Aktüerya Bölümü Taban Puanları

yorumsuz
459

Aktüerya Taban Puanları 2015-2016

Aktüerya Bölümü Taban Puanları 2015-2016 ile birlikte aşağıda Aktüerya bölümü ve aktüer kimdir, ne iş yapar, çalışma alanları nelerdir sorularına da cevap verdik.

Önce Aktüerya Bölümü Taban Puanları 2015-2016

Puan türlerine göre MF 1 ve YGS 1 puanlı bölümler ve özdeş içerikli bölüm olarak Aktüerye Bilimleri taban puanları da aşağıdaki tabloda yer alıyor.

Ö. Yılı-Ün. Türü Üniversite Adı-Yeri Bölüm ve Özellikleri Yerleşen P. Türü Taban Puan
Lisans Devlet Marmara Üniversitesi – İstanbul Aktüerya (KKTC Uyruklu) 1 YGS-1 310,66827
Lisans Devlet Marmara Üniversitesi – İstanbul Aktüerya 62 YGS-1 290,33267
Lisans Devlet Kırıkkale Üniversitesi – Kırıkkale Aktüerya 41 MF-1 207,53070
Lisans Devlet Hacettepe Üniversitesi – Ankara Aktüerya Bilimleri 72 MF-1 276,32161
Lisans Devlet Hacettepe Üniversitesi – Ankara Aktüerya Bilimleri (KKTC Uyruklu) 2 MF-1 241,24270

Aktüer kimdir, aktüerya mezunları ne iş yapar, çalışma alanları ve iş olanakları nelerdir? Aktüerya nedir?

Her insan ve kurum farklı riskler ile karşılaşabilir. Aktüerler, riski ölçümü ve risk yönetiminde uzman olduklarından, toplumun fiziksel ve ekonomik koşullarının iyileştirilmesine önemli derecede katkı sağlarlar. Aktüerlerin geliştirdiği risk programları dikkate alınmadığında, ekonomik anlamda istenilmeyen sonuçlar ile karşılaşılması olasıdır.

Aktüerya eğitiminin amacı aktüerya, istatistik, matematik, sigortacılık, bilgisayar uygulamaları, ekonomi, finans gibi bilgilerle donatılmış; sosyoloji, felsefe, psikoloji gibi sosyal bilim dersleriyle desteklenmiş; bu bilgileri ilgili olduğu her alanda kullanılabilecek çağdaş, yaratıcı ve sorunları rasyonel olarak çözebilecek aktüer adayları yetiştirmektir.
Dört yıllık Aktüerya Bilimleri Lisans Programında önce matematik, istatistik, bilgisayar ve ekonomi ağırlıklı temel dersler, daha sonra finansal matematik, aktüerya matematiği, risk kuramı, hayat ve hayat dışı sigortalar matematiği, emeklilik matematiği, hasar modelleri, aktüeryal yazılımlar, aktüerya uygulamaları gibi uzmanlık dersleri verilmektedir. Aktüerya eğitiminde başarılı olan öğrenciler gerekli kredileri tamamlayarak istatistik, işletme ya da iktisat gibi çeşitli alanlarda yan dal sertifikası da alabilirler.
Aktüer olmak isteyen adayların matematik, istatistik, finans bilgisi güçlü, bilgisayar programlarından da yararlanarak sayısal analizler yapmaktan hoşlanan, girişimci, araştırmacı, yeniliklere açık, ekonomi ve finans ile yakından ilgili kişiler olmaları gerekir.
Aktüerler, ekonominin tüm sektörlerinde çalışabilmekle beraber daha çok sigorta, brokerlık, eksperlik, danışmanlık şirketleri, ticari bankalar, yatırım bankaları, yatırım şirketleri gibi finansal hizmet sektörü ile Sosyal Güvenlik Kurumu, Hazine Müsteşarlığı gibi kamu kurumlarında da çalışabilmektedirler. Aktüerlerin ağırlıklı olarak sigorta sektöründe çalışmasının nedeni, toplumda risk yönetimine en çok ihtiyaç duyulan sektör olmasıdır. Finansal olarak kaybetme riski, belli bir prim karşılığında sigorta şirketine devredilir. Aktüerler, sigorta sektöründe sigorta ürünleri oluşturarak bu ürünlere ilişkin primlerin ve rezervlerin belirlenmesini ve bu primler karşılığında sigortalılara ödenecek hasar ödemelerinin yapılabilmesini sağlamak için şirketin aktüeryal dengesinin oluşturulmasında anahtar rol oynarlar.
Mezunlar, ulusal ya da uluslararası aktüerlik sınavlarına girerek Aktüerler Yönetmeliği’nin öngördüğü koşulları yerine getirdikleri takdirde, imza yetkisine sahip Aktüer unvanını da alabilirler. Aktüerlerin iş alanları; matematik, istatistik, ekonomi, bilgisayar yazılımları, finans, mevzuat, muhasebe ve sigortacılık konularında değişen dünya koşullarına uygun olarak kendilerini geliştirdikleri takdirde oldukça geniştir. Aktüerlik mesleği, ABD ve Avrupa’da ücret, prestij ve iş tatmini açısından en iyi on meslek sıralamasında ilk beşin içerisinde yer almaktadır.
Aktüerliğin toplum tarafından yeni tanınan bir meslek olması nedeniyle Aktüerya eğitimi almanın, bir takım zorlukları olduğu gibi, aktüer sayısının azlığı, sektörün aktüerlere olan ihtiyacı ve dünyada aktüerliğin aranan meslek grupları içerisinde yer alması gibi avantajları da bulunmaktadır.
Aktüer olmak isteyen adayların matematik bilgisi güçlü, bilgisayardan yararlanarak sayısal analizler yapmaktan hoşlanan, girişimci, araştırmacı, yeniliklere açık, ekonomi ve bankacılıkla yakından ilgili kişiler olmaları gerekir. Devamı için tıklayın!

Aktüerlik

Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Lisans Programı’ndan 2006 yılında üç öğrenci, 2007-2010 yılları arasında ise 136 öğrenci mezun olmuştur. 2010-2011 Öğretim Yılı’nda Lisans Programı’na kayıtlı öğrenci sayısı ise 282’dir.
Dört yıllık lisans programının ilk iki yılında dersler matematik ve istatistik ağırlıklı olup aktüerya bilimleri alanına ilişkin temel bilgiler verilmektedir. Son iki yılda ise Finansal Matematik, Hayat ve Hayat Dışı Sigortalar Matematiği, Emeklilik Matematiği, Aktüeryal Yazılımlar, Risk Kuramı, Hasar Modelleri, Risk Yönetimi, Stokastik Süreçler, Regresyon ve Zaman Serileri alanlarında teknik bilgiler içeren uzmanlık dersleri verilmektedir. Programda bu derslerin yanında ekonomi, işletme, hukuk, bilgisayar ve finans ile ilgili dersler de yer almaktadır. Bölüm öğrencilerinin lisans programından mezun olabilmek için ortak zorunlu dersler dışında 99’u mesleğe yönelik, 12’si İngilizce dersi olmak üzere, 119 kredilik zorunlu ve 23 kredilik seçmeli dersi alarak 142 krediyi tamamlamaları gerekmektedir.

