayvan, oraya buraya pisliğini yapıyor; alıp çöpe atmak gibi bir dertleri yok. Sonra bakıyorum hevesleri geçince verecek kimse de bulamayınca hayvancağızları sokaklara terk ediyorlar. Sonra da “sokak hayvanlarına özgürlük” sloganları atıyorlar.

Bu parça aşağıdaki türlerden hangisine örnektir?

A
Fıkraya
B
Makaleye
C
Anıya
D
Tarihî metine
Soru 10

Cahit Atay’ın “Sultan Gelin” adlı eseri kısa bir köy oyunu. Cahit Atay’ın bu oyundaki ustalığı, oyunun konusu önemli bir toplum sorunu olduğu hâlde gazeteciliğe, fıkra yazarlığına veya toplum söylevciliğine özenmeden oyun yazarlığını bilmesi. Konusunu bir şair gibi duyup duyurması. Oyununu genelle açıp özelde sürdürmesi.

Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Makale
B
Fıkra
C
Eleştiri
D
Anı
Soru 11

Aşağıdaki yazarlardan hangisi Türk edebiyatında denemeleriyle tanınmıştır?

A
Suut Kemal Yetkin
B
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C
Sait Faik Abasıyanık
D
Orhan Veli Kanık
Soru 12

Aşağıdaki mesnevilerin hangisinde konu – tür eşleştirmesi yanlıştır?

A
Cenk destanları mesnevisi – Şehname
B
Şehrengiz mesnevisi – Şehrengiz-i Bursa
C
Ahlaki ve didaktik mesnevi – Harname
D
Dinî ve tasavvufi mesnevi – Yusuf u Züleyha
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kişisel hayatı konu alan metin türlerinden değildir?

A
Gezi yazısı
B
Eleştiri
C
Anı
D
Mektup
Soru 14

Karagöz ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Hacivat biraz okumuş, bilgiçlik gösteren yarı aydın bir tipi temsil eder.
B
Oyundaki güldürü ögesi Karagöz’ün yanlış anlamalarından ortaya çıkar.
C
Karagöz oyununda müziğin de önemli bir yeri vardır.
D
Fasıl bölümünde Karagöz ile Hacivat’ın asıl oyunla ilgisi olmayan konuşmaları vardır.
Soru 15

Ayrı gibi görünen olaylar arasında münasebet kurmak, çeşitli ve dağınık olayları birleştirmek soyut düşünmeyi gerektirir. Bugün tekniği yaratan ilim, soyut düşüncenin ürünüdür. Tabiat kanunları duyular, duygular ve hayallerle değil, matematik ve geometri gibi soyut düşünce vasıtalarıyla ortaya çıkmıştır. İlkel kavimlerin his ve hayalleri kuvvetlidir. Fakat felsefeyi ve ilmi, soyut düşünen yüksek medeniyetler meydana getirmiştir.

Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
İlkel kavimlerin düşünme gücü
B
Duyguların keşiflerdeki rolü
C
Soyut düşüncenin gücü
D
İlmin insanlığa yararları
Soru 16

Düşmanlarımız olmasaydı biz uyuşur kalırdık. Bundan dalkavukluğun, gözü kapalı tasdikin, bizzat bunlardan hoşlananları mahvettiği neticesi çıkar. Alkışa kimse dayanamaz. Halbuki alkış en sağlam ahlakları bile bozar. Çünkü alkış, insanı yanlışlarına altın zincirlerle bağlar. Tarih nice hükümdarların alkışlana alkışlana uçuruma yuvarlandıklarını kaydeder.

Bu parçada vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
İnsanları doğruya götüren şey yapıcı eleştiridir.
B
Dalkavuklar, insanların kişiliklerini olumsuz etkiler.
C
Sürekli övgü alan insanlar bundan kolay kolay vazgeçemez.
D
Belli bir makama gelmiş insanlar sürekli övgü almak ister.
Soru 17

Günlük hayatta sizi ezen o yalnızlık ve âcizlik duygusundan kurtulmak, dünyayı fethedebilecek bir kalabalığın içinde bulunmak bambaşka bir şeydir. O zaman başkalarına uymak ve en başta gidenlerin sizi götürdükleri yöne doğru gitmekten başka bir şey düşünmezsiniz. Böyle bir düzen içinde ferdî bir hareket yapmak gülünç düşer ve derhal tepki ile karşılaşır. Sağdaki, soldaki veya arkadaki sizi iter. Kitleler asla düşünmezler, başkalarına ayak uydururlar.

Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Düşünmekten âciz insanların başarılı olması beklenemez.
B
Sürü psikolojisinde birey kendi aklını kullanamaz.
C
Lider özellikli insanlar, peşlerinden büyük kalabalıkları sürükleyebilir.
D
Ezilmişlik duygusu bireylerin mutsuz olmasına neden olur.
Soru 18

Kaymakam, Yusuf’a “Tam sana göre bir iş vereceğim.” der. “Güzel bir at satın alırsın. Seni tahsildar yapacağım, süvari tahsildarı. Mal müdürü ile konuştum. Köylerden devletin alacağını, vergisini tahsil edeceksin. At üstünde köyleri gez. Hem de para artırırsın.” diye sözlerini noktalar.

Bu parçadan hareketle metnin ait olduğu döneme ilişkin aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A
Törelere
B
Ekonomik yapıya
C
Dinî inanışlara
D
Yönetim şekline
Soru 19

Seyirciyi her zaman karşısında gören tiyatro, seyircisiyle organik hiçbir bağı olmayan sinema ile aynı değildir. Bir film senaryosunu alıp tiyatro sahnesine çıkarın, etkileyiciliği on kat artar. Tiyatroda belki arabaları, binaları patlatamazsınız; akla gelmedik sahneleri canlandıramazsınız ama tiyatronun yürekte, zihinde bıraktığı tat kalıcıdır. Sinema bir havai fişek gösterisi gibi parlar geçer ama tiyatronun bıraktığı etki gökyüzündeki yıldızlar gibi her karanlığınızı aydınlatır.

Bu parçaya verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sinemanın Sunduğu Yeni İmkânlar
B
Tiyatronun Eğitimdeki Etkisi
C
Sinema ve Tiyatro Farkı
D
Tiyatro Yapmanın Zorlukları
Soru 20

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
Türeyiş Destanı – Göktürkler
B
Alp Er Tunga Destanı – Saka Türkleri
C
Oğuz Kağan Destanı – Hun Türkleri
D
Göç Destanı – Uygur Türkleri
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Benzer testler:

Açık Lise Türk Edebiyatı 2 Online Testleri


Açık Lise Online Test Sitesine üyelik şu an ücretsizdir. Ücretsiz üyelik avantajı ile sitedeki bütün testleri masaüstü, tablet ve akıllı telefonlarınızdan çözebilirsiniz.

Siteye her hafta yeni testler eklenmektedir.

Üye formunu doldurarak hemen test çözmeye başlayabilirsiniz:

Üye olmak için tıklayın.


Türk Edebiyatı Online Testleri Ana Sayfası

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 9 Mayıs 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın