AÖL Seçmeli Türk Edebiyatı 4 Online Test 2

Açık Öğretim Lisesi AÖL Seçmeli Türk Edebiyatı 4 Online Testi 2

Açık Lise Türk Edebiyatı Online Testleri

AÖL Seçmeli Türk Edebiyatı 4 Online Test 2

Soru 1

Doğu Türkçesi olarak bilinen Karahanlı Türkçesinin XV. yüzyıldan sonraki devamı niteliğinde olan dil aşağıdakilerden hangisidir?

    
A
Osmanlı Türkçesi
B
Türkiye Türkçesi
C
Çağatay Türkçesi
D
Azerbaycan Türkçesi
Soru 2
  1. Alegorik bir

  2. Siyasetname niteliği taşıyan bir

  3. Beyitler hâlinde yazılmış didaktik bir

Numaralanmış cümlelerle hakkında bilgi verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

     
A
Kutadgu Bilig
B
Divan-ı Hikmet
C
Atabetü’l Hakayık
D
Muhâkemetü’l Lügateyn
Soru 3

Kutadgu Bilig kahramanlarından her biri, bir kavramı temsil etmektedir.

Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

     
A
Ay Toldı – Mutluluk
B
Kün Togdı – Adalet
C
Ögdilmiş – Akıl, anlayış
D
Odgurmış – Cesaret
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Geçiş Dönemi’nin özellikleri arasında sayılamaz?

     
A
Hem dörtlük hem beyit kullanılmıştır.
B
Eserler genellikle didaktik nitelik taşır.
C
Eserlerde aşk, doğa ve kahramanlık konusu işlenmiştir.
D
Hece ölçüsünün yanında aruz ölçüsü de kullanılmıştır.
Soru 5

Halk şairleri eskiden toplumun önemli bir üyesi sayılırdı. Kopuz eşliğinde söyledikleri şiirler, halkın iyi ve kötü günlerinde çok etkiliydi. Bu şairlere Türk boylarında- - - - , - - - -, - - - - gibi adlar ve- rilirdi.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A
kam
B
baksı
C
şaman
D
mahlas
Soru 6

Aşağıdaki eser – sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

    
A
Kutadgu Bilig – Ali Şir Nevai
B
Divanü Lügati’t Türk – Kaşgarlı Mahmut
C
Atabetü’l Hakayık – Edip Ahmet Yükneki
D
Divan-ı Hikmet – Hoca Ahmet Yesevi
Soru 7

277 yılında Karamanoğlu Mehmet Bey’in, fermanında “Bugünden sonra divanda, dergâhta, bergâhta, mecliste,

meydanda Türkçeden başka bir dil kullanılmayacaktır.” demesinin asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?

    
A
Türkçeyi edebî bir dil hâlinegetirmek
B
Türkçeyi diğer dillerin etkisinden korumak
C
Türkçenin zengin bir dil olduğunu ortaya koymak
D
Türkçenin çok köklü bir dil olduğunu hatırlatmak
Soru 8

İlahilere çeşitli tekke ve dergâhlarda - - - -, - - - -, - - - - gibi adlar verilmiştir.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 
A
nefes
B
koşuk
C
tapuğ
D
âyin
Soru 9

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi eserlerinde tasavvuf konusunu ele almamıştır?

    
A
Ahmedi
B
Mevlâna
C
Yunus Emre
D
Hacı Bektaşi Veli
Soru 10

Yiğitler çağrışır yaman gün olur Allah Allah derler yüksek ün olur Çarha çarha döğüşicek hun olur Hasmın arar koçlar meydan içinde Bu dörtlüğün teması aşağıdakilerden hangisidir?

 
A
Aşk
B
Özlem
C
Ölüm
D
Kahramanlık
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikâyeleri üzerinde çalışmıştır?

    
A
Yahya Kemal Beyatlı
B
Orhan Veli Kanık
C
Ömer Seyfettin
D
Muharrem Ergin
Soru 12

Türkülerde her bendin sonunda tekrarlanan bölümlere - - - -; terkibibentlerde bentleri birbirine bağlayan beyte ise - - - - adı verilir. Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

    
A
kavuştak – vasıta
B
bağlama – hamse
C
vasıta – beytülgazel
D
matla – nakarat
Soru 13

Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

    
A
Garibnâme – Âşık Paşa
B
Leylâ ve Mecnûn – Fuzuli
C
Mantıku’t Tayr – Nâbi
D
Çarhnâme – Ahmet Fakih
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi anonim halk edebiyatı için söylenemez?

    
A
Nazım birimi dörtlüktür.
B
Sözlü olarak yaşayan bir edebiyattır.
C
Sade, anlaşılır bir dille oluşturulmuştur.
D
Ürünlerde aruz ölçüsü kullanılmıştır.
Soru 15

Divan edebiyatında çeşitli devir- lerde yaşayan şairlerin hayat ve eserlerini ele alan kitaplara - - - - adı

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
A
tezkire
B
mektup
C
rubai
D
methiye
Soru 16

XIX. yüzyılda yazıya geçirilmeye başlanan Karagöz’ün bütün oyunlarını “Karagöz” adlı eserinde derleyen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

     
A
Cevdet Kudret
B
Orhan Kemal
C
Peyami Safa
D
Edip Cansever
Soru 17

Aşağıdakilerin hangisinde dinî- tasavvufi Türk şiirinin nazım şekilleri bir arada verilmiştir?

     
A
ilahi – gazel – kaside – nutuk
B
devriye – şathiye – nutuk – ilahi
C
mesnevi – semai – ilahi – nefes
D
şarkı – ilahi – nutuk – varsağı
Soru 18

Çoğunlukla üçer ya da dörder dizeli bentler ve her bendin sonunda tekrarlanan dizelerden oluşur. 7, 8 veya 11’li hece ölçüsüyle söylenir. Ezgilerine, konularına ve bentlerdeki dize sayılarına göre gruplandırılır.

Bu parçada tanıtılan tür aşağıdakilerden hangisidir?

 
A
Şarkı
B
Türkü
C
Ninni
D
Destan
Soru 19

XVI. yüzyılda yaşayan sanatçı “sultan’üş şuara” (şairler sultanı) olarak anılmıştır. Söz ve anlam oyunlarına önem veren sanatçı aruz ölçüsünü ustaca kullanmıştır. Özellikle gazel türündeki şiirleriyle tanınan sanatçının bir de divanı vardır. Ayrıca Kanuni’nin ölümü üzerine yazdığı “Kanuni Mersiyesi” de oldukça ünlüdür. Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
A
Fuzuli
B
Nedim
C
Baki
D
Nef’i
Soru 20

Aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisi beyitlerden oluşmaktadır?

 
A
Tuyuğ
B
Rubai
C
Mesnevi
D
Murabba
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 3 Aralık 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın