Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme Taban Puanları

Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme Taban Puanları

Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme 2013-2014 Taban Puanları

Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme 2012 Taban Puanları

Kadir Has üniversitesi'nden Bölüm Tanıtımı 

 

BÖLÜMÜN KONUSU

“Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme Bölümü” özgün ismini T.C Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yasal temele kavuşturulan iki uzmanlık dalından almıştır: “Bağımsız Denetim” ve “Derecelendirme”. SPK’nın bu alanlardaki sınavlarını kazananlar yasal olarak “Bağımsız Denetim Uzmanı”, “Kredi Derecelendirme Uzmanı” ve “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanı” unvanını almaktadırlar.

“Bağımsız Denetim”, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin bu konudaki yasal kıstaslara uygunluğu ve doğruluğu hususunda denetlenmesi ve değerlendirilmesini ifade etmektedir. “Kredi Derecelendirme”, sermaye piyasaları aracılığı ile borçlanan şirketlerin bu borçlarını geriye ödemelerine ilişkin yetkinliklerinin ve risklerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesidir. “Kurumsal Yönetim Derecelendirme” ise şirketlerin, SPK tarafından yayınlanan “Kurumsal Yönetim İlkelerine” uyumlarının derecelendirme kuruluşları tarafından bağımsız olarak değerlendirilmesi ve sınıflandırılmasıdır.

UBYO “Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme Bölümü” nün konuları özel olarak bunlar olmakla birlikte, Okulun 4 yıllık bir yüksek okul olması, derslerin tür ve içeriklerinin diğer benzer 4 yıllık yüksek öğrenim kurumları ile örtüşmesi nedeni ile Bölümümüz genel açıdan da ekonomi, finans, işletmecilik alanlarındaki 4 yıllık yüksek öğretim kurumları ve fakülteler ile eşdeğerliğe sahiptir.

MESLEĞİN ÖNEMİ VE GELECEĞİ

SPK tebliğlerine göre bankacılık, sermaye piyasası ve sigortacılık alanlarında çalışabilmek için Eylül 2009 tarihine kadar SPK’nın açtığı Türev Piyasalar, Kredi Derecelendirme, Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Bağımsız Denetim konularındaki sınavlara girilerek yetki belgelerinin alınması şarttır. Yetki belgelerinin alınabilmesi için de dört yıllık yüksek okul mezunu olmak gerekmektedir. Dolayısı ile bundan böyle Türkiye’de bankacılık, finans, sigortacılık ve diğer ekonomi-finans bağlantılı alanlarda çalışabilmek için 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak ve SPK sınavlarını başarmak gerekmektedir.

BÖLÜMÜN AMACI

UBYO “Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme Bölümü” ekonomi, bankacılık ve finans alanlarında öğretim yapan dört yıllık tüm fakülte ve yüksek okullara eşdeğerdir. Ancak, Bölümün özel olarak misyonu, öğrencilerini önemi yukarıda belirtilen sınavlara ve uzmanlıklara, hazırlamaktır. Bu nedenle mezun olan öğrencilerimiz söz konusu yeni ve saygın mesleklere sahip olma konusunda kesin ayrıcalıklara da sahiptirler. Ekonomi, finans ve bankacılık alanlarında yabancı dil bilgisinin önemi çok açık olduğundan bölümümüzün bir diğer misyonu da öğrenim süresince öğrencilerine yüksek seviyede ve işlevsel İngilizce bilgisi sağlamaktır. Bu amaca yönelik olarak ders programları yoğun İngilizce ve meslekî İngilizce dersleri içermektedir.

ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ

Bölümümüz öğretim üyeleri esas olarak UBYO bilgili ve tecrübeli öğretim üyeleridir. Ancak öğretim üyesi konusundaki önemli bir zenginliğimiz Kadir Has Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okullarımızın yüksek seviyeli ve tecrübeli öğretim üyelerinden yararlanmamızdır. Bu konudaki ayrıcalıklarımızdan bir diğeri de sermaye piyasası, bankacılık, finans alanlarında aktif olarak çalışan tecrübeli uygulamacıları misafir öğretim üyesi olarak istihdam etmemizdir. Uygulamacı öğretim üyelerimiz özellikle öğrencilerimizin pratik ve uygulamalarını en üst düzeyde gerçekleştirecekler ve hedeflerimize ulaşmamıza önemli katkılarda bulunacaklardır.

ÇALIŞMA ALANLARI

UBYO “Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme Bölümü” mezunları, özel olarak bağımsız denetim ve derecelendirme şirketlerinde, sermaye piyasası aracı kurumlarında, bankalarda, sigorta şirketlerinde çalışabileceklerdir. Bu alanlarda çalışabilmek için zorunlu sınavları başarma konusunda da kesin üstünlüğe sahip olacaklardır. Ancak Bölümümüz diğer Fakültelerle eşdeğerliğe sahip olduğu için, mezunlarımız anılan sınavlara girmeyi tercih etmeseler dahi, reel ve finansal sektör şirketlerinde idareci, finans yetkilisi, muhasebeci gibi birçok alanlarda çalışabilir ve ayrıca sınavla girilen müfettiş muavinliği gibi tüm mesleklere de başvuru da yapabilirler.

Bölüm Başkanı:

Prof. Dr. A. Bora Ocakcıoğlu

 

Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme 2013-2014 Taban Puanları

 

Üniversite Adı   Şehir/Ülke   BÖLÜMÜN ADI   KON.   YER.   PUAN TÜRÜ   Taban Puan   Başarı Sıralaması
Kadir Has Üniversitesi   İstanbul   Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme (Tam Burslu)   5   5   YGS-6   335,53364   200.000
Marmara Üniversitesi   İstanbul   Sermaye Piyasası   62   62   YGS-6   333,54960   206.000
Beykent Üniversitesi   İstanbul   Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (Tam Burslu)   6   6   YGS-6   322,15651   239.000
Kadir Has Üniversitesi   İstanbul   Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme (%25 Burslu)   10   1   YGS-6   231,52781   806.000
Kadir Has Üniversitesi   İstanbul   Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme (%50 Burslu)   20   20   YGS-6   222,60322   897.000
Kadir Has Üniversitesi   İstanbul   Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme (Ücretli)   15   1   YGS-6   217,95146   947.000
Beykent Üniversitesi   İstanbul   Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (%50 Burslu)   48   29   YGS-6   215,45078   974.000
Beykent Üniversitesi   İstanbul   Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (Ücretli)   6   2   YGS-6   215,06533   978.000

Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme 2012 Taban Puanları

ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
  Taban Puan   BAŞARI
SIRASI*
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sermaye Piyasası 62 62 YGS-6   348,6869   173.000
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme 30 8 YGS-6   214,5296   1.038.113
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme (%25 Burslu) 5 5 YGS-6   224,7665   930.000
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme (%50 Burslu) 10 10 YGS-6   256,8985   615.000
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme (Tam Burslu) 5 5 YGS-6   348,5968   173.000

 

 - Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme 2012 Taban Puanları

 

 

KR Açık Lise Soru Bankaları 2015 Yeni Baskı "Açık Lise Sınavlarında Kesin Başarı İçin"

YGS PUANLI BÖLÜMLER

 

YGS - 1 PUANLI LİSANS PROGRAMLARI

Aktüerya 4   YGS - 1
Basım Teknolojileri 4   YGS - 1
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4   YGS - 1
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4   YGS - 1
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 4   YGS - 1
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği 4   YGS - 1
Güverte 4   YGS - 1
Uçak Elektrik-Elektronik 4   YGS - 1
Uçak Gövde - Motor 4   YGS - 1
Uçak Gövde - Motor Bakım 4   YGS - 1

YGS - 2 PUANLI LİSANS PROGRAMLARI

Acil Durum ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) 4   YGS-2
Balıkçılık Teknolojisi (Yüksekokul) 4   YGS-2
Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) 4   YGS-2
Ebelik (Yüksekokul) 4   YGS-2
Ergoterapi (Yüksekokul) 4   YGS-2
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) 4   YGS-2
Gıda Teknolojisi (Yüksekokul) 4   YGS-2
Hayvansal Üretim (Yüksekokul) 4   YGS-2
Hemşirelik (Yüksekokul) 4   YGS-2
İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) 4   YGS-2
Kimya Öğretmenliği 4   YGS-2
Odyoloji (Yüksekokul) 4   YGS-2
Perfüzyon (Yüksekokul) 4   YGS-2
Tütün Eksperliği (Yüksekokul) 4   YGS-2