Seçmeli derslerin İngilizce dersler dışındaki zorunlu derslere oranı yaklaşık olarak % 25’tir. Seçmeli dersler arasında “Sosyolojiye Giriş” , “Fen Bilimlerinde Felsefe Problemleri” ve “Psikolojiye Giriş” gibi sosyal bilim dersleri de yer almaktadır. Bölüm, program ve derslerin içeriklerine ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.aktuerya.hacettepe.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

Lisansüstü öğretimde ise Aktüeryal Risk Kuramı, Stokastik Süreçler ve İflas Kuramı, Hayat ve Hayat Dışı Sigortalar Matematiği, Emeklilik Matematiği, Yaşam Çözümlemesi, İtibar Kuramı, Finansal Matematik gibi dersler okutulmaktadır. Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı lisansüstü derslerinin ayrıntılı kapsamları http://www.aktuerya.hacettepe.edu.tr/ adresinde yer almaktadır.
Lisans programı süresince isteyen öğrenciler lisans öğrenimi boyunca İstatistik, İktisat, İşletme ve Sosyoloji Bölümlerinde yan dal yapabilmektedir. Ayrıca bölümümüzün Erasmus Öğrenci Değişim programı kapsamında anlaşmalı olduğu Gdansk School of Banking-Polonya ve University of Piraeus-Yunanistan okullarında eğitim alabilmektedirler.
Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümü, Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu, Sigortacılık Genel Müdürlüğü; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, Sigortacılık Eğitim Merkezi, Sigorta Bilgi Merkezi, Hayat Sigortası Bilgi Merkezi, Emeklilik Gözetim Merkezi, Trafik Bilgi Merkezi, Tarım Sigortaları Havuzu, Aktüerler Derneği, Sigorta Şirketleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, ODTÜ Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ve Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu ile iş birliği yapmaktadır. Yurt dışında ise Society of Actuaries, Casualty of Actuaries, Canadian Institute of Actuaries, Heriot-Watt University, City University ile iş birliği içerisindedir.
Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümünden mezun olan öğrenciler doğrudan aktüer unvanını alamamakla birlikte kamu, sigorta ve finans sektöründe aktüerya uzmanı olarak sigorta şirketlerinde çalışabilmektedirler. Mezun öğrencilerin %80’i kamu, sigorta ve finans sektöründe çalışmaktadır. Mezunlarımız sigorta şirketleri yanı sıra brokerlik, eksperlik ve danışmanlık şirketlerinde de istihdam edilmektedir.
03/08/1995 tarihli 22363 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Aktüerler Yönetmeliği’ne göre Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans öğrenimini tamamlayarak unvan alan sicile kayıtlı olan 21 mezunumuz bulunmaktadır. 15/08/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Aktüerler Yönetmeliği’ne göre unvan almak için üç seviyeden oluşan aktüerlik sınavlarını başarı ile tamamlamış olma ve yurt içinde veya yurt dışında; özel kurumların, kamu kurumlarının veya üniversitelerin aktüeryayla ilgili birim veya bölümlerinde veya aktüerin refakatinde aktüeryayla ilgili toplam üç yıl mesleki uygulama veya faaliyette bulunmuş olma koşullarını sağlamaları gerekmektedir. Bu yönetmeliğe göre, birinci seviye sınavlarında başarılı olanlar “stajyer aktüer”, ikinci seviye sınavlarında başarılı olanlar “yardımcı aktüer” , üçüncü seviye aktüerlik sınavlarında başarılı olanlar ve bir aktüerin yanında en az üç yıl çalışmış olan kişiler imza yetkisine sahip “aktüer” unvanını almaktadırlar. Bu sınavlara girerek aktüer adayı, yardımcı aktüer ve stajyer aktüer unvanı alan mezun sayısı ise 17’dir.
Aktüerya bilimi insanların; doğum, ölüm, hastalık, sakatlık, emeklilik gibi yaşamını; yangın, kaza, deprem, sel, hırsızlık gibi mal varlığını etkileyen rastgeleliğe bağlı, öngörülemeyen olaylarla ve bu olayların finansal etkileriyle ilgilenir. Aktüerler, bu tür olayların oluşma riskini analiz etmek, olasılıklarını tahmin etmek ve bu olayların finansal etkilerini hafifletici güvenlik programlarını oluşturmak üzere eğitim alırlar.
Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Son Yazı ve Testler

Güncel Yazı ve Haberler


Etiketler: , , , , ,
Eklenme Tarihi: 4 Temmuz 2015

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Yandex.Metrica