KR Kariyer Rehberlik

2014 - 2015 Üniversite Adayları

2014 YGS LYS Üniversite Taban Puanları

Puan türüne göre bölümler: - YGS ile girilen bölümler 

MF puanlı bölümler - TM puanlı bölümler - TS puanlı bölümler 

DİL puanlı bölümler -Meslek Liseliler için EK Puanlı bölümler - MTOK kontenjanlı bölümler -ÖSYS Tercih bilgileri

   

Sosyal Hizmet YGS - LYS Taban Puanları

Sosyal Hizmet Bölümü

- Bölüm Hakkında Bilgi

Sosyal Hizmet 2013 YGS Taban Puanları

Üniversite Adı   Şehir/Ülke   BÖLÜMÜN ADI   KON.   YER.   PUAN TÜRÜ   Taban Puan   Başarı Sıralaması
Turgut Özal Üniversitesi   Ankara   Sosyal Hizmet (Tam Burslu)   5   5   YGS-5   419,77721   58.800
Kocaeli Üniversitesi   Kocaeli   Sosyal Hizmet   41   41   YGS-5   418,17276   60.600
İstanbul Arel Üniversitesi   İstanbul   Sosyal Hizmet (Tam Burslu)   6   6   YGS-5   415,41245   64.000
Celal Bayar Üniversitesi   Manisa   Sosyal Hizmet   41   41   YGS-5   408,68806   72.600
Düzce Üniversitesi   Düzce   Sosyal Hizmet   62   62   YGS-5   404,25380   78.700
Celal Bayar Üniversitesi   Manisa   Sosyal Hizmet (İÖ)   41   41   YGS-5   398,46947   87.300
Gümüşhane Üniversitesi   Gümüşhane   Sosyal Hizmet   52   52   YGS-5   393,19236   95.700
Bitlis Eren Üniversitesi   Bitlis   Sosyal Hizmet   47   47   YGS-5   391,53794   98.600
Gümüşhane Üniversitesi   Gümüşhane   Sosyal Hizmet (İÖ)   52   52   YGS-5   384,58670   111.000
Turgut Özal Üniversitesi   Ankara   Sosyal Hizmet (%25 Burslu)   10   10   YGS-5   347,46531   203.000
İstanbul Arel Üniversitesi   İstanbul   Sosyal Hizmet (%50 Burslu)   18   18   YGS-5   337,73035   237.000
Turgut Özal Üniversitesi   Ankara   Sosyal Hizmet (Ücretli)   35   35   YGS-5   267,82413   649.000
İstanbul Arel Üniversitesi   İstanbul   Sosyal Hizmet (Ücretli)   40   40   YGS-5   224,29717   1.048.579

 Sosyal Hizmet 2012 YGS Taban Puanları

Üniversitesi BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
  Taban Puan   BAŞARI SIRASI
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Hizmet 47 47 YGS-5   393,8964   94.800
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Hizmet 62 62 YGS-5   410,4491   69.800
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyal Hizmet 25 25 YGS-5   279,8085   594.000
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ  Sosyal Hizmet 34 34 YGS-5   252,7565   833.000
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sosyal Hizmet 20 20 YGS-5   235,9719   989.000
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Hizmet 41 41 YGS-5   420,7679   57.200
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyal Hizmet (%25 Burslu) 5 5 YGS-5   333,0841   264.000
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sosyal Hizmet (%25 Burslu) 15 15 YGS-5   246,4088   892.000
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyal Hizmet (%50 Burslu) 5 5 YGS-5   370,9329   142.000
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ  Sosyal Hizmet (%50 Burslu) 20 20 YGS-5   341,2955   232.000
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sosyal Hizmet (%50 Burslu) 10 10 YGS-5   312,0164   369.000
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyal Hizmet (Tam Burslu) 5 5 YGS-5   419,4552   58.700
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ  Sosyal Hizmet (Tam Burslu) 6 6 YGS-5   407,3317   74.000
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sosyal Hizmet (Tam Burslu) 5 5 YGS-5   375,9081   130.000
 

Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Tanıtımı

 •  Ülkemizin bugün içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik ortamda profesyonel sosyal hizmete duyulan ihtiyacın giderek artması,
 • Bu ihtiyacı yeterince karşılayacak sayıda sosyal hizmet uzmanlarının bulunmaması,
 • Sosyal hizmete ilişkin bilimsel çalışmaların daha da artırılması,
 • Sosyal hizmete ilişkin uygulamalarda kamu sektörünün yanı sıra özel sektörün de ağrılıklı bir biçimde yer alması, gibi nedenler göz önüne alınarak Sosyal Hizmet Bölümü 2002 yılında Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulmuş ve faaliyete geçmiştir.

