Aktüerya Bölümü Taban Puanları

Aktüerya Bölümü, Aktüerya ve Risk Yönetimi ve Aktüerya Bilimleri Taban Puanları 2014-2015 ÖSYS

Aktüerya ve Risk Yönetimi, Aktüerya ve Aktüerya Bilimleri 2014-2015 Taban Puanları

Ö.Yılı-Ün. Türü Üniversite Adı- Yeri- Fak./ M.Y.O. Bölüm- Burslu Dil- Özelliği- Öğr. Türü- Özel Koşullar - MTOK Kont./ Yerleştirme P. Türü Taban/ Tavan Puan Başarı Sırası/ Yer. Öncelik Okul Birincisi Taban ve Tavan

Lisans - 

Devlet

Hacettepe Üniversitesi - Ankara - Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri -   - - (N.Ö.) - - 72 / 72 MF-1

277,85 /
394,147

144000 257,988 /
257,988
Lisans - Devlet Hacettepe Üniversitesi - Ankara - Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri -   - (KKTC Uyruklu) - (N.Ö.) - - 1 / 1 MF-1 261,556 /
261,556
169000 /
Lisans - Devlet Marmara Üniversitesi - İstanbul - Bankacılık ve Sigortacılık Y.O. Aktüerya -   - - (N.Ö.) - - 62 / 62 YGS-1 295,527 /
420,676
246000 /
Lisans - Devlet Marmara Üniversitesi - İstanbul - Bankacılık ve Sigortacılık Y.O. Aktüerya -   - (KKTC Uyruklu) - (N.Ö.) - - 1 / 1 YGS-1 310,064 /
310,064
205000 /
Ö.Yılı-Ün. Türü Üniversite Adı- Yeri- Fak./ M.Y.O. Bölüm- Burslu Dil- Özelliği- Öğr. Türü- Özel Koşullar - MTOK Kont./ Yerleştirme P. Türü Taban/ Tavan Puan Başarı Sırası/ Yer. Öncelik Okul Birincisi Taban ve Tavan
Lisans - Devlet Karabük Üniversitesi - Karabük - İşletme Fakültesi Aktüerya ve Risk Yönetimi -   - - (N.Ö.) - - 41 / 41 TM-1 257,74 / 346,019 264000 /

Aktüerya Bölümü ve Aktüerya Bilimleri Taban Puanları 2013 2014 YGS LYS

Üniversite Adı   Şehir/Ülke   BÖLÜMÜN ADI   KON.   YER.   PUAN TÜRÜ   Taban Puan   Başarı Sıralaması
Marmara Üniversitesi   İstanbul   Aktüerya   62   62   YGS-1   313,57896   207.000

 

Üniversite Adı   Şehir/Ülke   BÖLÜMÜN ADI   KON.   YER.   PUAN TÜRÜ   Taban Puan   Başarı Sıralaması
Hacettepe Üniversitesi   Ankara   Aktüerya Bilimleri   72   72   MF-1   291,80665   121.000

Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümünün Tanıtımı


 

Genel Tanıtım

Aktüerya Bilimleri Bölümünde öğre​tim, bir yıl seçmeli yabancı dil hazırlık sınıfı ve dört yıl yabancı dil (İngilizce) destekli Türkçe lisans programı olarak yürütülmektedir.

Bölümümüzde biri tam zamanlı diğeri ek görevli olan iki öğretim üyesi, doktoralı üç öğretim görevlisi ve yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam eden 9 araştırma görevlisi ve bir uzman bulunmaktadır. 2010-2011 öğretim yılı itibarıyla iki araştırma görevlisi yurt dışında doktora öğrenimine devam etmektedir. Ayrıca bölümümüzde T.C. Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu ve Sigortacılık Genel Müdürlüğü uzmanları da ek görevli olarak ders vermektedir.  
Bölüme Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi-ÖSYS'de MF-1 puan türüne göre öğrenci alınmakta olup geçtiğimiz yıllar için en düşük ve en yüksek giriş puanları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
 

Yıl

En Düşük

En Yüksek

2006

305,958

324,411

2007

331,514

348,328

2008

324,194

344,047

2009

322,372

337,006

2010

435,940

484,784

2011

411,216

477,546

 

