Açık Lise Türk Edebiyatı 5 Online Test 5

Türk Edebiyatı Online Testleri Ana Sayfası

Açık Lise Türk Edebiyatı 5 Online Test 5

AÖL Online Testleri:

Soru 1

Edebiyatla ilgili aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A
Toplumun siyasi ve sosyal yapısından bağımsız olarak gelişir.
B
Duygu ve düşüncelerimizi zenginleştirir.
C
Toplumları birbirine yaklaştırır.
D
Tarih, sosyoloji, psikoloji, felsefe gibi bilim dallarından yararlanır.
Soru 2

• Her alanda köklü yenilik ve değişimler yapılmıştır.

• Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı’nın başlamasını sağlamıştır.

• Devlet kurumları Batı esaslarına göre yapılandırılmıştır.

Bu özellikler aşağıdaki gelişmelerden hangisine aittir?

A
Vaka-yı Hayriye’ye
B
Tanzimat Fermanı’na
C
Islahat Fermanı’na
D
Meşrutiyet’in ilanına
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının oluşmasında doğrudan etkili değildir?

A
Yeni açılan okullar
B
Sayıları artan gazeteler
C
Avrupa’dan gelen yeni fikirler
D
İlk matbaanın kurulması
Soru 4

Tanzimat Fermanı’nın ilanından sonra - - - - kültürü toplumumuzda ilgi görmüş, edebiyatı ülkemizde tanınıp örnek alınmaya başlanmıştır.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
İngiliz
B
Alman
C
Fransız
D
Rus
Soru 5

Aşağıdaki dizelerin hangisinin ele aldığı konu itibarıyla Tanzimat Edebiyatı I. Dönem’e ait olduğu söylenir?

A
Sen geldin benim deli köşemde durdun Bulutlar geldi üstüne oturdu
B
Gönül gurbet ele çıkma Ya gelinir ya gelinmez
C
Süzme çeşmün gelmesün müjgân müjgân üstüne Urma zahm-ı sineme peykân peykân üstüne
D
Ne efsunkâr imişsin âh ey dîdar-ı hürriyet Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat I. Dönem sanatçılarından biridir?

A
Recaizade Mahmut Ekrem
B
Ziya Paşa
C
Tevfik Fikret
D
Mehmet Akif Ersoy
Soru 7

Doğu edebiyatını çok iyi öğrenmiştir. Hem klasik tarzda hem de yeni anlayışla şiirler yazmakla birlikte eskiye daha çok bağlı kalmıştır. Tercüman-ı Hakikat ve Saadet gazetelerinde özellikle Recaizade’ye karşı edebî düşüncelerini savunmuştur. Ateşpare, Şerare, Füruzan şiir kitaplarıdır.

Bu parçada tanıtılan Tanzimat Dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muallim Naci
B
Abdülhak Hamit Tarhan
C
Samipaşazade Sezai
D
İbrahim Şinasi
Soru 8

- - - -, edebiyatımızda ilk makale örneği olan - - - - kaleme almıştır.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Namık Kemal – Renan Müdafaanamesi’ni
B
Ziya Paşa – Zafername’yi
C
İbrahim Şinasi – Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi’ni
D
Recaizade Mahmut Ekrem – Talim-i Edebiyat’ı
Soru 9

I. “Vatan yahut Silistre” adlı eseri oynanan ilk tiyatrodur.

II. Eserlerinde vatan, özgürlük, adalet gibi kavramları işlemiştir.

III. İlk realist roman “Araba Sevdası”nı kaleme almıştır.

IV. “Harabat” adlı antolojiyi hazırlamıştır.

Yukarıda numaralanmış özelliklerden hangileri “Namık Kemal” ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A
I ve II.
B
I ve IV.
C
II ve III.
D
III ve IV.
Soru 10

Aşağıdakilerin hangisinde Tanzimat I ve II. Dönemi yanlış karşılaştırılmıştır?

A
Tanzimat I. Dönem’de dilin sadeleşmesi gerektiği savunulurken II. Dönem’de bundan vazgeçilmiştir.
B
I. Dönem’de açık bir anlatım benimsenmiş, II. Dönem’de kapalı ve sanatlı bir anlatım kullanılmıştır.
C
I. Dönem sanatçıları şiirin içeriğini değiştirmiş, II. Dönem’de bireysel temalar işlenmeye devam edilmiştir.
D
I. Dönem’de “sanat için sanat” anlayışı savunulurken II. Dönem’de “toplum için sanat” anlayışı hâkim olmuştur.
Soru 11

“Terkibibend” nazım biçimi ile ilgili aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

A
Divan edebiyatı nazım şekillerindendir.
B
Uyak düzeni aa, bb, cc, dd… şeklindedir.
C
Edebiyatımızda Bağdatlı Ruhi ve Ziya Paşa bu türün en ünlü şairlerindendir.
D
Her biri gazel şeklinde uyaklanmış 5-10 bentten meydana gelir.
Soru 12

Aşağıdaki eserlerden hangisi Abdülhak Hamit Tarhan’a ait değildir?

A
Sahra
B
Makber
C
Macera-yı Aşk
D
Demdeme
Soru 13

Ali Bey zengin bir ailenin çocuğu, 21-22 yaşında bir delikanlıydı. Ali Bey sık sık Çamlıca’ya gezintiye giderdi. Bu gezintilerin birinde Mahpeyker adında düşmüş bir kadınla tanışır ve ona bağlanır.

Bu parçada kısa özeti verilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cezmi
B
Araba Sevdası
C
İntibah
D
Sergüzeşt
Soru 14

I. Romantizm, sanatçıyı sıkan kuralcılığa bir tepki olarak doğmuştur.

II. Romantizmde akıl ve sağduyu önem kazanmıştır.

III. Romantizm akımının öncüsü Victor Hugo’dur.

Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

A
Y - Y - D
B
D - Y - Y
C
Y - D - D
D
D - Y - D
Soru 15

Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Küçük Şeyler – Samipaşazade Sezai
B
Zafername – Ziya Paşa
C
Zavallı Çocuk – İbrahim Şinasi
D
Takdir-i Elhan – Recaizade Mahmut Ekrem
Soru 16

• Eserde tutsaklık ve insan ticareti üzerinde durulmuştur.

• Romantizmden realizme geçişin izleri görülür.

• Romanın başkahramanı Dilber adlı esir kızdır.

Bu özellikler aşağıdaki eserlerden hangisine aittir?

A
Sergüzeşt’e
B
Araba Sevdası’na
C
Taaşşuk-ı Talat ile Fitnat’a
D
Cezmi’ye
Soru 17

Aşağıdakilerin hangisinde “Recaizade Mahmut Ekrem” ile ilgili bilgi yanlışı yapılmıştır?

A
Tiyatrolarında klasisizmin, romanlarında realizmin etkisi görülür.
B
Şiirlerinin tamamını hece ölçüsüyle kaleme aldı.
C
Şiirde doğa, aşk, ölüm gibi bireysel konuları işledi.
D
Batı yanlısı gençlerin Servet-i Fünun dergisi etrafında toplanmalarını sağladı.
Soru 18

I. İlk eleştiri kitabını yazdı.

II. Noktalama işaretlerini ilk defa kullandı.

III. İlk makaleyi kaleme aldı.

IV. Sahnelenen ilk tiyatroyu yazdı.

Numaralanmış özelliklerden hangileri “İbrahim Şinasi”ye ait değildir?

A
I ve II.
B
I ve IV.
C
II ve III.
D
III ve IV.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının genel özelliklerinden değildir?

A
Batı edebiyatından şiir çevirileri yapılmıştır.
B
Genel olarak aruz ölçüsü kullanılmıştır.
C
Şiirde konu bütünlüğü önemsenmiştir.
D
Konuşma dili, yazı dili hâline getirilmiştir.
Soru 20

Tanzimat edebiyatının başlamasını sağlayan özel gazete aşağıdakilerin hangisidir?

A
Takvim-i Vakayi
B
Ceride-yi Havadis
C
Tercüman-ı Ahval
D
Tasvir-i Efkâr
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Benzer testler:

Açık Lise Türk Edebiyatı 5 Testleri

Türk Edebiyatı Online Testleri Ana Sayfası

Açık Lise Türk Edebiyatı 5 Özet Konu Anlatımı

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 9 Mayıs 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın