Lisans Programlarının Puan Türleri

Lisans Programlarının Puan Türleri

lisans-programlari-puan-turleri-osym-osysAşağıdaki tabloda 4+ yıllık Lisans Bölümlerinin puan türünü görebilirsiniz. Üniversite adayları için lisans programlarının puan türlerini alfabetik olarak sıraladık. Puan türünü merak ettiğiniz bölüme alfabetik sıraya göre bakabilirsiniz. Puan türlerine göre bölümleri incelemek için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz. Ayrıca 2015 YGS-LYS’ye hazırlanan adaylar için aşağıdaki bağlantılardan YGS puan türleri ve katsayılarını, YGS puanıyla girilebilecek bölümleri, MF, TM, TS ve Dil Puanıyla girilebicek bölümleri de görebilirsiniz.

Puan Türlerine Göre Bölümler:

ÖSYS YGS 1-2-3-4-5-6 puanlı lisans bölümleri

ÖSYS MF 1-2-3-4 puanlı lisans bölümleri

ÖSYS TM 1-2-3 puanlı lisans bölümleri

ÖSYS TS 1-2 puanlı lisans bölümleri

ÖSYS DİL 1-2-3 puanlı lisans bölümleri

ÖSYS: YGS Puan Türleri ve Katsayıları

ÖSYS: YGS Puanlarıyla Girilebilecek Bölümler

YGS – LYS Lisans Bölümlerinin Puan Türleri

YGS – LYS (Matematik – Fen) MF – 1, – 2, – 3, -4 puanlı lisans programları

YGS – LYS (Türkçe – Matematik) TM – 1, – 2, – 3 puanlı lisans programları

YGS – LYS (Türkçe – Sosyal) TS – 1, – 2 puanlı lisans programları

YGS – LYS (Yabancı Dil) DİL – 1, – 2, – 3 puanlı lisans programları

YGS – LYS Ön Lisans (Meslek Yüksek Okullarının) Programlarının puan türleri

LYS puan türleri, Testler, Soru sayıları, Sınav tarihleri

2014-2015 YGS katsayıları ile kısa yoldan puan hesaplama için tıklayınız.

Lisans Programlarının Öğretim Süreleri ve Puan Türleri (ALFABETİK TABLO)

Lisans Programlarının Öğretim Süreleri ve Puan Türleri (ALFABETİK TABLO)

Program Adu0131Su00fcrePuan Tu00fcru00fc
Acil Yardu0131m ve Afet Yu00f6netimi4YGS-2
Aile ve Tu00fcketici Bilimleri4TM-2
Aktu00fcerya (Yu00fcksekokul)4YGS-1
Aktu00fcerya Bilimleri4MF-1
Alman Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-1
Almanca u00d6u011fretmenliu011fi4Du0130L-1
Amerikan Ku00fcltu00fcru00fc ve Edebiyatu01314Du0130L-1
Antropoloji4TM-3
Arap Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-3
Arapu00e7a u00d6u011fretmenliu011fi4Du0130L-3
Arkeoloji4TM-3
Arkeoloji ve Sanat Tarihi4TS-1
Arnavutu00e7a4Du0130L-2
Astronomi ve Uzay Bilimleri4MF-1
Avrupa Birliu011fi u0130liu015fkileri4TM-2
Azerbaycan Tu00fcrku00e7esi ve Edebiyatu01314TS-2
Bahu00e7e Bitkileri4MF-2
Balu0131ku00e7u0131lu0131k Teknolojisi Mu00fchendisliu011fi4MF-4
Bankacu0131lu0131k (Faku00fclte)4TM-1
Bankacu0131lu0131k (Yu00fcksekokul)4YGS-6
Bankacu0131lu0131k ve Finans (Faku00fclte)4TM-1
Bankacu0131lu0131k ve Finans (Yu00fcksekokul)4YGS-6
Bankacu0131lu0131k ve Finansman4TM-1
Bankacu0131lu0131k ve Sigortacu0131lu0131k (Faku00fclte)4TM-1
Bankacu0131lu0131k ve Sigortacu0131lu0131k (Yu00fcksekokul)4YGS-6
Basu0131n ve Yayu0131n4TS-1
Beslenme ve Diyetetik (Faku00fclte)4MF-3
Beslenme ve Diyetetik (Yu00fcksekokul)4YGS-2
Bilgi Teknolojileri (Yu00fcksekokul)4YGS-1
Bilgi ve Belge Yu00f6netimi4TM-1
Bilgisayar Bilimleri4MF-1
Bilgisayar Mu00fchendisliu011fi4MF-4
Bilgisayar Teknolojisi ve Biliu015fim Sistemleri (YO)4YGS-1
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri4MF-4
Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi4YGS-1
Bilgisayar-Enformatik4MF-4
Biliu015fim Sistemleri Mu00fchendisliu011fi4MF-4
Biliu015fim Sistemleri ve Teknolojileri4MF-4
Bitki Koruma4MF-2
Biyokimya4MF-3
Biyoloji4MF-2
Biyoloji u00d6u011fretmenliu011fi5MF-2
Biyomedikal Mu00fchendisliu011fi4MF-4
Biyomu00fchendislik4MF-4
Biyosistem Mu00fchendisliu011fi4MF-4
Bou015fnaku00e7a4Du0130L-2
Bulgar Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-2
Cevher Hazu0131rlama Mu00fchendisliu011fi4MF-4
Cou011frafya4TS-1
Cou011frafya u00d6u011fretmenliu011fi5TS-1
u00c7au011fdau015f Tu00fcrk Lehu00e7eleri ve Edebiyatlaru01314TS-2
u00c7au011fdau015f Yunan Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-2
u00c7alu0131u015fma Ekonomisi ve Endu00fcstri u0130liu015fkileri4TM-1
u00c7alu0131u015fma Ekonomisi ve Endu00fcstri u0130liu015fkileri (Au00e7u0131ku00f6u011fretim)4YGS*
u00c7eviribilim (Batu0131 Dilleri)4Du0130L-2
u00c7eviribilim (Alm., Fra., u0130ng.)4Du0130L-1
u00c7eviribilim (Dou011fu Dilleri)4Du0130L-3
u00c7evre Bilimleri ve Yu00f6netimi4MF-4
u00c7evre Mu00fchendisliu011fi4MF-4
u00c7in Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-3
u00c7ocuk Geliu015fimi (Faku00fclte)4TM-3
u00c7ocuk Geliu015fimi (Yu00fcksekokul)4YGS-5
Deniz u0130u015fletmeciliu011fi ve Yu00f6netimi4TM-1
Deniz Ulau015ftu0131rma u0130u015fletme Mu00fchendisliu011fi (Faku00fclte)4MF-4
Deniz Ulau015ftu0131rma u0130u015fletme Mu00fchendisliu011fi (Yu00fcksekokul)4YGS-1
Denizcilik u0130u015fletmeleri Yu00f6netimi (Yu00fcksekokul)4YGS-6
Deri Mu00fchendisliu011fi4MF-4
Dil Au011fu0131rlu0131klu0131 Programlar4Du0130L-1
Dilbilim (Alm., Fra., u0130ng.)4Du0130L-1
Dilbilim (Batu0131 Dilleri)4Du0130L-2
Dilbilim (Dou011fu Dilleri)4Du0130L-3
Din Ku00fcltu00fcru00fc ve Ahlak Bilgisi u00d6u011fretmenliu011fi4YGS-4
Diu015f Hekimliu011fi5MF-3
Du00fcnya Dinleri4TS-1
Ebelik (Faku00fclte)4MF-3
Ebelik (Yu00fcksekokul)4YGS-2
Eczacu0131lu0131k5MF-3
Edebiyat Programlaru01314TM-3
Ekonometri4TM-1
Ekonomi4TM-1
Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi4TM-3
Ekonomi ve Finans4TM-1
Ekonomi-Yu00f6netim Bilimleri Programlaru01314TM-1
Elektrik Mu00fchendisliu011fi4MF-4
Elektrik-Elektronik Mu00fchendisliu011fi4MF-4
Elektronik Mu00fchendisliu011fi4MF-4
Elektronik ve Haberleu015fme Mu00fchendisliu011fi4MF-4
Endu00fcstri Mu00fchendisliu011fi4MF-4
Endu00fcstri Sistemleri Mu00fchendisliu011fi4MF-4
Endu00fcstri u00dcru00fcnleri Tasaru0131mu01314MF-4
Endu00fcstriyel Tasaru0131m4MF-4
Enerji Sistemleri Mu00fchendisliu011fi4MF-4
Enformasyon Teknolojileri4MF-4
Eski Yunan Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-2
Eu015fit Au011fu0131rlu0131klu0131 Programlar (Faku00fclte)4TM-2
Eu015fit Au011fu0131rlu0131klu0131 Programlar (Yu00fcksekokul)4YGS-5
Fars Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-3
Felsefe4TM-3
Felsefe (Au00e7u0131ku00f6u011fretim)4YGS*
Felsefe Grubu u00d6u011fretmenliu011fi5TM-3
Fen Bilgisi u00d6u011fretmenliu011fi4MF-2
Fen Programlaru01314MF-2
Finans Matematiu011fi4MF-1
Fizik4MF-2
Fizik Mu00fchendisliu011fi4MF-4
Fizik u00d6u011fretmenliu011fi5MF-2
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Faku00fclte)4MF-3
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yu00fcksekokul)4YGS-2
Fransu0131z Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-1
Fransu0131zca u00d6u011fretmenliu011fi4Du0130L-1
Gastronomi (Yu00fcksekokul)4YGS-4
Gayrimenkul ve Varlu0131k Deu011ferleme (Yu00fcksekokul)4YGS-6
Gazetecilik4TS-1
Gemi u0130nu015faatu0131 ve Gemi Makineleri Mu00fchendisliu011fi4MF-4
Gemi Makineleri (Yu00fcksekokul)4YGS-1
Gemi Makineleri u0130u015fletme Mu00fchendisliu011fi4MF-4
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mu00fchendisliu011fi4MF-4
Genetik ve Biyomu00fchendislik4MF-3
Geomatik Mu00fchendisliu011fi4MF-4
Gerontoloji4MF-3
Gu0131da Mu00fchendisliu011fi4MF-4
Gu00f6rme Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi4YGS-4
Gu00f6rsel u0130letiu015fim Tasaru0131mu01314TS-1
Gu00fcmru00fck u0130u015fletme (Yu00fcksekokul)4YGS-6
Gu00fcrcu00fc Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-3
Gu00fcverte (Faku00fclte)4MF-4
Gu00fcverte (Yu00fcksekokul)4YGS-1
Halkbilim4TS-1
Halkla u0130liu015fkiler4TS-1
Halkla u0130liu015fkiler ve Reklamcu0131lu0131k4TS-1
Halkla u0130liu015fkiler ve Tanu0131tu0131m4TS-1
Harita Mu00fchendisliu011fi4MF-4
Havacu0131lu0131k Elektrik ve Elektroniu011fi (Yu00fcksekokul)4YGS-1
Havacu0131lu0131k ve Uzay Mu00fchendisliu011fi4MF-4
Hemu015firelik (Faku00fclte)4MF-3
Hemu015firelik (Yu00fcksekokul)4YGS-2
Hemu015firelik ve Sau011flu0131k Hizmetleri4MF-3
Hu0131rvat Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-2
Hidrojeoloji Mu00fchendisliu011fi4MF-4
Hindoloji4Du0130L-3
Hititoloji4TS-2
Hukuk (Puan tu00fcru00fc deu011fiu015fti: TM 3 oldu)4TM-2
Hungaroloji4Du0130L-3
u0130u00e7 Mimarlu0131k4MF-4
u0130u00e7 Mimarlu0131k ve u00c7evre Tasaru0131mu01314TM-1
u0130ktisadi Programlar4TM-1
u0130ktisat4TM-1
u0130ktisat (Au00e7u0131ku00f6u011fretim)4YGS*
u0130lahiyat4YGS-4
u0130letiu015fim4TS-1
u0130letiu015fim Bilimleri4TS-1
u0130letiu015fim Sanatlaru01314TS-1
u0130letiu015fim Tasaru0131mu01314TS-1
u0130lku00f6u011fretim Matematik u00d6u011fretmenliu011fi4MF-1
u0130malat Mu00fchendisliu011fi4MF-4
u0130ngiliz Dil Bilimi4Du0130L-1
u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-1
u0130ngiliz Dili ve Karu015fu0131lau015ftu0131rmalu0131 Edebiyat4Du0130L-1
u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi4Du0130L-1
u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (Au00e7u0131ku00f6u011fretim)4Du0130L-1
u0130nsan Kaynaklaru0131 Yu00f6netimi (Faku00fclte)4TM-1
u0130nsan Kaynaklaru0131 Yu00f6netimi (Yu00fcksekokul)4YGS-6
u0130nu015faat Mu00fchendisliu011fi4MF-4
u0130spanyol Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-2
u0130statistik4MF-1
u0130statistik ve Bilgisayar Bilimleri4MF-1
u0130u015fitme Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi4YGS-4
u0130u015fletme4TM-1
u0130u015fletme (Au00e7u0131ku00f6u011fretim)4YGS*
u0130u015fletme Bilgi Yu00f6netimi (Yu00fcksekokul)4YGS-6
u0130u015fletme Enformatiu011fi4TM-1
u0130u015fletme Mu00fchendisliu011fi4MF-4
u0130u015fletme-Ekonomi4TM-1
u0130talyan Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-2
Japon Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-3
Japonca u00d6u011fretmenliu011fi4Du0130L-3
Jeodezi ve Fotogrametri Mu00fchendisliu011fi4MF-4
Jeofizik Mu00fchendisliu011fi4MF-4
Jeoloji Mu00fchendisliu011fi4MF-4
Kamu Yu00f6netimi4TM-2
Kamu Yu00f6netimi (Au00e7u0131ku00f6u011fretim)4YGS*
Karu015fu0131lau015ftu0131rmalu0131 Edebiyat (Alm., Fra., u0130ng.)4Du0130L-1
Karu015fu0131lau015ftu0131rmalu0131 Edebiyat (Batu0131 Dilleri)4Du0130L-2
Karu015fu0131lau015ftu0131rmalu0131 Edebiyat (Dou011fu Dilleri)4Du0130L-3
Kentsel Tasaru0131m ve Peyzaj Mimarisi4MF-4
Kentsel Tasaru0131m ve Peyzaj Mimarlu0131u011fu01314MF-4
Kimya4MF-2
Kimya Mu00fchendisliu011fi4MF-4
Kimya u00d6u011fretmenliu011fi5YGS-2
Kimya ve Proses Mu00fchendisliu011fi4MF-4
Kimya-Biyoloji Mu00fchendisliu011fi4MF-4
Klasik Arkeoloji4TM-3
Konaklama u0130u015fletmeciliu011fi (Au00e7u0131ku00f6u011fretim)4YGS*
Konaklama u0130u015fletmeciliu011fi (Yu00fcksekokul)4YGS-6
Konaklama ve Turizm u0130u015fletmeciliu011fi (Yu00fcksekokul)4YGS-6
Kontrol Mu00fchendisliu011fi4MF-4
Kore Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-3
Ku00fcltu00fcr Bitkileri u00dcretimi ve Pazarlamasu01314MF-2
Ku00fcltu00fcr Varlu0131klaru0131nu0131 Koruma ve Onaru0131m4TM-1
Ku00fcltu00fcr Yu00f6netimi4TS-1
Ku00fcresel ve Uluslararasu0131 u0130liu015fkiler4TM-2
Latin Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-2
Leh Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-2
Lojistik Yu00f6netimi4TM-1
Maden Mu00fchendisliu011fi4MF-4
Makine (Yu00fcksekokul)4YGS-1
Makine Mu00fchendisliu011fi4MF-4
Makine ve u0130malat Mu00fchendisliu011fi4MF-4
Maliye4TM-1
Maliye (Au00e7u0131ku00f6u011fretim)4YGS*
Malzeme Bilimi ve Mu00fchendisliu011fi4MF-4
Malzeme Mu00fchendisliu011fi4MF-4
Matematik4MF-1
Matematik Mu00fchendisliu011fi4MF-1
Matematik u00d6u011fretmenliu011fi5MF-1
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri4MF-1
Matematik-Bilgisayar4MF-1
Medya ve u0130letiu015fim4TS-1
Medya ve u0130letiu015fim Sistemleri4TS-1
Mekatronik Mu00fchendisliu011fi4MF-4
Metalurji ve Malzeme Mu00fchendisliu011fi4MF-4
Meteoroloji Mu00fchendisliu011fi4MF-4
Mimarlu0131k4MF-4
Moda Tasaru0131mu0131 (Yu00fcksekokul)4YGS-5
Moleku00fcler Biyoloji ve Genetik4MF-3
Muhasebe (Faku00fclte)4TM-1
Muhasebe (Yu00fcksekokul)4YGS-6
Muhasebe Bilgi Sistemleri (Yu00fcksekokul)4YGS-6
Muhasebe ve Denetim4TM-1
Muhasebe ve Finans Yu00f6netimi4TM-1
Muhasebe ve Finansal Yu00f6netim (Faku00fclte)4TM-1
Muhasebe ve Finansal Yu00f6netim (Yu00fcksekokul)4YGS-6
Mu00fchendislik Programlaru01314MF-4
Mu00fchendislik ve Dou011fa Bilimleri Programlaru01314MF-4
Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (Alm., Fra., u0130ng.)4Du0130L-1
Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (Batu0131 Dilleri)4Du0130L-2
Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (Dou011fu Dilleri)4Du0130L-3
Nu00fckleer Enerji Mu00fchendisliu011fi4MF-4
Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi4YGS-5
Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi (Au00e7u0131ku00f6u011fretim)4YGS*
Orman Endu00fcstrisi Mu00fchendisliu011fi4MF-4
Orman Mu00fchendisliu011fi4MF-4
Otel Yu00f6neticiliu011fi (Yu00fcksekokul)4YGS-6
Otomotiv Mu00fchendisliu011fi4MF-4
u00d6zel Eu011fitim u00d6u011fretmenliu011fi4YGS-4
Pazarlama (Faku00fclte)4TM-1
Pazarlama (Yu00fcksekokul)4YGS-6
Petrol ve Dou011falgaz Mu00fchendisliu011fi4MF-4
Peyzaj Mimarlu0131u011fu01314MF-4
Polimer Mu00fchendisliu011fi4MF-4
Prehistorya4TM-3
Protohistorya ve u00d6n Asya Arkeolojisi4TM-3
Psikoloji4TM-3
Radyo ve Televizyon4TS-1
Radyo, Sinema ve Televizyon4TS-1
Rehberlik ve Psikolojik Danu0131u015fmanlu0131k4TM-3
Reklam Tasaru0131mu0131 ve u0130letiu015fimi4TS-1
Reklamcu0131lu0131k4TS-1
Reklamcu0131lu0131k ve Halkla u0130liu015fkiler4TS-1
Rekreasyon4YGS-5
Rus Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-3
Sau011flu0131k u0130daresi4TM-1
Sau011flu0131k Kurumlaru0131 u0130u015fletmeciliu011fi4TM-1
Sau011flu0131k Kurumlaru0131 Yu00f6neticiliu011fi (Faku00fclte)4TM-1
Sau011flu0131k Kurumlaru0131 Yu00f6neticiliu011fi (Yu00fcksekokul)4YGS-6
Sau011flu0131k Yu00f6netimi (Faku00fclte)4TM-1
Sau011flu0131k Yu00f6netimi (Yu00fcksekokul)4YGS-6
Sanat Tarihi4TS-2
Sanat ve Sosyal Bilimler Programlaru01314TM-3
Sanat Yu00f6netimi4TS-2
Sayu0131sal Programlar (Fen-Edebiyat Fak.)4MF-1
Sayu0131sal Programlar (Mu00fch.-Mimarlu0131k Fak.)4MF-4
Sayu0131sal Programlar (Yu00fcksekokul)4YGS-1
Seramik Mu00fchendisliu011fi4MF-4
Sermaye Piyasasu0131 (Yu00fcksekokul)4YGS-6
Sermaye Piyasasu0131 Denetim Derecelendirme (YO)4YGS-6
Seyahat u0130u015fletmeciliu011fi (Yu00fcksekokul)4YGS-6
Seyahat u0130u015fletmeciliu011fi ve Turizm Rehberliu011fi (YO)4YGS-5
Su0131nu0131f u00d6u011fretmenliu011fi4TM-2
Sigortacu0131lu0131k (Yu00fcksekokul)4YGS-6
Sigortacu0131lu0131k ve Risk Yu00f6netimi (Faku00fclte)4TM-1
Sigortacu0131lu0131k ve Risk Yu00f6netimi (Yu00fcksekokul)4YGS-6
Sinema ve Televizyon4TS-1
Sinoloji4Du0130L-3
Sistem Mu00fchendisliu011fi4MF-4
Sivil Hava Ulau015ftu0131rma u0130u015fletmeciliu011fi (Yu00fcksekokul)4YGS-6
Siyaset Bilimi4TM-2
Siyaset Bilimi ve Kamu Yu00f6netimi4TM-2
Siyaset Bilimi ve Uluslararasu0131 u0130liu015fkiler4TM-2
Sosyal Bilgiler u00d6u011fretmenliu011fi4TS-1
Sosyal Hizmet (Faku00fclte)4TM-3
Sosyal Hizmet (Yu00fcksekokul)4YGS-5
Sosyal Programlar4TM-3
Sosyoloji4TM-3
Sosyoloji (Au00e7u0131ku00f6u011fretim)4YGS*
Su00f6zel Programlar (Yu00fcksekokul)4YGS-4
Spor Yu00f6neticiliu011fi4YGS-5
Su u00dcru00fcnleri Mu00fchendisliu011fi (Faku00fclte)4MF-4
Su u00dcru00fcnleri Mu00fchendisliu011fi (Yu00fcksekokul)4YGS-1
Su00fcmeroloji4TS-2
Su00fct Teknolojisi4MF-2
u015eehir ve Bu00f6lge Planlama4MF-4
Taru0131m Ekonomisi4TM-1
Taru0131m u0130u015fletmeciliu011fi4MF-2
Taru0131m Makineleri4MF-4
Taru0131msal Biyoteknoloji4MF-3
Taru0131msal Yapu0131lar ve Sulama4MF-4
Tarih4TS-2
Tarih u00d6u011fretmenliu011fi5TS-2
Tarla Bitkileri4MF-3
Tekstil Geliu015ftirme ve Pazarlama4TM-1
Tekstil Mu00fchendisliu011fi4MF-4
Televizyon Haberciliu011fi ve Programcu0131lu0131u011fu01314TS-1
Tu0131p6MF-3
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme4MF-2
Turist Rehberliu011fi (Batu0131 Dilleri)4Du0130L-2
Turist Rehberliu011fi (Dou011fu Dilleri)4Du0130L-3
Turist Rehberliu011fi (Alm., Fra., u0130ng.)4Du0130L-1
Turizm Animasyonu (Yu00fcksekokul)4YGS-4
Turizm u0130u015fletmeciliu011fi (Faku00fclte)4TM-1
Turizm u0130u015fletmeciliu011fi (Yu00fcksekokul)4YGS-6
Turizm u0130u015fletmeciliu011fi ve Otelcilik (Faku00fclte)4TM-1
Turizm u0130u015fletmeciliu011fi ve Otelcilik (Yu00fcksekokul)4YGS-6
Turizm ve Otel u0130u015fletmeciliu011fi (Faku00fclte)4TM-1
Turizm ve Otel u0130u015fletmeciliu011fi (Yu00fcksekokul)4YGS-6
Turizm ve Otelcilik (Faku00fclte)4TM-1
Turizm ve Otelcilik (Yu00fcksekokul)4YGS-6
Tu00fcrk Dili ve Edebiyatu01314TS-2
Tu00fcrk Dili ve Edebiyatu0131 (Au00e7u0131ku00f6u011fretim)4YGS*
Tu00fcrk Dili ve Edebiyatu0131 u00d6u011fretmenliu011fi5TS-2
Tu00fcrk Halkbilimi4TS-1
Tu00fcrku00e7e u00d6u011fretmenliu011fi4TS-2
Tu00fctu00fcn Eksperliu011fi (Yu00fcksekokul)4YGS-2
Uu00e7ak Elektrik-Elektronik (Yu00fcksekokul)4YGS-1
Uu00e7ak Gu00f6vde u2013 Motor (Yu00fcksekokul)4YGS-1
Uu00e7ak Gu00f6vde u2013 Motor Baku0131m (Yu00fcksekokul)4YGS-1
Uu00e7ak Mu00fchendisliu011fi4MF-4
Ulau015ftu0131rma ve Lojistik (Yu00fcksekokul)4YGS-6
Uluslararasu0131 Finans (Faku00fclte)4TM-1
Uluslararasu0131 Finans (Yu00fcksekokul)4YGS-6
Uluslararasu0131 u0130liu015fkiler4TM-2
Uluslararasu0131 u0130liu015fkiler (Au00e7u0131ku00f6u011fretim)4YGS*
Uluslararasu0131 u0130liu015fkiler ve Avrupa Birliu011fi4TM-2
Uluslararasu0131 u0130u015fletme4TM-1
Uluslararasu0131 u0130u015fletme Yu00f6netimi4TM-1
Uluslararasu0131 u0130u015fletmecilik4TM-1
Uluslararasu0131 u0130u015fletmecilik ve Ticaret4TM-1
Uluslararasu0131 Lojistik ve Tau015fu0131macu0131lu0131k (Faku00fclte)4TM-1
Uluslararasu0131 Lojistik ve Tau015fu0131macu0131lu0131k (Yu00fcksekokul)4YGS-6
Uluslararasu0131 Lojistik Yu00f6netimi4TM-1
Uluslararasu0131 Ticaret (Faku00fclte)4TM-1
Uluslararasu0131 Ticaret (Yu00fcksekokul)4YGS-6
Uluslararasu0131 Ticaret ve Finansman4TM-1
Uluslararasu0131 Ticaret ve u0130u015fletmecilik (Faku00fclte)4TM-1
Uluslararasu0131 Ticaret ve u0130u015fletmecilik (Yu00fcksekokul)4YGS-6
Uluslararasu0131 Ticaret ve Lojistik (Faku00fclte)4TM-1
Uluslararasu0131 Ticaret ve Lojistik (Yu00fcksekokul)4YGS-6
Uluslararasu0131 Ticaret ve Lojistik Yu00f6netimi4TM-1
Uluslararasu0131, u0130ktisat, u0130u015fletme Programlaru01314TM-1
Urdu Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-3
Uygulamalu0131 Matematik4MF-1
Uygulamalu0131 Matematik ve Bilgisayar4MF-1
Uzay Mu00fchendisliu011fi4MF-4
u00dcretim Mu00fchendisliu011fi4MF-4
u00dcstu00fcn Zekalu0131lar u00d6u011fretmenliu011fi4YGS-6
Veteriner5MF-3
Yaygu0131n Din u00d6u011fretimi ve Uygulamalaru01314YGS-4
Yazu0131lu0131m Mu00fchendisliu011fi4MF-4
Yeni Medya4TS-1
Yiyecek u0130u00e7ecek u0130u015fletmeciliu011fi (Yu00fcksekokul)4YGS-6
Yu00f6netim Biliu015fim Sistemleri (Faku00fclte)4TM-1
Yu00f6netim Biliu015fim Sistemleri (Yu00fcksekokul)4YGS-6
Yunan Dili ve Edebiyatu01314Du0130L-2
Yunanca4Du0130L-2
Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi4YGS-4
Zootekni4MF-2
Lisans Programlarının Öğretim Süreleri ve Puan Türleri (ALFABETİK TABLO)

Bu tabloda diğer ülkelerdeki üniversitelerde bulunan programlar yer almamıştır.

Bazı programların yanında yer alan (Fakülte) veya (Yüksekokul/YO) yazısı o programın puan türündeki farklılığı belirtmek içindir.

(YGS*) – Bu programa yerleştirme yapılırken en büyük YGS puanı kullanılacaktır.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler: , , ,
Eklenme Tarihi: 14 Haziran 2015

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Lisans Programlarının Puan Türleri (1 Yorum)

  1. Hangi bölümün puan türü nedir? Tıp fakültesi mf kaç ile öğrenci alır? Hukuk fakültesi tm kaç ile tercih edilir? Ygs kaç ile rekreasyon bölümüne girilir? V.s. bölümler ve puan türleri burada. Hem de ara kutucuğuna bölüm adını girmenizle hemen karşınızda. Dinamik ve pratik; http://www.krkariyerrehberlik.com farkıyla.