Aktüerlik

Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Lisans Programı'ndan 2006 yılında üç öğrenci, 2007-2010 yılları arasında ise 136 öğrenci mezun olmuştur. 2010-2011 Öğretim Yılı'nda Lisans Programı'na kayıtlı öğrenci sayısı ise 282'dir.
Dört yıllık lisans programının ilk iki yılında dersler matematik ve istatistik ağırlıklı olup aktüerya bilimleri alanına ilişkin temel bilgiler verilmektedir. Son iki yılda ise Finansal Matematik, Hayat ve Hayat Dışı Sigortalar Matematiği, Emeklilik Matematiği, Aktüeryal Yazılımlar, Risk Kuramı, Hasar Modelleri, Risk Yönetimi, Stokastik Süreçler, Regresyon ve Zaman Serileri alanlarında teknik bilgiler içeren uzmanlık dersleri verilmektedir. Programda bu derslerin yanında ekonomi, işletme, hukuk, bilgisayar ve finans ile ilgili dersler de yer almaktadır. Bölüm öğrencilerinin lisans programından mezun olabilmek için ortak zorunlu dersler dışında 99'u mesleğe yönelik, 12'si İngilizce dersi olmak üzere, 119 kredilik zorunlu ve 23 kredilik seçmeli dersi alarak 142 krediyi tamamlamaları gerekmektedir.

Seçmeli derslerin İngilizce dersler dışındaki zorunlu derslere oranı yaklaşık olarak % 25'tir. Seçmeli dersler arasında "Sosyolojiye Giriş" , "Fen Bilimlerinde Felsefe Problemleri" ve "Psikolojiye Giriş" gibi sosyal bilim dersleri de yer almaktadır. Bölüm, program ve derslerin içeriklerine ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.aktuerya.hacettepe.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

Lisansüstü öğretimde ise Aktüeryal Risk Kuramı, Stokastik Süreçler ve İflas Kuramı, Hayat ve Hayat Dışı Sigortalar Matematiği, Emeklilik Matematiği, Yaşam Çözümlemesi, İtibar Kuramı, Finansal Matematik gibi dersler okutulmaktadır. Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı lisansüstü derslerinin ayrıntılı kapsamları http://www.aktuerya.hacettepe.edu.tr/ adresinde yer almaktadır.
Lisans programı süresince isteyen öğrenciler lisans öğrenimi boyunca İstatistik, İktisat, İşletme ve Sosyoloji Bölümlerinde yan dal yapabilmektedir. Ayrıca bölümümüzün Erasmus Öğrenci Değişim programı kapsamında anlaşmalı olduğu Gdansk School of Banking-Polonya ve University of Piraeus-Yunanistan okullarında eğitim alabilmektedirler.
Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümü, Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu, Sigortacılık Genel Müdürlüğü; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, Sigortacılık Eğitim Merkezi, Sigorta Bilgi Merkezi, Hayat Sigortası Bilgi Merkezi, Emeklilik Gözetim Merkezi, Trafik Bilgi Merkezi, Tarım Sigortaları Havuzu, Aktüerler Derneği, Sigorta Şirketleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, ODTÜ Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ve Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu ile iş birliği yapmaktadır. Yurt dışında ise Society of Actuaries, Casualty of Actuaries, Canadian Institute of Actuaries, Heriot-Watt University, City University ile iş birliği içerisindedir.
Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümünden mezun olan öğrenciler doğrudan aktüer unvanını alamamakla birlikte kamu, sigorta ve finans sektöründe aktüerya uzmanı olarak sigorta şirketlerinde çalışabilmektedirler. Mezun öğrencilerin %80'i kamu, sigorta ve finans sektöründe çalışmaktadır. Mezunlarımız sigorta şirketleri yanı sıra brokerlik, eksperlik ve danışmanlık şirketlerinde de istihdam edilmektedir.
03/08/1995 tarihli 22363 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Aktüerler Yönetmeliği'ne göre Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans öğrenimini tamamlayarak unvan alan sicile kayıtlı olan 21 mezunumuz bulunmaktadır. 15/08/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Aktüerler Yönetmeliği'ne göre unvan almak için üç seviyeden oluşan aktüerlik sınavlarını başarı ile tamamlamış olma ve yurt içinde veya yurt dışında; özel kurumların, kamu kurumlarının veya üniversitelerin aktüeryayla ilgili birim veya bölümlerinde veya aktüerin refakatinde aktüeryayla ilgili toplam üç yıl mesleki uygulama veya faaliyette bulunmuş olma koşullarını sağlamaları gerekmektedir. Bu yönetmeliğe göre, birinci seviye sınavlarında başarılı olanlar “stajyer aktüer”, ikinci seviye sınavlarında başarılı olanlar “yardımcı aktüer” , üçüncü seviye aktüerlik sınavlarında başarılı olanlar ve bir aktüerin yanında en az üç yıl çalışmış olan kişiler imza yetkisine sahip “aktüer” unvanını almaktadırlar. Bu sınavlara girerek aktüer adayı, yardımcı aktüer ve stajyer aktüer unvanı alan mezun sayısı ise 17'dir.
Aktüerya bilimi insanların; doğum, ölüm, hastalık, sakatlık, emeklilik gibi yaşamını; yangın, kaza, deprem, sel, hırsızlık gibi mal varlığını etkileyen rastgeleliğe bağlı, öngörülemeyen olaylarla ve bu olayların finansal etkileriyle ilgilenir. Aktüerler, bu tür olayların oluşma riskini analiz etmek, olasılıklarını tahmin etmek ve bu olayların finansal etkilerini hafifletici güvenlik programlarını oluşturmak üzere eğitim alırlar.

Aktüerya nedir?

Her insan ve kurum farklı riskler ile karşılaşabilir. Aktüerler, riski ölçümü ve risk yönetiminde uzman olduklarından, toplumun fiziksel ve ekonomik koşullarının iyileştirilmesine önemli derecede katkı sağlarlar. Aktüerlerin geliştirdiği risk programları dikkate alınmadığında, ekonomik anlamda istenilmeyen sonuçlar ile karşılaşılması olasıdır.

Aktüerya eğitiminin amacı aktüerya, istatistik, matematik, sigortacılık, bilgisayar uygulamaları, ekonomi, finans gibi bilgilerle donatılmış; sosyoloji, felsefe, psikoloji gibi sosyal bilim dersleriyle desteklenmiş; bu bilgileri ilgili olduğu her alanda kullanılabilecek çağdaş, yaratıcı ve sorunları rasyonel olarak çözebilecek aktüer adayları yetiştirmektir.
Dört yıllık Aktüerya Bilimleri Lisans Programında önce matematik, istatistik, bilgisayar ve ekonomi ağırlıklı temel dersler, daha sonra finansal matematik, aktüerya matematiği, risk kuramı, hayat ve hayat dışı sigortalar matematiği, emeklilik matematiği, hasar modelleri, aktüeryal yazılımlar, aktüerya uygulamaları gibi uzmanlık dersleri verilmektedir. Aktüerya eğitiminde başarılı olan öğrenciler gerekli kredileri tamamlayarak istatistik, işletme ya da iktisat gibi çeşitli alanlarda yan dal sertifikası da alabilirler.
Aktüer olmak isteyen adayların matematik, istatistik, finans bilgisi güçlü, bilgisayar programlarından da yararlanarak sayısal analizler yapmaktan hoşlanan, girişimci, araştırmacı, yeniliklere açık, ekonomi ve finans ile yakından ilgili kişiler olmaları gerekir.
Aktüerler, ekonominin tüm sektörlerinde çalışabilmekle beraber daha çok sigorta, brokerlık, eksperlik, danışmanlık şirketleri, ticari bankalar, yatırım bankaları, yatırım şirketleri gibi finansal hizmet sektörü ile Sosyal Güvenlik Kurumu, Hazine Müsteşarlığı gibi kamu kurumlarında da çalışabilmektedirler. Aktüerlerin ağırlıklı olarak sigorta sektöründe çalışmasının nedeni, toplumda risk yönetimine en çok ihtiyaç duyulan sektör olmasıdır. Finansal olarak kaybetme riski, belli bir prim karşılığında sigorta şirketine devredilir. Aktüerler, sigorta sektöründe sigorta ürünleri oluşturarak bu ürünlere ilişkin primlerin ve rezervlerin belirlenmesini ve bu primler karşılığında sigortalılara ödenecek hasar ödemelerinin yapılabilmesini sağlamak için şirketin aktüeryal dengesinin oluşturulmasında anahtar rol oynarlar.
Mezunlar, ulusal ya da uluslararası aktüerlik sınavlarına girerek Aktüerler Yönetmeliği’nin öngördüğü koşulları yerine getirdikleri takdirde, imza yetkisine sahip Aktüer unvanını da alabilirler. Aktüerlerin iş alanları; matematik, istatistik, ekonomi, bilgisayar yazılımları, finans, mevzuat, muhasebe ve sigortacılık konularında değişen dünya koşullarına uygun olarak kendilerini geliştirdikleri takdirde oldukça geniştir. Aktüerlik mesleği, ABD ve Avrupa’da ücret, prestij ve iş tatmini açısından en iyi on meslek sıralamasında ilk beşin içerisinde yer almaktadır.  
Aktüerliğin toplum tarafından yeni tanınan bir meslek olması nedeniyle Aktüerya eğitimi almanın, bir takım zorlukları olduğu gibi, aktüer sayısının azlığı, sektörün aktüerlere olan ihtiyacı ve dünyada aktüerliğin aranan meslek grupları içerisinde yer alması gibi avantajları da bulunmaktadır.
 

Aktüerya - Aktüerya Bilimleri Taban Puanları, Aktüerya ne demek, Aktüerya nedir? Aktüerye bölümü olan üniversitelerAktüerya ve Aktüerya Bilimleri 2014-2015 Taban Puanları, ösys, ygs, lys, MF-1 puanlı bölümler, YGS-1 puanlı bölümler, Aktüerya ve Risk Yönetimi taban puanları 2014-2015

 

 

KR Açık Lise Soru Bankaları 2015 Yeni Baskı "Açık Lise Sınavlarında Kesin Başarı İçin"

YGS PUANLI BÖLÜMLER

 

YGS - 1 PUANLI LİSANS PROGRAMLARI

Aktüerya 4   YGS - 1
Basım Teknolojileri 4   YGS - 1
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4   YGS - 1
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4   YGS - 1
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 4   YGS - 1
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği 4   YGS - 1
Güverte 4   YGS - 1
Uçak Elektrik-Elektronik 4   YGS - 1
Uçak Gövde - Motor 4   YGS - 1
Uçak Gövde - Motor Bakım 4   YGS - 1

YGS - 2 PUANLI LİSANS PROGRAMLARI

Acil Durum ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) 4   YGS-2
Balıkçılık Teknolojisi (Yüksekokul) 4   YGS-2
Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) 4   YGS-2
Ebelik (Yüksekokul) 4   YGS-2
Ergoterapi (Yüksekokul) 4   YGS-2
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) 4   YGS-2
Gıda Teknolojisi (Yüksekokul) 4   YGS-2
Hayvansal Üretim (Yüksekokul) 4   YGS-2
Hemşirelik (Yüksekokul) 4   YGS-2
İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) 4   YGS-2
Kimya Öğretmenliği 4   YGS-2
Odyoloji (Yüksekokul) 4   YGS-2
Perfüzyon (Yüksekokul) 4   YGS-2
Tütün Eksperliği (Yüksekokul) 4   YGS-2

YGS - 3 PUANLI LİSANS PROGRAMLARI

Rekreasyon Yönetimi Bölümü Taban Puanları

YGS - 4 PUANLI LİSANS PROGRAMLARI

Gastronomi 4   YGS-4
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4   YGS-4
Geleneksel Türk Sanatları     4   YGS-4
Görme Engelliler Öğretmenliği 4   YGS-4
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık  4   YGS-4
İlahiyat 4   YGS-4
İslami İlimler Fakültesi 4   YGS-4
İslam ve Din Bilimleri  4   YGS-4
İslam Bilimleri 4   YGS-4
İşitme Engelliler Öğretmenliği 4   YGS-4
Özel Eğitim Öğretmenliği  4   YGS-4
Yeni Medya 4   YGS-4
Zihin Engelliler Öğretmenliği 4   YGS-4

YGS - 5 PUANLI LİSANS PROGRAMLARI

Çocuk Gelişimi 4   YGS-5
El Sanatları 4   YGS-5
El Sanatları Tasarımı ve Üretimi  4   YGS-5
Görsel Sanatlar      
Grafik Tasarım 4   YGS-5
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı 4   YGS-5
Moda Tasarımı 4   YGS-5
Moda Tasarımı 4   YGS-5
Okul Öncesi Öğretmenliği 4   YGS-5
Rekreasyon (Yüksekokul) 4   YGS-5
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği  4   YGS-5
Sosyal Hizmet 4   YGS-5
Spor Yöneticiliği 4   YGS-5
Takı Tasarımı 4   YGS-5

YGS - 6 PUANLI LİSANS PROGRAMLARI

Antrenörlük Eğitimi 4   YGS-6
Bankacılık (Yüksekokul) 4   YGS-6
Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) 4   YGS-6
Bankacılık ve Finansman (Yüksekokul) 4   YGS-6
Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) 4   YGS-6
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 4   YGS-6
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi 4   YGS-6
Gayrimenkul ve Varlık Değerleme  4   YGS-6
Gümrük İşletme 4   YGS-6
İnsan Kaynakları Yönetimi 4   YGS-6
İşletme Bilgi Yönetimi 4   YGS-6
Konaklama İşletmeciliği 4   YGS-6
Konaklama ve Turizm İşletmeciliği 4   YGS-6
Lojistik 4   YGS-6
Muhasebe (Yüksekokul) 4   YGS-6
Muhasebe Bilgi Sistemleri 4   YGS-6
Muhasebe ve Denetim 4   YGS-6
Muhasebe ve Finans Yönetimi 4   YGS-6
Muhasebe ve Finansal Yönetim 4   YGS-6
Organik Tarım İşletmeciliği 4   YGS-6
Otel Yöneticiliği 4   YGS-6
Pazarlama 4   YGS-6
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 4   YGS-6
Sağlık Kurumları Yöneticiliği 4   YGS-6
Sağlık Kurumları Yönetimi 4   YGS-6
Sağlık Yönetimi 4   YGS-6
Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi 4   YGS-6
Sermaye Piyasası 4   YGS-6
Seyahat İşletmeciliği 4   YGS-6
Sigortacılık 4   YGS-6
Sigortacılık ve Risk Yönetimi 4   YGS-6
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 4   YGS-6
Tapu Kadastro 4   YGS-6
Tekstil Tasarımı  4   YGS-6
Turizm İşletmeciliği 4   YGS-6
Turizm İşl. ve Otelcilik Y.O. 4   YGS-6
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 4   YGS-6
Turizm ve Otel İşletmeciliği 4   YGS-6
Turizm ve Otelcilik 4   YGS-6
Ulaştırma ve Lojistik 4   YGS-6
Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi 4   YGS-6
Uluslararası Finans 4   YGS-6
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 4   YGS-6
Uluslararası Perakende Yönetimi 4   YGS-6
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 4   YGS-6
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 4   YGS-6
Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik 4   YGS-6
Uluslararası Finans 4   YGS-6
Uluslararası Ticaret 4   YGS-6
Üstün Zekalılar Öğretmenliği 4   YGS-6
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği 4   YGS-6
Yönetim Bilişim Sistemleri  4   YGS-6

 

karabuk aktuerya  11.04.2014 02:49:04

karabuk aktuerya  /   5

Karabük Üniversitesi Aktüerya ve Risk Yönetimi bölümü diğer benzer bölümlerin aksine tm1 puan türüyle ek kontenjanla öğrenci alımı yapmaya başlamıştır.Bölümümüzü diğer benzer bölümlerden ayıran en temel özellik öğrencilerimize aktüerlik konusunda gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmanın yanında, risk yönetimi konusunda da yeterli bilgi ve becerinin kazandırılmasıdır, bu amaçla öğrencilerimiz bilgi ve beceri düzeylerini en üst seviyeye getirebilecek ve alanlarında rakiplerinden bir adım öne çıkabileceklerdir.
rakımsız  12.03.2015 22:26:43

aktüerya  /   5

avrupanın en iyi mesleği seçildi dünyada en fazla kazanan meslekler arasında türkiyede iibf ile istatistik bölümü denklikleri var hızla gelişen bir sektör yerlerinizi alın derim
Subject *  
Email *  
Nick Name * Rate    
 Confirm Image  Refresh
 
Add Comment