YGS - 3 PUANLI LİSANS PROGRAMLARI

Rekreasyon Yönetimi Bölümü Taban Puanları

YGS - 4 PUANLI LİSANS PROGRAMLARI

Gastronomi 4   YGS-4
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4   YGS-4
Geleneksel Türk Sanatları     4   YGS-4
Görme Engelliler Öğretmenliği 4   YGS-4
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık  4   YGS-4
İlahiyat 4   YGS-4
İslami İlimler Fakültesi 4   YGS-4
İslam ve Din Bilimleri  4   YGS-4
İslam Bilimleri 4   YGS-4
İşitme Engelliler Öğretmenliği 4   YGS-4
Özel Eğitim Öğretmenliği  4   YGS-4
Yeni Medya 4   YGS-4
Zihin Engelliler Öğretmenliği 4   YGS-4

YGS - 5 PUANLI LİSANS PROGRAMLARI

Çocuk Gelişimi 4   YGS-5
El Sanatları 4   YGS-5
El Sanatları Tasarımı ve Üretimi  4   YGS-5
Görsel Sanatlar      
Grafik Tasarım 4   YGS-5
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı 4   YGS-5
Moda Tasarımı 4   YGS-5
Moda Tasarımı 4   YGS-5
Okul Öncesi Öğretmenliği 4   YGS-5
Rekreasyon (Yüksekokul) 4   YGS-5
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği  4   YGS-5
Sosyal Hizmet 4   YGS-5
Spor Yöneticiliği 4   YGS-5
Takı Tasarımı 4   YGS-5

YGS - 6 PUANLI LİSANS PROGRAMLARI

Antrenörlük Eğitimi 4   YGS-6
Bankacılık (Yüksekokul) 4   YGS-6
Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) 4   YGS-6
Bankacılık ve Finansman (Yüksekokul) 4   YGS-6
Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) 4   YGS-6
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 4   YGS-6
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi 4   YGS-6
Gayrimenkul ve Varlık Değerleme  4   YGS-6
Gümrük İşletme 4   YGS-6
İnsan Kaynakları Yönetimi 4   YGS-6
İşletme Bilgi Yönetimi 4   YGS-6
Konaklama İşletmeciliği 4   YGS-6
Konaklama ve Turizm İşletmeciliği 4   YGS-6
Lojistik 4   YGS-6
Muhasebe (Yüksekokul) 4   YGS-6
Muhasebe Bilgi Sistemleri 4   YGS-6
Muhasebe ve Denetim 4   YGS-6
Muhasebe ve Finans Yönetimi 4   YGS-6
Muhasebe ve Finansal Yönetim 4   YGS-6
Organik Tarım İşletmeciliği 4   YGS-6
Otel Yöneticiliği 4   YGS-6
Pazarlama 4   YGS-6
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 4   YGS-6
Sağlık Kurumları Yöneticiliği 4   YGS-6
Sağlık Kurumları Yönetimi 4   YGS-6
Sağlık Yönetimi 4   YGS-6
Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi 4   YGS-6
Sermaye Piyasası 4   YGS-6
Seyahat İşletmeciliği 4   YGS-6
Sigortacılık 4   YGS-6
Sigortacılık ve Risk Yönetimi 4   YGS-6
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 4   YGS-6
Tapu Kadastro 4   YGS-6
Tekstil Tasarımı  4   YGS-6
Turizm İşletmeciliği 4   YGS-6
Turizm İşl. ve Otelcilik Y.O. 4   YGS-6
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 4   YGS-6
Turizm ve Otel İşletmeciliği 4   YGS-6
Turizm ve Otelcilik 4   YGS-6
Ulaştırma ve Lojistik 4   YGS-6
Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi 4   YGS-6
Uluslararası Finans 4   YGS-6
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 4   YGS-6
Uluslararası Perakende Yönetimi 4   YGS-6
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 4   YGS-6
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 4   YGS-6
Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik 4   YGS-6
Uluslararası Finans 4   YGS-6
Uluslararası Ticaret 4   YGS-6
Üstün Zekalılar Öğretmenliği 4   YGS-6
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği 4   YGS-6
Yönetim Bilişim Sistemleri  4   YGS-6

 

Subject *  
Email *  
Nick Name * Rate    
 Confirm Image  Refresh
 
Add Comment