Açık Lise Türk Edebiyatı 6 Online Test 5

Türk Edebiyatı Online Testleri Ana Sayfası

Açık Lise Türk Edebiyatı 6 Online Test 5

AÖL Online Testleri:
Türk Edebiyatı 6 Test: 5

Soru 1

Yeniyi savunan Recaizade M. Ekrem, Servet-i Fünun’u bir edebiyat dergisi hâline getirebilmek için Galatasaray Lisesinden öğrencisi olan - - - - derginin yazı  işleri müdürlüğüne getirir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Cenap Şahabettin’i
B
Hüseyin Cahit Yalçın’ı
C
Tevfik Fikret’i
D
Ahmet Hikmet Müftüoğlu’nu
Soru 2

Servetifünun neslinin en önemli sanatçılarındandır. “Avrupa Mektupları” adlı eserinde gezi hatıralarını toplamıştır. Şiirlerinde bireysel konuları tercih eden şairin tek şiir kitabı “Tamât”tır.

Bu parçada kısaca tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tevfik Fikret
B
Cenap Şahabettin
C
Süleyman Nazif
D
Ahmet Hikmet Müftüoğlu
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun edebiyatı için doğru değildir?

A
“Kulak için kafiye” anlayışı benimsenmiştir.
B
Ölçü olarak aruz kullanılmıştır.
C
Toplumsal temalara değinilmemiştir.
D
Divan edebiyatı nazım biçimleri kullanılmaya devam edilmiştir.
Soru 4

Servetifünun edebiyatında şiirlerde - - - - ve - - - -; hikâye ve romanlarda - - - - akımları etkili olmuştur.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
klasisizm – parnasizm – natüralizm
B
sembolizm – sürrealizm – romantizm
C
parnasizm – romantizm – klasisizm
D
sembolizm – parnasizm – realizm
Soru 5

I. Nazmı nesirden olabildiğince uzaklaştırdı.

II. Türkçeyi aruza ustalıkla uyguladı.

III. Batı edebiyatlarında görülen sone, terza rima gibi nazım şekillerini kullandı.

IV. Eserlerinde toplumsal konuları hiç işlemedi.

Tevfik Fikret’le ilgili yukarıda numaralanmış bilgilerden hangileri yanlıştır?

A
I. ve II.
B
I. ve IV.
C
II. ve III.
D
III. ve IV.
Soru 6

Aşağıdaki eserlerden hangisi mensur şiir türünde yazılmıştır?

A
Siyah İnciler
B
Haluk’un Defteri
C
Göl Saatleri
D
Tarih-i Kadim
Soru 7

- 19. yüzyılın ikinci yarısında romantizme tepki olarak doğmuştur.

- Eserlerde duygular, okuyucuda gerçeklik duygusu oluşturacak şekilde anlatılır.

- Bu akımın dünya edebiyatındaki başlıca temsilcileri Balzac, Stendhal, Dostoyevski, Çehov’dur.

Bu özellikler aşağıdaki edebî akımlardan hangisine aittir?

A
Realizm
B
Klasisizm
C
Sembolizm
D
Parnasizm
Soru 8

Aşağıdaki eserlerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgil’e ait değildir?

A
Aşk-ı Memnu
B
Mai ve Siyah
C
Ruh-ı Kemal
D
Kırk Yıl
Soru 9

Bu eserde yazar, olaylardan çok, kişilerin olaylara karşı tepkileri üzerinde durmuştur. Kişilerin olaylar karşısındaki ruhsal durumları ayrıntılarıyla işlenmiştir. Eserde; sonbahar, havanın durumu, Boğaziçi’nin doğal güzellikleri, aşk ve müzik gibi konular Suad, Süreyya ve Necip arasındaki ilişki ile ele alınır. Suad ile Necip’in arasındaki soyut aşk anlayışı somut bir yangınla bitirilir.

Bu parçada tanıtılan Servetifünun Dönemi romanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aşk-ı Memnu
B
Mai ve Siyah
C
Son Emel
D
Eylül
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi sanatçılarından biri değildir?