  AMAÇ
 • Öğrencilerin profesyonel sosyal hizmet için gerekli bilgi, değer ve becerileri bütünleştirip özümseyerek kırsal ve kentsel ortamlarda, kamu sektörü ile özel sektör ve sivil toplum örgütlerinde sosyal hizmet işlevini yerine getirebilecek düzenleyici, planlayıcı, uygulayıcı, eğitici ve araştırmacı niteliğine sahip yetkin birer sosyal hizmet uzmanı (kamu sektöründe halen kullanılan kadro ünvanı: sosyal çalışmacı) olmalarını sağlamak,
 • Ülke ihtiyaçlarına öncelik verilerek dünyadaki gelişmeleri izlemek, sosyal hizmet konularında bilimsel çalışmalar yapmak ve bu alandaki bilgi üretiminin sağlanmasında etkin role sahip olmak,
 • Sosyal hizmet alanlarında uygulayıcı olarak çalışan başta sosyal hizmet uzmanları olmak üzere ilgili elemanların mesleki gelişimlerine katkıda bulunmaktır.

  EĞİTİM PROGRAMI

  Bir yıllık İngilizce hazırlık sınıfından sonra, dört yılı kapsayan eğitim programı sosyal hizmet misyonunun gerektirdiği dersler, uygulamalar, proje çalışmaları ve araştırma etkinlikleriyle donatılmıştır.

  Eğitim programında öğrenciye kendi ilgisi ve tercihi doğrultusunda ders seçme hakkı tanınmakta ve öğrenciden eğitim-öğretim sürecine aktif olarak katılması beklenmektedir.

  PROGRAMIN GEREKLERİ

  Sosyal Hizmet lisans programının süresi 4 yıldır. Öğrencinin bu programı tamamlayıp diploma almaya hak kazanabilmesi için eğitim süresince 149 kredilik ders yükünü tamamlamış olması gerekmektedir.

  EĞİTİM DİLİ

  Eğitim dili Türkçe'dir.

  DERSLER

  Temel Bilgi İçerikli Dersler; Sosyolojiye Giriş, Psikolojiye Giriş, Matematik, Ekonomiye Giriş, Sosyal Antropoloji, Hukuka Giriş, Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları, İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre, Türkiye'nin Toplumsal ve Ekonomik Yapısı, Kamu Yönetimi ve Sosyal Hizmetler, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Siyaset Bilimine Giriş, İstatistik.

  Branş Dersleri; Sosyal Hizmete Giriş, Sosyal Hizmetler Tarihçesi, Sosyal Hizmet Müdahalesi, Sosyal Hizmet Kuramları ve Yaklaşımları, Sosyal Hizmet Araştırması, Sosyal Politika ve Planlama, Sosyal Hizmette Çağdaş Yönelimler, Sosyal Hizmet Yönetimi, Sosyal Hizmette Bilişim Teknolojisi.

  Uygulama Dersleri; Alan İncelemesi, Sosyal Hizmet Uygulaması, Araştırma Uygulaması, Blok Uygulama, Proje Semineri.

  Seçmeli Dersler; Toplum Sağlığı ve Sağlık Sistemleri, Karşılaştırmalı Sosyal Güvenlik Sistemleri, Göç ve Kentleşme Sorunları, Çocuk Hakları ve Hukuku, Aile Hukuku, Evde Bakım Hizmetleri, Sivil Toplum Örgütleri ve Sosyal Hizmet, Kriminoloji, Yurt Dışına Göç ve Sorunları, Aile Sosyal Hizmeti, Çocuklarla Sosyal Hizmet, Tıbbi Sosyal Hizmet, Gençlerle Sosyal Hizmet, Adli Sosyal Hizmet, Endüstriyel Sosyal Hizmet, Yoksulluk ve Sosyal Hizmet, Psikiyatrik Sosyal Hizmet, İş Yaşamının Hukuki ve Ekonomik Yönleri, Özürlülerle Sosyal Hizmet, Orduda Sosyal Hizmet, Krize Müdahale, Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet, Özel Sosyal Hizmet Kuruluşları ve Yönetimi, Aile Tedavileri, Gerontolojik Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetlerde Toplam Kalite Yönetimi, Sosyal Kalkınma ve Sosyal Hizmet.

  ANA DAL ve YAN DAL PROGRAMLARI

  Bölümümüz öğrencileri, başarı durumu ve ilgili bölümlerin gerekli koşullarını karşılamaları halinde isteğe bağlı olarak Üniversitemizdeki diğer bölümlerde ana dal ve/veya yan dal uygulaması yapabilirler. Böylece ana dal yapan öğrencilerimiz iki diploma alma şansına sahip olmaktadır.