A
Mehmet Rauf
B
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C
Cenap Şahabettin
D
Hüseyin Cahit Yalçın
Soru 11

Servet-i Fünun dergisi 1901 yılında - - - - tarafından yapılan “Edebiyat ve Hukuk” adlı çevirinin yayımlanmasıyla kapatılmış ve Edebiyat-ı Cedide topluluğu dağılmıştır.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Tevfik Fikret
B
Cenap Şahabettin
C
Hüseyin Cahit Yalçın
D
Mehmet Rauf
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Fecriati topluluğunun edebiyatta gerçekleştirmek istediği amaçlardan biri değildir?

A
Genç yetenekleri bir araya getirmek ve toplumu aydınlatmak
B
Öz Türkçe anlayışını başlatarak dili sadeleştirmek
C
Üyelerin eserlerinden oluşan bir kütüphane kurmak
D
Toplantılar düzenleyip halkı edebiyat ve sanat konularında bilgilendirmek
Soru 13

- “Adalar, Kamer ve Zühre şairi” olarak şöhret kazandı.

- Tiyatro ile yakından ilgilenmiştir.

- Eserlerinden bazıları şunlardır: Sisler ve Hisler, Kırlar ve Denizler, Kösem Sultan…

Özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tahsin Nahid
B
Ahmet Haşim
C
Emin Bülend
D
Faik Ali
Soru 14

Fecriati topluluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Edebiyatımızda bildiri yayımlayan ilk topluluk olarak kabul edilir.
B
Edebiyatı araç değil amaç olarak gördüler.
C
Şiirde güzellik kavramını ön plana çıkardılar.
D
Sade, samimi, anlaşılır bir dille eserler verdiler.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi’nde Türkçülük akımının kültür ve edebiyat alanındaki yayın organlarından biri değildir?

A
Türk Derneği
B
Türk Yurdu
C
Varlık
D
Türk Ocağı
Soru 16

I. Türkçülük adı verilen akımı düzenleyip bir sisteme bağladı.

II. Aruz ölçüsünü savundu ve kullandı.

III. Halk masallarından, Türk mitolojisinden yararlandı.

IV. Ağır, sanatlı ve süslü bir dille yazma fikrini eserlerinde uyguladı.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde Ziya Gökalp’le ilgili yanlış bilgi verilmiştir?

A
I. ve II.
B
II. ve III.
C
II. ve IV.
D
III. ve IV.
Soru 17

“Toplum için sanat” anlayışını benimsedi. Bir şiirinde “Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim / İnan her ne demişsem görüp de söylemişim” diyen şair, şiir anlayışını ortaya koymuştur. Nazmı nesre yaklaştıran şair tüm şiirlerini yedi bölümden oluşan “Safahat” adlı kitapta toplamıştır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mehmet Akif Ersoy
B
Ali Canip Yöntem
C
Ziya Gökalp
D
Mehmet Emin Yurdakul
Soru 18

Güzel dil Türkçe bize,

Başka dil gece bize

İstanbul konuşması

En saf, en ince bize

Bu dörtlük ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Sade, anlaşılır bir dille yazılmıştır.
B
Didaktik şiirin özelliklerini taşımaktadır.
C
Millî Edebiyat Dönemi dil anlayışı dile getirilmiştir.
D
Edebî sanatlara, imge ve çağrışımlara sıkça yer verilmiştir.
Soru 19

- - - - edebiyat tarihi ve tarih araştırmacısıdır; Türk edebiyatını dönemlere ayıran, bilimsel yöntemlerle inceleyen ilk araştırmacıdır.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Ziya Gökalp
B
Fuat Köprülü
C
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D
Halide Edip Adıvar
Soru 20

Aşağıdaki eser – sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Handan – Refik Halit Karay
B
Çalıkuşu – Reşat Nuri Güntekin
C
Kiralık Konak – Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D
Falaka – Ömer Seyfettin
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dönTeste geçmeden önce AÖL T. Edebiyatı 6 (Servet-i Fünun Edebiyatı) konu özetine göz atmak için tıklayın!

AÖL T. Edebiyatı 6 (Milli Edebiyat) konu özetine göz atmak için tıklayın!

Açık Lise Türk Edebiyatı 6 Çıkmış Sınav Soruları ve Online Testleri

Türk Edebiyatı Online Testleri Ana Sayfası

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 19 Mart 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Açık Lise Türk Edebiyatı 6 Online Test 5 (1 Yorum)