  ULUSLARARASI İLİŞKİLER
 • Sosyal Hizmet Bölümü, Uluslararası Sosyal Hizmet Okulları Birliği (International Association of School of Social Work - IASSW) ile Avrupa Sosyal Hizmet Okulları Birliği'nin (European Association of School of Social Work - EASSW) üyesidir.
 • Sosyal Hizmet Bölümü, Erasmus - Yaşam Boyu Öğrenme (LLP) programı kapsamında Avrupa ülkeleri ile öğrenci ve öğretim elemanı değişimini sağlamada oldukça aktif olup öğrencilerin bir kısmı eğitim süresinin bir bölümünü, anlaşma yapılan Avrupa ülkelerinin birinde geçirebilme olanağına sahip bulunmaktadır.
 • Sosyal Hizmet Bölümü'nün halen Almanya, Belçika, Polonya, Hollanda, Avusturya, Macaristan'da çeşitli Üniversitelerin Sosyal Hizmet Bölüm'leri ile ikili anlaşmaları bulunmaktadır.

  İŞ ORTAM VE OLANAKLARI

  Uluslararası geçerliliğe sahip lisans diploması almaya hak kazanan mezunlar çeşitli alanlarda yurt içinde ve yurt dışında çalışma olanağına sahiptir.

  Sosyal hizmet uzmanları;
 • Çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, çocuk kulüpleri, sokak çocukları için merkezler, kreş ve gündüz bakım evleri, koruyucu aile ve evlat edinme hizmetleri gibi çocuk refahı alanında,
 • Gençlik merkezleri, yüksek öğrenim öğrenci yurtları, üniversitelerdeki mediko - sosyal merkezler ve öğrenci sağlık merkezleri gibi gençlik refahı alanında,
 • Aile danışma merkezleri, kadın konukevleri gibi aile refahı alanında,
 • Aile mahkemeleri, çocuk mahkemeleri, Emniyet çocuk şube müdürlükleri, çocuk eğitimevleri, cezaevleri, denetimli serbestlik büroları gibi adli hizmetler alanında,
 • Hastaneler, psikiyatri klinikleri, sağlık ocakları gibi sağlık alanında,
 • Huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri, yaşlı hizmet merkezleri, yaşlı klüpleri gibi yaşlı refahı alanında,
 • Özürlü bakım ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, gibi özürlü refahı alanında,
 • Fabrikalar, sendikalar gibi işçi refahı alanında,
 • Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, Kızılay, sivil savunma (afetlerde sosyal hizmet) gibi yoksullukla mücadele ve sosyal yardım alanında,
 • Toplum merkezleri gibi toplum kalkınması alanında, faaliyet gösteren kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlar ile uluslararası örgütlerde çalışma olanağına sahip bulunmaktadırlar.

  Sevgili Gençler,

  Bireysel ve toplumsal sorunlara ilgi duyuyorsanız,

  Hümanist felsefe ve demokratik ideallere sahipseniz,

  Empatik bir yaklaşımla insanlara yardım etmek sizin için önemliyse,

  Mesleki ilişkilerinizi güçlendirerek girişimcilik gücünüzü artırmak istiyorsanız,

  Mezun olduktan sonra, ilgilendiğiniz bir alanda beklemeden çalışmaya başlamak istiyorsanız,

  Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü deneyimli kadrosu ile size kucak açmaya hazırdır.

  Tanıtım Günleri:

  5 Temmuz- 15 Ağustos 2010 tarihleri arasında hafta içi ve hafta sonu 09:00-17:00 saatleri arasında Bölümümüze başvurarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

  İLETİŞİM

  Başkent Üniversitesi Bağlıca Yerleşkesi, Eskişehir Yolu 20. Km. 06810 Ankara.

  Tel : +(90) 312 234 10 10 / 1583  -   Fax : +(90) 312 234 10 54

  e-mail : shb@baskent.edu.tr

   

 

Sosyal Hizmet 2011 2012 taban puanları kaçtır, kontenjanları nasıldır, hangi üniversitelerde ve hangi şehirlerde var, başarı sıralamaları nasıldır, son giren adayların puanı başarı sıralaması kaçtır?

 

 

 

Yorumlar

Subject *  
Email *  
Nick Name * Rate    
 Confirm Image  Refresh
 
Add Comment

 

YGS PUANLI BÖLÜMLER

 

YGS - 1 PUANLI LİSANS PROGRAMLARI

Aktüerya
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
Güverte
Uçak Elektrik-Elektronik
Uçak Gövde - Motor Bakım

YGS - 2 PUANLI LİSANS PROGRAMLARI

Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Balıkçılık Teknolojisi Taban Puanları
Beslenme ve Diyetetik
Ebelik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Gıda Teknolojisi
İş Güvenliği Bölümü
Hemşirelik
Kimya Öğretmenliği
Odyoloji Bölümü Taban Puanları
Tütün Eksperliği Yüksekokulu

YGS - 3 PUANLI LİSANS PROGRAMLARI

Rekreasyon Yönetimi Bölümü Taban Puanları

YGS - 4 PUANLI LİSANS PROGRAMLARI

Dünya Dinleri Bölümü
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Görme Engelliler Öğretmenliği
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Taban Puanları
İlahiyat Fakültesi
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
İslami ve Dini İlimler Fakültesi
İşitme Engelliler Öğretmenliği
Özel Eğitim Öğretmenliği
Yaygın Din Öğretimi ve Uygulamaları
Zihin Engelliler Öğretmenliği

YGS - 5 PUANLI LİSANS PROGRAMLARI

Çocuk Gelişimi
El Sanatları Tasarımı ve Üretimi Bölümü
Grafik Tasarımı Bölümü
Moda Tasarımı Bölümü
Okul Öncesi Öğretmenliği
Rekreasyon Bölümü
Seyahat - Turizm - Otel İşletmeciliği
Sosyal Hizmet
Spor Yöneticiliği
Takı Tasarımı Bölümü

YGS - 6 PUANLI LİSANS PROGRAMLARI

Bankacılık - Finansman - Sigortacılık
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
Gayrimenkul ve Varlık Değerleme
Gümrük İşletme
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Bilgi Yönetimi
Konaklama ve Turizm İşletmeciliği
Muhasebe Bilgi Sistemleri ve Finansal Yönetim
Pazarlama
Sağlık Kurumları Yönetimi Bölümü Taban Puanları
Sermaye Piyasası Denetim Derecelendirme
Sigortacılık ve Risk Yönetimi
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Tapu Kadastro
Tekstil Tasarımı ve Üretimi
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Ulaştırma ve Lojistik
Uluslararası Finans, Ticaret ve Lojistik Bölümleri
Üstün Zekalılar Öğretmenliği
Yiyecek İçecek İşletmeciliği
Yönetim Bilişim Sistemleri Taban Puanları
Ygs puanlı bölümler üniversite taban puanları

 

2013 ygs, lys taban puanları, 2012 başarı sıralamaları

 

 

 

Ana Sayfa

|

YGS - LYS

|

AÖL İş Takvimi

|

SBS

|

AOF

|

KPSS

 

                   

Açık Lise Kursu

|

Açık Lise Kitapları

|

MAÖL İş Takvimi

|

DGS

|

ALES

|

iletisim

 

 

KR Açık Lise Rehberliği

krrehberlik@hotmail.com
GSM: 0553 417 22 72

Altındağ/ANKARA

 

Açık Lise.Biz - AOL Açık Öğretim Lisesi - Açık Lise Dershanesi - KR Açık Lise Dershaneleri ve Yayınları - KR Açık Lise Kitapları

 

KR Açık Lise Dershanesi ve Yayınları Rehberliği sitesi: www.aciklise-dershanesi.com  A. Tanrıkulu tarafından programlanmıştır.

 

Açık Lise Öğrencileri,

Artık genel liselerin müfredatına, dönemlerine ve sınav takvimine göre (yıllık dersler ve yılda bir kaç yazılı sınava dayalı) eğitim yapan dershanelere mecbur değilsiniz. Açık lisenin her yıl üç dönemden ve her dönemde farklı dersler almanıza ve bu yolla 2.5 yılda mezun olmanıza imkan veren açık lise programına uygun bir program sunan bir dershane var: Açık Lise Dersanesi

 Ankara Açık Lise Dersanesi,

Ankaralı açık lise öğrencileri için, açık lise dersleri dershanesi açıldı. Tek işi Açık Lise olan dersane, KR Açık lise dersanesi kayıtlarına devam ediyor. Ankara aöl dersanesi Açık Lise Dershanesi 15 Eylül 2011 tarihinde derslerine Matematik ve Geometri ile başlıyacak. Açık liseye özel dersane için geç kalmayın, kontenjanımız sınırlıdır. Akademi

Kızılay / Ankara tıklayınız.

 

Aol.meb.gov.tr adresinde öğrenci girişi yaparak aol meb gov tr sisteme kayıtlı aöl ve maöl, açık öğretim lisesi ve mesleki açıköğretim lisesi öğrencilerinin yapabileceği açık lise ders seçimiaçık lise kolay mezun olma ve doğru ders seçimi için, aol yeni kayıt, açık lise kayıt yenileme, aöl sınav yeri öğrenme, açık lise sınav giriş belgesi çıkartma, açıköğretim lisesi öğrenci bilgileri değiştirme, aol kayıt yenileme tarihlerini öğrenme, açık lise yeni kayıt tarihlerini görme, açık öğretim lisesi sınav tarihlerini ve zamanlarını öğrenme, açık öğretim lisesi (aol) ve mesleki açıköğretim lisesi (maöl) iş takvimini inceleme, açık lise batı avrupa programı iş takvimini ve sınav tarihlerini öğrenme gibi konularda bütün bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.